Latest Devotions

விழித்திருந்தாலும் ஆயத்தமாக இல்லையே!

"இதோ, வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன்; ஒருவன் என்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பான பலி

"ஒரு மரக்காலிலே பத்திலொரு பங்கானதும், இடித்துப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


தீர்க்கத்தரிசனத்தை எதிர்கொள்ளல்

விபச்சாரம் மற்றும் கொலை பாவம் தொடர்பாக நாத்தான்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


அனனியா மற்றும் சப்பீராளின் பாவம்

வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சோகமான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


வேதாகமமும் விவசாயமும்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


பந்தயம் போல் வாழ்க்கை

"ஆப்பிரிக்காவில் தினமும் காலையில், ஒரு அழகிய மான்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


மாட்டு தொழுவம்; அரண்மனை அல்ல

ஆப்கானிஸ்தான் பெண் ஒருவர் விமானத்தில் பயணிக்கும் போது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


மடிந்து போன பிறந்தநாள் குழந்தை

நொய்டாவில் பல அடுக்குமாடி குடியிருப்பில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


Most Viewedகண்ணுக்கு புலப்படாத

தேவன் ஆவியானவர், அவர் தன்னை மனிதர்களுக்கு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நீயின்றி நானில்லை

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இன்னொருவன் இருக்கிறான்...
Read More
-
தடியா வாளா?!

இஸ்ரவேல் தேசத்தைப் போலவே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவியின் கனி – நற்குணம்

நல்லவரும், நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிற தேவனுடைய...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
பொன் ஆபரணங்கள்

"வெள்ளிப் பொட்டுகளுள்ள பொன் ஆபரணங்களை உனக்குப்...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆவியின் கனி - விசுவாசம்

விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
மன்னிக்கும் அன்பு

கிறிஸ்தவம் என்பது அன்பையும், மன்னிப்பையும் மையமாகக்...
Read More
-Bro.Kavimugizh Suresh
கனி தரும் செடி

தேவன் ஒரு தோட்டக்காரரைப் போன்றவர், தோட்டத்தில் கவனமாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
செய்ய வேண்டிய பட்டியல்

செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகளை நாம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவியின் கனி – தயவு

எல்லார் மேலும் தயவுள்ள நம் கர்த்தருடைய நாமத்தில்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
அல்பா மற்றும் ஓமெகா

"நான் அல்பாவும், ஓமெகாவுமாக இருக்கிறேன்"  என்பதாக...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
நாம் தூசி என்று தேவன் நினைவில் கொள்கிறார்

இந்தியாவின் ஜெபவீரன் யோசுவா என அழைக்கப்படும் பேட்ரிக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பிரச்சனைகளுக்கு பயப்படாதே

வாழ்வில் பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்கள் யார் விரல்விட்டு...
Read More
-Bro.Kavimugizh Suresh
ஆவியின் கனி – நீடிய பொறுமை

கனியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய கனியின்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
கிறிஸ்தவம் முட்டாள்களின் மார்க்கமா?

கிறிஸ்தவத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்தே கிறிஸ்தவர்கள்...
Read More
-Bro. Arputharaj Samuel
கன்னங்களும் கழுத்தும்

"ஆபரணாதிகள் பூண்ட உன் கன்னங்களும், ஆரங்கள் பூண்ட உன்...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆவியின் கனி - இச்சையடக்கம்

கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளுக்கு நமது...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
ஆமானுக்கான எச்சரிக்கை

தேவன் பொல்லாதவர்களுக்கும் கிருபையளிக்கிறார்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனே

ஒரு தலைமைத்துவ கருத்தரங்கில், எந்த தலைப்பு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உங்கள் நெகிழ்ந்த கைளை நிமிர்த்துங்கள்

நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள்...
Read More
-Pr. Mrs. Kirubai Anthony
பெரிய ஆறுதல்

