Latest Devotions

கிறிஸ்துவும் தொடர்பியலும்

"இந்தக் கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்குத்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


மகிழ்ச்சியின் பாடல்கள்

அன்பான தேவன் தம் மக்கள் மத்தியில் மகிழ்ந்து...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


அமோக விளைச்சல்! அமோக மனஉளைச்சலா?

அமோக விளைச்சலைப் பெற்ற பணக்காரன் அதை பல வருடங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


நன்றி என்னும் நெடுந்தகைமை

நைந்து கிழிந்த அலங்கோலமான ஆடையில் முதியவர் ஒருவர்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


தேவ வார்த்தைக்கான முன்னுரிமை

ஒரு இளைஞன் நகரத்தில் மிகப்பெரிய வாலிபர்களுக்கான சபையை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


பெரும்பசி நோய் என்னும் உணவுக் கோளாறு

பெரும்பசி நோய் (Bulimia Nervosa) என்பது பண்டைய உலகில் இருந்த ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


யோபின் சிறந்த மறுசீரமைப்பு

யோபு இறுதியில் மீட்டெடுக்கப்பட்டான்.  அவனது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


மணல் கோட்டை கட்டுதல்

துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் அவரிடம் செல்கிறார்கள்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்


Most Viewedகண்ணுக்கு புலப்படாத

தேவன் ஆவியானவர், அவர் தன்னை மனிதர்களுக்கு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நீயின்றி நானில்லை

ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இன்னொருவன் இருக்கிறான்...
Read More
-
தடியா வாளா?!

இஸ்ரவேல் தேசத்தைப் போலவே கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அல்பா மற்றும் ஓமெகா

"நான் அல்பாவும், ஓமெகாவுமாக இருக்கிறேன்"  என்பதாக...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
பொன் ஆபரணங்கள்

"வெள்ளிப் பொட்டுகளுள்ள பொன் ஆபரணங்களை உனக்குப்...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆவியின் கனி – நற்குணம்

நல்லவரும், நன்மை செய்கிறவருமாயிருக்கிற தேவனுடைய...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
ஆவியின் கனி - விசுவாசம்

விசுவாசத்தைத் துவக்குகிறவரும்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
பெரிய ஆறுதல்

ஜனங்களுக்கு மரணம் என்றாலே பயம், அதிலும் குறிப்பாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
முணுமுணுப்பா அல்லது முழு நம்பிக்கையா?

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் செங்கடலின் கரையில் இருந்தபோது நாம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கனி தரும் செடி

தேவன் ஒரு தோட்டக்காரரைப் போன்றவர், தோட்டத்தில் கவனமாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மன்னிக்கும் அன்பு

கிறிஸ்தவம் என்பது அன்பையும், மன்னிப்பையும் மையமாகக்...
Read More
-Bro.Kavimugizh Suresh
ஆவியின் கனி – தயவு

எல்லார் மேலும் தயவுள்ள நம் கர்த்தருடைய நாமத்தில்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
செய்ய வேண்டிய பட்டியல்

செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகளை நாம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பிரச்சனைகளுக்கு பயப்படாதே

வாழ்வில் பிரச்சனை இல்லாத மனிதர்கள் யார் விரல்விட்டு...
Read More
-Bro.Kavimugizh Suresh
நாம் தூசி என்று தேவன் நினைவில் கொள்கிறார்

இந்தியாவின் ஜெபவீரன் யோசுவா என அழைக்கப்படும் பேட்ரிக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவியின் கனி – நீடிய பொறுமை

கனியுள்ள கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய கனியின்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
அக்கிரமச்செய்கை

அக்கிரமச்செய்கை 1980கள் வரையுள்ள இந்திய திரைப்படங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிறிஸ்தவம் முட்டாள்களின் மார்க்கமா?

கிறிஸ்தவத்தின் ஆரம்ப நாட்களிலிருந்தே கிறிஸ்தவர்கள்...
Read More
-Bro. Arputharaj Samuel
கன்னங்களும் கழுத்தும்

"ஆபரணாதிகள் பூண்ட உன் கன்னங்களும், ஆரங்கள் பூண்ட உன்...
Read More
-T. Job Anbalagan
சீரழிக்கும் ஆலோசனைகள்

ஜனங்களால் தவறாக வழி நடத்தப்படுபவர்கள் பலர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அவரை எங்கே தேடுகிறீர்கள்?

