ஆதியாகமம் 6
Related Topics / Devotionsகுழப்பம் என்று அழைக்கப்படும் கொரோனா  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

நோவாவின் பேழையால் வெள்ளத்தில் அவரது குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடிந்தால், அவர்கள் ஒரு நகரத்தையும் ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டினால் அநேக ஜனங்களை...
Read More
கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்  -  Rev. M. ARUL DOSS

  சங்கீதம் 139:1 (1-24)  கர்த்தாவே, நீர் என்னை ஆராய்ந்து அறிந்திருக்கிறீர்; உட்காருதல் எழுந்திருக்குதல் அறிந்திருக்கிறீர். 1. நம்புகிறவர்களை...
Read More
பாவ மற்றும் குற்ற எண்ணங்கள்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஹைதராபாத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டெக்னாலஜியில் படித்த ஒரு பொறியாளர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அவர்...
Read More
நாம் காயீனைப் போல் இருக்கக்கூடாது  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்கவேண்டாம்" ( 1யோவான் 3:12) என்பதாக அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எச்சரிக்கிறார்....
Read More
இஸ்ரவேல் ஏன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது?  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கர்த்தர் ஏன் இஸ்ரவேலைத் தேர்ந்தெடுத்தார், வேறு எந்த நாட்டையும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என்று பலர் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். சிருஷ்டிப்பு: தேவன் மனித...
Read More
ஆவியால் வழிநடத்தப்படு  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

புனித பவுல், விசுவாசிகள் தேவனுடைய ஆவியால் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார் (ரோமர் 8:14; எபேசியர் 5:18). பரிசுத்த ஆவியைத்...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 6 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 IN ENGLISH ,