ஜனங்களுக்கு மரணம் என்றாலே பயம், அதிலும் குறிப்பாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சிம் கார்டும் 666 ம்

பொருட்களை வாங்கவும் விற்கவும் தேவைப்படும் ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
என்னுள் நிலைத்திரு

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விதிகள் அல்லது கொள்கைகள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மரம் ஏறிய குள்ளன்

"இதோ நான் கதவு அருகில் நின்று...
Read More
-Bro. Arputharaj Samuel
ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள்

"நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள்; நான் உங்களில்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
பிச்சைக்காரர்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியதில்லை

ஒரு இளம், ஆற்றல்மிக்க மற்றும் வளர்ந்து வரும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
குழப்பம் என்று அழைக்கப்படும் கொரோனா

நோவாவின் பேழையால் வெள்ளத்தில் அவரது குடும்பத்தை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அவரை எங்கே தேடுகிறீர்கள்?

மனிதன் தன் வாழ்வில் எப்போதும் எதையாவது...
Read More
-Bro. Arputharaj Samuel
சோதிடர்கள் மற்றும் குறி சொல்பவர்கள்

ஒரு பிரபலமான சோதிடர் (இவருடைய வாடிக்கையாளர்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கோலியாத் - ஒரு தோல்வியுற்ற ஹீரோ!

கோலியாத்திற்கு தனது தோற்றம், சக்தி மற்றும் வலிமை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலிபுஷ்பம்

“முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலிபுஷ்பம் எப்படியிருக்கிறதோ,...
Read More
-T. Job Anbalagan
தினசரி முடிவுகள்

சமூக ஊடகங்களை கையாள்வது என்பது இன்று அனைவருக்கும் ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கர்த்தர் உன் மேல் அன்பு கூர்ந்த படியினால்

உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் மேல் அன்பு கூர்ந்த படியினால்,...
Read More
-Pr.Mrs.Kirubai Anthony
அறியாததை தேடு

தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருகூர்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
முணுமுணுப்பா அல்லது முழு நம்பிக்கையா?

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலின் கரையில் இருந்தபோது நாம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அன்புடன் சத்தியம்

ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வயதான பெண்மணியை ஒருவரும் ஏற்றுக்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
அணைத்துக்கொள்ளும் கைகள்

"அவர் இடதுகை என் தலையின்கீழ் இருக்கிறது; அவர் வலதுகை...
Read More
-T. Job Anbalagan
அவரது மந்தை

என் ஆத்தும நேசரே! உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து, அதை...
Read More
-T. Job Anbalagan
தங்க முக கவசமா?

ஒரு நபர் தொற்றுநோய்களின் போது ஆபரணமாக அணிய தங்கத்தில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவன் தனது அற்புதங்களுக்கு தாமதங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்

பிஷப் (ஆயர்) ஒருவருக்கு மிக நெருக்கடியான சூழ்நிலையில்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
எல்லாம் அவரே

34ம் சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு தியானம், இச்சங்கீதத்தின்...
Read More
-Pon Va Kalaidasan
மணவாட்டியின் நளததைலம்

ராஜா தமது பந்தியிலிருக்குந்தனையும் என்னுடைய நளததைலம்...
Read More
-T. Job Anbalagan
இதயத்தையும் மனதையும் சோதித்தறியும் தேவன்

தேவன் அனைத்தையும் அறிந்தவர்,அவரிடமிருந்து எதுவு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உத்தமத்தை இழந்துவிடக்கூடாது

உத்தமர்களின் நாட்களைக் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்;...
Read More
-Pr.Mrs.Kirubai Anthony
சிலுவையைச் சுற்றியிருந்த கூட்டம்

மிகப் பெரிய அநீதியும் அநியாயமும் கர்த்தராகிய இயேசு...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
சிந்திப்போம் அகமகிழ்வோம்

நாடும், வீடும் ஒழுங்கும் கிரமுமாக இருப்பதற்கு சட்டம்...
Read More
-Bro.Kavimugizh Suresh
அவர் என் தலையை அபிஷேகம் செய்கிறார்

ஒரு போதகர் தனது தலையில் ஒருபோதும் எண்ணெய் அல்லது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நோயுடன் ஒரு போராட்டம்

மனிதனின் சரீரங்களை நோய் அல்லது தொற்று வந்து தாக்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவியின் கனி – சாந்தம்

நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ள கர்த்தரின்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
நிலையற்ற ஐசுவரியமா?