மனிதன் தன் வாழ்வில் எப்போதும் எதையாவது...
Read More
-Bro. Arputharaj Samuel
என்னுள் நிலைத்திரு

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விதிகள் அல்லது கொள்கைகள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உங்கள் நெகிழ்ந்த கைளை நிமிர்த்துங்கள்

நெகிழ்ந்த கைகளையும் தளர்ந்த முழங்கால்களையும் நீங்கள்...
Read More
-Pr. Mrs. Kirubai Anthony
அணைத்துக்கொள்ளும் கைகள்

"அவர் இடதுகை என் தலையின்கீழ் இருக்கிறது; அவர் வலதுகை...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆவியின் கனி - இச்சையடக்கம்

கிறிஸ்துவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளுக்கு நமது...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள்

"நீங்கள் ஒருவரிலொருவர் அன்பாயிருங்கள்; நான் உங்களில்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
பெருமை vs மன்னிப்பு

பெருமை vs மன்னிப்பு  55 வயதான ஏழை ஒடுக்கப்பட்ட மனிதர்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மரம் ஏறிய குள்ளன்

"இதோ நான் கதவு அருகில் நின்று...
Read More
-Bro. Arputharaj Samuel
மரத்தின் நிழலில்

"அதின் நிழலிலே வாஞ்சையாய் உட்காருகிறேன், அதின் கனி...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆமானுக்கான எச்சரிக்கை

தேவன் பொல்லாதவர்களுக்கும் கிருபையளிக்கிறார்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வேதாகமமும் விவசாயமும்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உத்தமத்தை இழந்துவிடக்கூடாது

உத்தமர்களின் நாட்களைக் கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார்;...
Read More
-Pr.Mrs.Kirubai Anthony
இதயத்தையும் மனதையும் சோதித்தறியும் தேவன்

தேவன் அனைத்தையும் அறிந்தவர்,அவரிடமிருந்து எதுவு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சிம் கார்டும் 666 ம்

பொருட்களை வாங்கவும் விற்கவும் தேவைப்படும் ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவியின் கனி – சாந்தம்

நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த கிருபையும் உள்ள கர்த்தரின்...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
நான் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணப்போகிறேன்

பிரசங்கியார் ஒருவர், மிகவும் தாழ்மையானவர். இவரை போதகர்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
அன்புடன் சத்தியம்

ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வயதான பெண்மணியை ஒருவரும் ஏற்றுக்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
கோலியாத் - ஒரு தோல்வியுற்ற ஹீரோ!

கோலியாத்திற்கு தனது தோற்றம், சக்தி மற்றும் வலிமை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவனின் நண்பனான ஆபிரகாம்

தேவனின் நண்பன்’ என்று அறியப்படுவது ஒரு மிகப்பெரிய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பிரயோஜனமற்ற ஊழியக்காரனே

ஒரு தலைமைத்துவ கருத்தரங்கில், எந்த தலைப்பு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
குழப்பம் என்று அழைக்கப்படும் கொரோனா

நோவாவின் பேழையால் வெள்ளத்தில் அவரது குடும்பத்தை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உன்னத நோக்கத்திற்கான அழைப்பு

ஜான் ஸ்டாட் (1921-2011) ஒரு புகழ்பெற்ற பிரசங்கியார், ஆசிரியர்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கறுப்பாயிருந்தாலும் அழகாயிருக்கிறேன்

"எருசலேமின் குமாரத்திகளே! கேதாரின்...
Read More
-T. Job Anbalagan
தங்க முக கவசமா?

