ஆதியாகமம் 4
Related Topics / Devotionsஇரண்டாவது மரணம் ஆபத்து  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இரண்டாவது மரணம் ஆபத்து சியரா லியோனில் (ஆப்பிரிக்கா) ஃப்ரீடவுன் ஒரு பயங்கரமான விபத்தை கண்டது. பெட்ரோல் ஏற்றிச் சென்ற டேங்கர் லாரி திரும்ப (யூ-டர்ன்)...
Read More
அனனியா மற்றும் சப்பீராளின் பாவம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சோகமான நிகழ்வுகளில் ஒன்று;  அனனியா மற்றும் சப்பீராள் தம்பதியினரின் செயல். அவர்களுக்குக் கொடுக்க வேண்டும்...
Read More
பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

எப்போதும் கடுமையான குளிரை அனுபவிக்கும் சைபீரியாவில் 2016 இல் வழக்கத்திற்கு மாறான கோடை காலமாக இருந்தது. அது காட்டுத்தீயை உருவாக்கியது. நிலைவுறைபனி...
Read More
லெந்து தியானம்- நாள் 29  -  Bro. Dani Prakash

Mr. கவனக்குறைவு (ஆதி.4:6-7) காணிக்கை செலுத்தியதில் கவனக்குறைவு கர்த்தரிடத்தில் கவனக்குறைவு கர்த்தருடைய பிள்ளைக்கு எதிராய் கவனக்குறைவு காயினின்...
Read More
நாம் காயீனைப் போல் இருக்கக்கூடாது  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்கவேண்டாம்" ( 1யோவான் 3:12) என்பதாக அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எச்சரிக்கிறார்....
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 4 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 IN ENGLISH ,