ஒரு சுற்றுலாப் பயணி ஒரு சிறிய லாட்ஜுக்குச் சென்று...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
தேவனுடைய பணிக்கு ஏற்படும் எதிர்ப்பு

சாத்தான் எப்போதுமே தேவ பிள்ளைகளுக்கு எதிராக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நிகழ்வுகள் மற்றும் செய்திகள்

செய்தித்தாள்களைப் படிக்காத அல்லது செய்தி சேனல்களைப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உலகில் தேவன் எவ்வாறு வெளிப்படுகிறார்?

கடவுளே நேரில் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினால் அல்லது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஊசலும் சமநிலையும்

இரண்டு வகையான முட்டாள்தனங்கள் உள்ளன: ஒன்று...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பெருமை பாராட்டவும் ஒன்றுமில்லை, கவலைப்படவும் எதுவும் இல்லை!

எதிர்காலத்தைப் பற்றிய எண்ணங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
துரதிர்ஷ்டமா?

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் இன்னல்கள் பற்றி மாத்திரம்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
தேவனின் முழுமையான ஆலோசனை

என் நண்பர்களில் ஒருவருக்கு பட்டர் சிக்கன் (butter chicken)...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
நீதியைக் குறித்த அறிவும் இல்லை; வெட்கமும் இல்லை

சமீபத்திய காலங்களில், குற்றவாளிகள் தாங்கள் செய்த...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன்

பிரசங்கியார் ஒருவர், மிகவும் தாழ்மையானவர். இவரை போதகர்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
ஐசுவரியத்திற்கான ஜெபமா?

ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் தன்னோடு இணைந்து பணி புரியும்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
கிபியோனியர்கள் மற்றும் உடன்படிக்கை

கிபியோன் எருசலேமுக்கு வடக்கே உள்ள ஒரு பழமையான கானானிய...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
கறுப்பாயிருந்தாலும் அழகாயிருக்கிறேன்

"எருசலேமின் குமாரத்திகளே! கேதாரின்...
Read More
-T. Job Anbalagan
யெகோவா யீரே

ஈசாக்கையும் அழைத்துக் கொண்டு மோரியா மலையை நோக்கி ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உடன்படிக்கை மற்றும் ஏமாற்றுதல்

பெரியோர்களால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒரு திருமணம்....
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
சவுல் ராஜாவின் வீழ்ச்சி

அரசனாக அறிவிக்கப்பட்டபோது தன்னை மறைத்துக் கொண்ட ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
மரத்தின் நிழலில்

"அதின் நிழலிலே வாஞ்சையாய் உட்காருகிறேன், அதின் கனி...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பருவங்கள் ஏது?

கர்த்தராகிய இயேசு,  தம்முடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உன்னத நோக்கத்திற்கான அழைப்பு

ஜான் ஸ்டாட் (1921-2011) ஒரு புகழ்பெற்ற பிரசங்கியார், ஆசிரியர்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நம்முடைய வீடு

“நம்முடைய வீட்டின் உத்திரங்கள் கேதுருமரம், நம்முடைய...
Read More
-T. Job Anbalagan
நேபுகாத்நேச்சார் சட்டகம்

ராஜாக்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்களின்இ குறிப்பாக மோசமாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஒரே மேய்ப்பனுக்கான வாக்குத்தத்தம்!