ஒரு நபர் தொற்றுநோய்களின் போது ஆபரணமாக அணிய தங்கத்தில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சோதிடர்கள் மற்றும் குறி சொல்பவர்கள்

ஒரு பிரபலமான சோதிடர் (இவருடைய வாடிக்கையாளர்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மாட்டு தொழுவம்; அரண்மனை அல்ல

ஆப்கானிஸ்தான் பெண் ஒருவர் விமானத்தில் பயணிக்கும் போது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பிச்சைக்காரர்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டியதில்லை

ஒரு இளம், ஆற்றல்மிக்க மற்றும் வளர்ந்து வரும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எல்லாம் அவரே

34ம் சங்கீதத்திலிருந்து ஒரு தியானம், இச்சங்கீதத்தின்...
Read More
-Pon Va Kalaidasan
சவுல் ராஜாவின் வீழ்ச்சி

அரசனாக அறிவிக்கப்பட்டபோது தன்னை மறைத்துக் கொண்ட ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
அறியாததை தேடு

தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் இருகூர்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
அவரது மந்தை

என் ஆத்தும நேசரே! உமது மந்தையை எங்கே மேய்த்து, அதை...
Read More
-T. Job Anbalagan
முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலிபுஷ்பம்

“முள்ளுகளுக்குள்ளே லீலிபுஷ்பம் எப்படியிருக்கிறதோ,...
Read More
-T. Job Anbalagan
தினசரி முடிவுகள்

சமூக ஊடகங்களை கையாள்வது என்பது இன்று அனைவருக்கும் ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவன் தனது அற்புதங்களுக்கு தாமதங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்

பிஷப் (ஆயர்) ஒருவருக்கு மிக நெருக்கடியான சூழ்நிலையில்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
அவர் என் தலையை அபிஷேகம் செய்கிறார்

ஒரு போதகர் தனது தலையில் ஒருபோதும் எண்ணெய் அல்லது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆண்டவராகிய இயேசு நின்று கவனித்தார்!

ஒரு ஊரில், பெரிய மைதானத்தில் நடந்த கண்காட்சி ஒன்றில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
துரதிர்ஷ்டமா?

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் இன்னல்கள் பற்றி மாத்திரம்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
கர்த்தர் உன் மேல் அன்பு கூர்ந்த படியினால்

உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன் மேல் அன்பு கூர்ந்த படியினால்,...
Read More
-Pr.Mrs.Kirubai Anthony
நிலையற்ற ஐசுவரியமா?

ஒரு சுற்றுலாப் பயணி ஒரு சிறிய லாட்ஜுக்குச் சென்று...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
கிபியோனியர்கள் மற்றும் உடன்படிக்கை

கிபியோன் எருசலேமுக்கு வடக்கே உள்ள ஒரு பழமையான கானானிய...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
உலகில் தேவன் எவ்வாறு வெளிப்படுகிறார்?

கடவுளே நேரில் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்தினால் அல்லது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவிக்குரிய பயணம்

வாழ்க்கை என்பது ஒரு பயணத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது....
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
சிலுவையைச் சுற்றியிருந்த கூட்டம்

மிகப் பெரிய அநீதியும் அநியாயமும் கர்த்தராகிய இயேசு...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
ஊசலும் சமநிலையும்

இரண்டு வகையான முட்டாள்தனங்கள் உள்ளன: ஒன்று...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மணவாட்டியின் நளததைலம்

ராஜா தமது பந்தியிலிருக்குந்தனையும் என்னுடைய நளததைலம்...
Read More
-T. Job Anbalagan
தேவனுடைய பணிக்கு ஏற்படும் எதிர்ப்பு

சாத்தான் எப்போதுமே தேவ பிள்ளைகளுக்கு எதிராக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஐசுவரியத்திற்கான ஜெபமா?

ஒரு கிறிஸ்தவ நண்பர் தன்னோடு இணைந்து பணி புரியும்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
பெருமை பாராட்டவும் ஒன்றுமில்லை, கவலைப்படவும் எதுவும் இல்லை!

எதிர்காலத்தைப் பற்றிய எண்ணங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
புயலுக்குப்‌ பின்‌ அமைதி

தொடர் - 24  தந்தையிடமிருந்து தனக்கு வந்த கடிதத்தைப்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
யெகோவா யீரே

ஈசாக்கையும் அழைத்துக் கொண்டு மோரியா மலையை நோக்கி ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நிகழ்வுகள் மற்றும் செய்திகள்

செய்தித்தாள்களைப் படிக்காத அல்லது செய்தி சேனல்களைப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
புள்ளிகளை இணைத்தல்

ஒரு வளர்ந்து வரும் தலைவர் தனக்கு வழிகாட்டியாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவனின் முழுமையான ஆலோசனை

என் நண்பர்களில் ஒருவருக்கு பட்டர் சிக்கன் (butter chicken)...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
சோர்ந்து போகாதீர்கள்

நம்மால் அழுகையையோ கதறலையோ நிறுத்த முடியாத நேரங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பருவங்கள் ஏது?

