ஆதியாகமம் 1:24

1:24 பின்பு தேவன்: பூமியானது ஜாதிஜாதியான ஜீவஜந்துக்களாகிய நாட்டு மிருகங்களையும், ஊரும் பிராணிகளையும், காட்டு மிருகங்களையும் ஜாதிஜாதியாகப் பிறப்பிக்கக்கடவது என்றார்; அது அப்படியே ஆயிற்று.
Related Topicsபயனற்ற மாயை மற்றும் அடையாளம்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

1,000 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள், தங்களை நாய்கள் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு, பெர்லின் போட்ஸ்டேமர் ரயில் நிலையத்தில் கூடியிருந்து ஊழையிடுதல்,...
Read Moreபின்பு , தேவன்: , பூமியானது , ஜாதிஜாதியான , ஜீவஜந்துக்களாகிய , நாட்டு , மிருகங்களையும் , ஊரும் , பிராணிகளையும் , காட்டு , மிருகங்களையும் , ஜாதிஜாதியாகப் , பிறப்பிக்கக்கடவது , என்றார்; , அது , அப்படியே , ஆயிற்று , ஆதியாகமம் 1:24 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 24 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 24 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 24 IN TAMIL , Genesis 1 24 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,