வேதாகமத்தில் தலைமைத்துவம் என்பது மேய்ப்பனோடு...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
படைப்பாளி

இரயில் பெட்டிகளைப் போல வரிசையாக சட்டைகளைப் பிடித்துக்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
தேவனுக்குள் பெலப்பட வேண்டும்

நம்முடைய பலம் தேவனிடத்தில் இருக்கும்போது, ​​எல்லா...
Read More
-
ஒழுக்க நெறிகள் Vs பொருளாசை

இந்தியாவில் ஒரு சிறிய நகரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இளம்பெண்...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆவிக்குரிய பயணம்

வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது....
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
செல்ஃபி கலாச்சாரமா அல்லது வேலைக்காரக் கலாச்சாரமா?

பண்டைய நாட்களில், மன்னர்கள் தங்கள் உருவப்படங்களை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நேசத்தால் சோகம்

"திராட்சரசத்தால் என்னைத் தேற்றுங்கள்,...
Read More
-T. Job Anbalagan
பார்வோனுடைய இரதங்கள்

"என் பிரியமே! பார்வோனுடைய இரதங்களில் பூண்டிருக்கிற...
Read More
-T. Job Anbalagan
வீண் காணிக்கையா?

ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலம் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு தேவன்...
Read More
- Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள்

"ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே! அதை நீ அறியாயாகில், மந்தையின்...
Read More
-T. Job Anbalagan
புள்ளிகளை இணைத்தல்

ஒரு வளர்ந்து வரும் தலைவர் தனக்கு வழிகாட்டியாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவனுடைய சித்தம் செய்வதே தேவனோடு இருத்தல்

 தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் யோசேப்பு தேவனுடைய...
Read More
-T. Job Anbalagan
சந்திரனில் சொந்த நிலமா?

தற்கொலை செய்துகொண்ட இந்தி திரையுலக கதாநாயகன்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தொடுதல்

‘தொட்டுப் போ’, ‘தொடர்பில் இரு’, ‘ஆழத்தை தொடு',...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நன்றி மறப்பது நன்றன்று

மில்கா சிங் என்பவர் இந்தியாவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தாமதமான நீதி மற்றும் மறுக்கப்பட்ட நீதி

மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த 108 வயது முதியவர் ஒருவர் 1968 ஆம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நல்வழிப்படுத்தும் பிரம்பு

நல்வழிப்படுத்தும் பிரம்பு சமீபத்தில் ஒரு தமிழ்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தூக்கமில்லாத இரவுகள்

சில சமயங்களில் நம்மால் தூங்க முடிவதில்லை. பெரும்பாலான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வழக்கறிஞரான இயேசுகிறிஸ்து

எந்தவொரு நபரும் தன்னை குற்றமற்றவர் என்பதை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நேசருடைய சத்தம்

"இது என் நேசருடைய சத்தம்! இதோ, அவர் மலைகள்மேல்...
Read More
-T. Job Anbalagan
சந்ததியினருக்கு கற்பித்தல்

மகாத்மா காந்தியை உலகில் பலரும் புனிதராகக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உண்மையான சுதந்திரம்

மக்கள் சுதந்திரத்தை விரும்புகிறார்கள்.  சுதந்திரம்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
இயேசு கடவுளின் செல்ஃபியா?

மனிதனுடைய சொல்கராதியிலோ ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட மனித...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வெகுமதி அளிக்கக்கூடிய முயற்சி

சில ஜெபங்கள் அர்த்தமற்றதாகவும், பலனற்றதாகவும் மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவ எச்சரிப்பு

தேவனுடைய மனுஷன் இருந்தான், அவன் அண்டை வீட்டாரான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சாரோனின் ரோஜா

நான் சாரோனின் ரோஜாவும், பள்ளத்தாக்குகளின்...
Read More
-T. Job Anbalagan
உரிமையாளரின் பெருமை.. அயலானுக்கு பொறாமை!

ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போன் விற்பனைச் சந்தைக்கு வருகிறது,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஏணிப் படிகளாக மாறும் தலைமைத்துவ பண்பு

கிறிஸ்தவத் தலைவர்கள் ஏணிப்படிகளாக இருக்க ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நேசருடைய சத்தம்

"இது என் நேசருடைய சத்தம்! இதோ, அவர் மலைகள்மேல்...
Read More
-T. Job Anbalagan
கலாச்சாரமா அல்லது வேதமா?

கலாச்சாரமா அல்லது வேதமா? கலாச்சாரம் தெய்வீகமானது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அடையாளமும் கண்ணியமும்

எங்கள் நகரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு  உதவ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ராகாபின் விசுவாசம்

பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் விசுவாசத்தின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பழுதுபார்த்தல், கட்டுதல் மற்றும் மீண்டும் உருவாக்குதல்

‘வாழ்க்கை சிதைந்து விட்டது' என்று பாலியல்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மூப்பர்களின் பிரிவு

ஒரு மிஷன் தலைவர் மரித்துப் போனார், அவரின் அமைப்பில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சாத்தானின் மீதான வெற்றிக்கு மூன்று திறவுகோல்கள்

நாம் இந்த உலகில் வாழும் வரை, சாத்தானுக்கு எதிரான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மேன்மைப்படுத்தும் இயேசு.

என் மேன்மையைப் பெருகப்பண்ணி, என்னை மறுபடியும்...
Read More
-T. Job Anbalagan
கொடுக்கலாமா அல்லது கொடுக்க வேண்டாமா?

நாம் ‘தசமபாகம்’ கொடுக்க வேண்டுமா? என்று பலர் கேள்வி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விசுவாச விருச்சல்

சவுல் ராஜா அவனது முட்டாள்தனமான முடிவுகளால்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆண்டவராகிய இயேசு நின்று கவனித்தார்!

ஒரு ஊரில், பெரிய மைதானத்தில் நடந்த கண்காட்சி ஒன்றில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
முத்தங்கள் - உன்னதப்பாட்டு 1:2

"அவர் தமது வாயின் முத்தங்களால் என்னை முத்தமிடுவாராக:...
Read More
-T. Job Anbalagan
இடையூறிலும் ஒரு இரக்கம்

இடையூறுகளை எவ்வாறு கையாள்வது?  பல முறை, சில...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
திருடனும் வாழைப்பழமும்

ஒரு ஏழை மனிதன் வாழைப்பழங்களைத் திருடியதில் ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஜெபத்திற்கான சரியான அணுகுமுறை

சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் நமது ஜெபங்களுக்கு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி வேறொரு ஆசாரியர்

லோத்தை சிறைபிடித்தவர்களை ஆபிரகாம் தன்னிடம்  பயிற்சி...
Read More
-T. Job Anbalagan
மதிலுக்குப்புறம்பே

"என் நேசர் வெளிமானுக்கும் மரைக்குட்டிக்கும்...
Read More
-T. Job Anbalagan
மரணமே உன் கூர் எங்கே?

மரணமே உன் கூர் எங்கே? டேனியல் ராய் நேபாள...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மருதோன்றிப் பூங்கொத்து

“என் நேசர் எனக்கு எங்கேதி ஊர் திராட்சத்தோட்டங்களில்...
Read More
-T. Job Anbalagan
தேவன் விவாகரத்தையும் வெறுக்கிறார் குடும்ப வன்முறையையும் வெறுக்கிறார்

ஒரு பிரபல நடிகர், தனது இரண்டாவது மனைவியுடன் திருமணமான 15...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆரோக்கியமான உறவுகள்

'எனக்கு வெற்றி, உனக்கு தோல்வி'; 'எனக்கு தோல்வி,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கேளுங்கள், தேடுங்கள், தட்டுங்கள்.

கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆபிரகாமின் ஜெபங்கள்

ஜெபம் என்பது தேவனுடனான உறவை பலப்படுத்தும் ஒரு...
Read More
-T. Job Anbalagan
அசுத்தத்திற்கல்ல அழைப்பு

"எப்பிராயீம் தகாத கற்பனையை மனதாரப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அக்கிரமச்செய்கை

அக்கிரமச்செய்கை 1980கள் வரையுள்ள இந்திய திரைப்படங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
என்னை இழுத்துக்கொள்ளும் - உன்னதப்பாட்டு 1:4

என்னை இழுத்துக்கொள்ளும், உமக்குப் பின்னே ஓடி வருவோம்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
வேதமா பொது அறிவா?!

அனைத்து மனிதர்களும் சமம் ஆகவே கண்ணியத்துடன் நடத்தப்பட...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
குறையா? குமுறலா?

'முனகல்' என்பது சத்தமின்றி உள்ளம் குமுறுவது ; மேலும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மேய்ப்பனா? மேசியா சந்ததியை காப்பவனா?

யோசேப்பு முன் ஒரு தேவதூதன் தோன்றி, "வா, நான் உன்னை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவையற்ற முக்கியத்துவம் அளிக்காதீர்கள்

எழுதியிருக்கிறதற்காகச் சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார்"...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சுயவிருப்பம் ஒரு பரிசு

ஆதியாகமம் 3 ம் அதிகாரத்தில் கூறியுள்ளபடி மனித வீழ்ச்சி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சமூகத்தில் நமக்கான நற்பெயர்

ஒரு போதகர் நான்கு சபைகளை மேற்பார்வையிட...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பெருமை vs மன்னிப்பு

பெருமை vs மன்னிப்பு  55 வயதான ஏழை ஒடுக்கப்பட்ட மனிதர்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வாழ்வும் வாழ்க்கைமுறையும்

சமீபத்தில்,  சமூகப் பணிகளைச் செய்யும்போது தங்கள்...
Read More
-T. Job Anbalagan
குழந்தைகளை தத்தெடுத்தல்

குழந்தைகளைப் பராமரிப்பதன் மூலம் ஆண்டவருக்குச் சேவை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
புத்திசாலித்தனமான சோதனைகள்

நுண்ணறி பேசி (smartphone) சகாப்தத்தில், சாத்தானும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சகிப்புத்தன்மை இழந்தோம்! கனவும் சிதைந்தது.

தொற்றுநோய் காலங்களில், தற்கொலைகள் குறித்து பல ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வியத்தகு அற்புதங்களா? அல்லது அதிர்ச்சிகரமான அற்புதங்களா?

சமீபத்தில், எனது ஸ்மார்ட்போன் கீழே விழுந்து...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
தொடர் நிராகரிப்புகள்

இஸ்ரவேல் தேசத்தின் பாவத்திற்காக ஸ்தேவான் நேருக்கு...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
பரிமளதைலங்கள் - உன்னதப்பாட்டு 1:3

"உமது பரிமளதைலங்கள் இன்பமான வாசனையுள்ளவைகள்; உமது...
Read More
-T. Job Anbalagan
ராஜாவின் அறைகள் - உன்னதப்பாட்டு 1 :4

ராஜா என்னைத் தமது அறைகளில் அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம்

தேவ பிள்ளைகளைத் தாக்க கண்ணுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இடம்பெயர்வு

நியாயதிபதிகளின் காலத்தில் இஸ்ரவேலில் ஏற்பட்ட வறட்சி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வீண் வாதங்கள்

வீண் வாதங்கள்  ஒரு முட்டாள் கழுதை பிடிவாதமாகச்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ட்விட்டரும் தகவல் தொடர்பும்

சமூக ஊடகங்களில் ட்விட்டர் ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தாடி இல்லா பரிசுத்தம் ?