கர்த்தராகிய இயேசு,  தம்முடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அடையாளமும் கண்ணியமும்

எங்கள் நகரத்தில் ஒதுக்கப்பட்டவர்களுக்கு  உதவ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நல்வழிப்படுத்தும் பிரம்பு

நல்வழிப்படுத்தும் பிரம்பு சமீபத்தில் ஒரு தமிழ்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அல்பா மற்றும் ஒமெகா

"இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் இனிவருகிறவருமாகிய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சிந்திப்போம் அகமகிழ்வோம்

நாடும், வீடும் ஒழுங்கும் கிரமுமாக இருப்பதற்கு சட்டம்...
Read More
-Bro.Kavimugizh Suresh
உடன்படிக்கை மற்றும் ஏமாற்றுதல்

பெரியோர்களால் ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒரு திருமணம்....
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
தாமதமான நீதி மற்றும் மறுக்கப்பட்ட நீதி

மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த 108 வயது முதியவர் ஒருவர் 1968 ஆம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 18

Mr. தவறான எண்ணம் (எஸ். 9:25) விழவா VS எழவா தவறான எண்ணம் கொண்ட...
Read More
-Bro. Dani Prakash
போராட்டம்‌!

தொடர் - 23  பள்ளி வளாகம் கலகலத்தது. மாணவர்கள் ஒருங்கே...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
படைப்பாளி

இரயில் பெட்டிகளைப் போல வரிசையாக சட்டைகளைப் பிடித்துக்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
யோபின் உறுதியான விசுவாசம்

சாத்தானின் தீய சூழ்ச்சிகளை எதிர்கொள்ளத் தயாராக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஒழுக்க நெறிகள் Vs பொருளாசை

இந்தியாவில் ஒரு சிறிய நகரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இளம்பெண்...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஒரே மேய்ப்பனுக்கான வாக்குத்தத்தம்!

வேதாகமத்தில் தலைமைத்துவம் என்பது மேய்ப்பனோடு...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
உரிமையாளரின் பெருமை.. அயலானுக்கு பொறாமை!

ஒரு புதிய ஸ்மார்ட்போன் விற்பனைச் சந்தைக்கு வருகிறது,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நீதியைக் குறித்த அறிவும் இல்லை; வெட்கமும் இல்லை

சமீபத்திய காலங்களில், குற்றவாளிகள் தாங்கள் செய்த...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வேலையற்றவன் வேலை

கதிரவனின் கரங்களின் வெப்பம் சிறிது சிறிதாகக் குறையத்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
உண்மையான சுதந்திரம்

மக்கள் சுதந்திரத்தை விரும்புகிறார்கள்.  சுதந்திரம்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
தீர்க்கத்தரிசனத்தை எதிர்கொள்ளல்

விபச்சாரம் மற்றும் கொலை பாவம் தொடர்பாக நாத்தான்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உல்தாள், ஒரு தீர்க்கதரிசி

உல்தாள் (கிமு 640 முதல் 564 வரை) ஒரு தனித்துவமான பெண்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அவள் என்ன வேண்டினாள்? (மகிழம் பூ)

தொடர் - 6 “என்ன சந்திரா! அப்படி பார்க்கிறே?...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
செல்ஃபி கலாச்சாரமா அல்லது வேலைக்காரக் கலாச்சாரமா?

பண்டைய நாட்களில், மன்னர்கள் தங்கள் உருவப்படங்களை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நேசத்தால் சோகம்

"திராட்சரசத்தால் என்னைத் தேற்றுங்கள்,...
Read More
-T. Job Anbalagan
அனனியா மற்றும் சப்பீராளின் பாவம்

வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள சோகமான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அணைகின்ற தீபமா? (மகிழம் பூ)

தொடர் - 7 “அண்ணி! இங்க வாங்க. இந்த ப்ளு கலர் சேரியைப்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல்..... (மகிழம் பூ)

தொடர் - 11 கடிதத்தை பிரித்து வாசித்தவள் சற்று நேரம்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
நேபுகாத்நேச்சார் சட்டகம்

ராஜாக்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்களின்இ குறிப்பாக மோசமாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சந்திரனில் சொந்த நிலமா?

