ஆதியாகமம் 18
Related Topics / Devotionsதேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை (ஏசாயா 41: 8).  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ‘நண்பர்கள்’ என்ற...
Read More
சந்ததியினருக்கு கற்பித்தல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மகாத்மா காந்தியை உலகில் பலரும் புனிதராகக் கருதுகின்றனர். தென் ஆப்பிரிக்காவில் 6 மில்லியன் ரேண்ட் (சுமார் ரூ.3.33 கோடி) பண மோசடி வழக்கில் குற்றம்...
Read More
திருமண உடன்படிக்கை  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சமீபத்தில் ஒரு பிரபலம் இவ்வாறாகக் கூறினார்; "திருமணம் என்பது ஒரு காலாவதியான அமைப்பு". மற்றொருவர்; "மகிழ்ச்சியான திருமணம் என்ற ஒன்று இல்லை"...
Read More
கால்களைக் கழுவுதல்   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இன்று கால்களைக் கழுவுதல், ஒரு அரசியல் பகட்டு வித்தை போலத் தெரிகிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கால்களைக் கழுவுவதை ஆவிக்குரிய செயலாக...
Read More
வாக்களிக்கப்பட்ட தேசமா அல்லது கனவு தேசமா  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஆபிரகாமின் சந்ததியினருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்தை அவர்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுப்பதாக தேவன் ஒரு உடன்படிக்கை செய்தார் (ஆதியாகமம் 15:18-21). இது...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 18 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 18 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 18 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 18 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 18 TAMIL BIBLE , Genesis 18 IN TAMIL , Genesis 18 IN ENGLISH ,