தாடி இல்லா பரிசுத்தம் ? ஒரு பிரசங்கியார் மணமகனை தாடி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கடைசி நாட்களில் மனிதகுலத்தின் சீரழிவு

கடைசி நாட்களில் மனிதகுலத்தின் சீரழிவு இரண்டு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வழியோரத்தில் விழுந்த விதை

வழியோரத்தில் விழுந்த விதை விதை மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சீரழிக்கும் ஆலோசனைகள்

ஜனங்களால் தவறாக வழி நடத்தப்படுபவர்கள் பலர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சுருளிலிருந்து டிஜிட்டல் வரை

தொழில்நுட்பம் முன்னோக்கி நகர்கிறது. புதிய தொழில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நன்மை ஒரு கலகமா?

நன்மை ஒரு கலகமா? ஒரு நீதிமன்றத்தில், ஒரு நபர் மற்றவர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விருந்து சாலை

“என்னை விருந்துசாலைக்கு அழைத்துக்கொண்டுபோனார்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
அங்கும் இங்கும் மும்முரம்

போர் நடந்து கொண்டிருந்ததால், ஒரு போர்க் கைதியை (POW)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விரைவான மறதியா?

விரைவான மறதியா? இஸ்ரவேல் தேசம் ஞாபகமறதி நோயால்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கண்ணியத்திற்கான தேடல்

கண்ணியத்திற்கான தேடல் அஸ்வினி ஒரு பழங்குடி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மோசேயின் ஐந்து சாக்குபோக்குகள்

மோசேயின் ஐந்து சாக்குபோக்குகள் உலகத்தில் தம்முடைய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிச்சிலிமரம்

“காட்டுமரங்களுக்குள்ளே கிச்சிலிமரம்...
Read More
-T. Job Anbalagan
சோம்பலான மனது

தாலந்தைப் பற்றிய உவமையில், ஐந்து தாலந்துகள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சீஷர்களுடனான முன்னுரிமை

சீஷர்களுடனான முன்னுரிமை கர்த்தராகிய இயேசு தனிமையில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மோசேயின் வாழ்க்கையை வடிவமைத்த பெண்கள்

மோசேயின் வாழ்க்கையை வடிவமைத்த பெண்கள் வேதாகமத்தில்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உதாசீனம்..ஒதுக்குதல்.. தனிமைப்படுத்துதல்

தேவ ஊழியர் ஒருவர் தன் பிள்ளைகள் சமூக பணிகளை கற்றுக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இரண்டாவது மரணம் ஆபத்து

இரண்டாவது மரணம் ஆபத்து சியரா லியோனில் (ஆப்பிரிக்கா)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பெருந்தன்மையான ஜெனிஷா!

ஜெனிஷா கெய்க்வாட் (ஆறு வயது, புனே, மகாராஷ்டிரா, இந்தியா)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மடிந்து போன பிறந்தநாள் குழந்தை

நொய்டாவில் பல அடுக்குமாடி குடியிருப்பில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மாட்டு தொழுவம்; அரண்மனை அல்ல

ஆப்கானிஸ்தான் பெண் ஒருவர் விமானத்தில் பயணிக்கும் போது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பந்தயம் போல் வாழ்க்கை

"ஆப்பிரிக்காவில் தினமும் காலையில், ஒரு அழகிய மான்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வேதாகமமும் விவசாயமும்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அனனியா மற்றும் சப்பீராளின் பாவம்

வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சோகமான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தீர்க்கத்தரிசனத்தை எதிர்கொள்ளல்

விபச்சாரம் மற்றும் கொலை பாவம் தொடர்பாக நாத்தான்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பான பலி

"ஒரு மரக்காலிலே பத்திலொரு பங்கானதும், இடித்துப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விழித்திருந்தாலும் ஆயத்தமாக இல்லையே!

"இதோ, வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன்; ஒருவன் என்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அத்தேனில் பாப்லர் அல்லது ட்விட்டர்

அத்தேனே உலகின் அறிவுசார் தலைநகரமாக இருந்தது. பவுலின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மருமகள் மீதான அணுகுமுறை

காலங்காலமாக மாமியார் மற்றும் மருமகளுக்கு இடையே...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்