ஆதியாகமம் 1:20

1:20 பின்பு தேவன்: நீந்தும் ஜீவஜந்துக்களையும், பூமியின்மேல் வானம் என்கிற ஆகாயவிரிவிலே பறக்கும் பறவைகளையும், ஜலமானது திரளாய் ஜநிப்பிக்கக்கடவது என்றார்.
Related Topicsதுன்மார்க்கரிடமிருந்து அக்கிரமம் வெளிவரும்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கோழி முதலில் வந்ததா அல்லது முட்டை முதலில் வந்ததா என்பதாக அநேக ஜனங்கள் வேடிக்கையாக கேட்பதுண்டு. வேதாகமத்தில் உள்ள சிருஷ்டிப்புக் கணக்கின்படி,...
Read Moreபின்பு , தேவன்: , நீந்தும் , ஜீவஜந்துக்களையும் , பூமியின்மேல் , வானம் , என்கிற , ஆகாயவிரிவிலே , பறக்கும் , பறவைகளையும் , ஜலமானது , திரளாய் , ஜநிப்பிக்கக்கடவது , என்றார் , ஆதியாகமம் 1:20 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 20 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 20 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 20 IN TAMIL , Genesis 1 20 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,