ஆதியாகமம் 40
Related Topics / Devotionsதேவன் தனது அற்புதங்களுக்கு தாமதங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்  -  Rev. Dr. J.N. Manokaran

பிஷப் (ஆயர்) ஒருவருக்கு மிக நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இருந்த தனது மக்களுக்கு உதவ பணம் தேவைப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் பணவீக்கம் அதிகமாக இருந்தது....
Read More
மேய்ப்பனா? மேசியா சந்ததியை காப்பவனா?   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

யோசேப்பு முன் ஒரு தேவதூதன் தோன்றி, "வா, நான் உன்னை எகிப்துக்கு அழைத்துச் செல்வேன், நீ பார்வோனின் தலைமை அதிகாரியாக (ஆலோசகராக) மாறுவாய்" என்றது....
Read More
ஒரு தலைவரை ஆயத்தமாக்குதல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

பொதுவாக ஜனங்கள் ஏதோ யோசேப்பு  ஒரே நாளில் எகிப்தின் அதிகாரியாக ஆனார் என்று நினைக்கிறார்கள், அதுவும் பார்வோனுக்கான சொப்பனத்தை விளக்குவதற்காக!...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 40 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 40 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 40 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 40 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 40 TAMIL BIBLE , Genesis 40 IN TAMIL , Genesis 40 IN ENGLISH ,