ஆதியாகமம் 1:8

1:8 தேவன் ஆகாயவிரிவுக்கு வானம் என்று பேரிட்டார்; சாயங்காலமும் விடியற்காலமுமாகி இரண்டாம் நாள் ஆயிற்று.
Related Topics


தேவன் , ஆகாயவிரிவுக்கு , வானம் , என்று , பேரிட்டார்; , சாயங்காலமும் , விடியற்காலமுமாகி , இரண்டாம் , நாள் , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:8 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 8 IN TAMIL , Genesis 1 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,