ஆதியாகமம் 18
Related Topics / Devotionsதேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை (ஏசாயா 41: 8).  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களுக்கு ‘நண்பர்கள்’ என்ற...
Read More
சந்ததியினருக்கு கற்பித்தல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

மகாத்மா காந்தியை உலகில் பலரும் புனிதராகக் கருதுகின்றனர். தென் ஆப்பிரிக்காவில் 6 மில்லியன் ரேண்ட் (சுமார் ரூ.3.33 கோடி) பண மோசடி வழக்கில் குற்றம்...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 18 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 18 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 18 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 18 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 18 TAMIL BIBLE , Genesis 18 IN TAMIL , Genesis 18 IN ENGLISH ,