ஆதியாகமம் 1:21

1:21 தேவன், மகா மச்சங்களையும் ஜலத்தில் தங்கள் தங்கள் ஜாதியின்படியே திரளாய் ஜநிப்பிக்கப்பட்ட சகலவித நீர் வாழும் ஜந்துக்களையும் சிறகுள்ள ஜாதி ஜாதியான சகலவிதப்பட்சிகளையும் சிருஷ்டித்தார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
Related Topics


தேவன் , மகா , மச்சங்களையும் , ஜலத்தில் , தங்கள் , தங்கள் , ஜாதியின்படியே , திரளாய் , ஜநிப்பிக்கப்பட்ட , சகலவித , நீர் , வாழும் , ஜந்துக்களையும் , சிறகுள்ள , ஜாதி , ஜாதியான , சகலவிதப்பட்சிகளையும் , சிருஷ்டித்தார்; , தேவன் , அது , நல்லது , என்று , கண்டார் , ஆதியாகமம் 1:21 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 21 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 21 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 21 IN TAMIL , Genesis 1 21 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,