ஆதியாகமம் 1
Related Topics / Devotionsசோதிடர்கள் மற்றும் குறி சொல்பவர்கள்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு பிரபலமான சோதிடர் (இவருடைய வாடிக்கையாளர்கள் பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகளே) கொரோனா தொற்றுநோய் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நின்றுவிடும் என்று...
Read More
வேதாகமமும் விவசாயமும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது என்பது தரம் தாழ்ந்ததாகவும் அல்லது ஏதோ அசிங்கமான வேலையாகவும் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக...
Read More
சாதியை விரட்டு  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தின் கட்டளைகள், முறைகள், போக்குகள் மற்றும் மரபுகளை பின்பற்ற முடியாது. மாறாக சத்தியத்தின் மூலம்; தேவனுடைய...
Read More
தனிமனித சுதந்திரம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஆசியாவின் அநேக நாடுகளில் கௌரவக் கொலை என்று அழைக்கப்படும் கொடூரக் கொலைகள் பொதுவானது. ஒரு பையன் அல்லது பெண் வேறு சாதியை சேர்ந்த ஒருவரை திருமணம்...
Read More
ஆணாய்ப் பிறந்தவன் பிரசவிக்கிறதுண்டோ?  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கால்வின் க்ளீன் (Calvin Klein's) என்பது 1968 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு அமெரிக்க ஃபேஷன் ஹவுஸ் ஆகும். இது தோல் , வாழ்க்கை முறை பாகங்கள், வீட்டு அலங்காரப் பொருட்கள்,...
Read More
நேர்வெதிர்க் கூற்று  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றவரை விட வெண்கலப் பதக்கம் வென்றவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.  தர்க்க ரீதியாக சிந்திக்க வேண்டுமெனில்,...
Read More
குழந்தைகள் என்பது தேவனின் வரம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

முந்தைய காலங்களில் 'நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்'; பின்பதாக நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்'; சமீப காலங்களில் 'நாமே இருவர் நமக்கு ஏன் ஒருவர்' என்பது...
Read More
மாசு மற்றும் தொழில்கள்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சாதிய படிநிலை மக்களை தூய்மையானவர்கள் மற்றும் தீட்டானவர்கள் என பிரிக்கிறது.  வேதியர், சத்திரியர், வணிகர் மற்றும் சூத்திரர் எனும் நால்வகை. அதில்...
Read More
துன்மார்க்கரிடமிருந்து அக்கிரமம் வெளிவரும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கோழி முதலில் வந்ததா அல்லது முட்டை முதலில் வந்ததா என்பதாக அநேக ஜனங்கள் வேடிக்கையாக கேட்பதுண்டு. வேதாகமத்தில் உள்ள சிருஷ்டிப்புக் கணக்கின்படி,...
Read More
செல்லநாய் வளர்ப்பு  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

உண்மையில், அனைவரும் செல்வாக்கு செலுத்துபவர்கள், ஒருவித பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியவர்கள்.  ஒவ்வொரு நபரும் தங்கள் சொந்த சூழல்களில் மற்றவர்களை...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 1 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 IN ENGLISH ,