தற்கொலை செய்துகொண்ட இந்தி திரையுலக கதாநாயகன்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பார்வோனுடைய இரதங்கள்

"என் பிரியமே! பார்வோனுடைய இரதங்களில் பூண்டிருக்கிற...
Read More
-T. Job Anbalagan
நம்முடைய வீடு

“நம்முடைய வீட்டின் உத்திரங்கள் கேதுருமரம், நம்முடைய...
Read More
-T. Job Anbalagan
மூப்பர்களின் பிரிவு

ஒரு மிஷன் தலைவர் மரித்துப் போனார், அவரின் அமைப்பில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சாத்தானின் மீதான வெற்றிக்கு மூன்று திறவுகோல்கள்

நாம் இந்த உலகில் வாழும் வரை, சாத்தானுக்கு எதிரான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மாயமற்ற அன்பு, விசுவாசம், சிநேகம்

1. மாயமற்ற அன்பு ரோமர் 12:9 (9-21) உங்கள் அன்பு...
Read More
-Rev. M. ARUL DOSS
கோபுர தீபம்

தொடர் - 5 ஊழிய அழைப்பு : ““ஆரோனைப் போல தேவனால்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வீண் காணிக்கையா?

ஏசாயா தீர்க்கதரிசி மூலம் இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு தேவன்...
Read More
- Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தொடுதல்

‘தொட்டுப் போ’, ‘தொடர்பில் இரு’, ‘ஆழத்தை தொடு',...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தூக்கமில்லாத இரவுகள்

சில சமயங்களில் நம்மால் தூங்க முடிவதில்லை. பெரும்பாலான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மேய்ப்பர்களுடைய கூடாரங்கள்

"ஸ்திரீகளில் ரூபவதியே! அதை நீ அறியாயாகில், மந்தையின்...
Read More
-T. Job Anbalagan
சாரோனின் ரோஜா

நான் சாரோனின் ரோஜாவும், பள்ளத்தாக்குகளின்...
Read More
-T. Job Anbalagan
நேசருடைய சத்தம்

"இது என் நேசருடைய சத்தம்! இதோ, அவர் மலைகள்மேல்...
Read More
-T. Job Anbalagan
சந்ததியினருக்கு கற்பித்தல்

மகாத்மா காந்தியை உலகில் பலரும் புனிதராகக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மதிலுக்குப்புறம்பே

"என் நேசர் வெளிமானுக்கும் மரைக்குட்டிக்கும்...
Read More
-T. Job Anbalagan
கோபத்தை கைவிடுங்களேன்

கணினி அமைப்புகளில், ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பக்தி மயக்கம்(மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 8 ரவி கூறியது போல் இருநாட்களில் டிரான்ஸ்பர்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
லெந்து என்னும் தவக்காலம்

கிறித்தவர்களின் நோன்பு அல்லது விரதம் மேற்கொள்ளும்...
Read More
-Dr. Jansi Paulraj
நன்றி மறப்பது நன்றன்று

மில்கா சிங் என்பவர் இந்தியாவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அனுமதி இல்லை!

'இங்கு ஜனங்கள் நுழைய தடை' என்பது போன்ற அறிவிப்பு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
திருடனும் வாழைப்பழமும்

ஒரு ஏழை மனிதன் வாழைப்பழங்களைத் திருடியதில் ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வழக்கறிஞரான இயேசுகிறிஸ்து

எந்தவொரு நபரும் தன்னை குற்றமற்றவர் என்பதை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவனைக் கேள்வி கேட்பதா?

“எனது மகன் இருக்கும் போது தேவன் எப்படி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவ எச்சரிப்பு

தேவனுடைய மனுஷன் இருந்தான், அவன் அண்டை வீட்டாரான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சமுதாயத்தின் ஒளி

இவ்வுலகத்தின் கண்ணீர்க் கதைளை ஓவ்வொரு அறைகளிலும்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக

ஒரு பிரசங்கியார் இப்படியாக அறிவித்தார்; “நான் இந்தக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மரணமே உன் கூர் எங்கே?

மரணமே உன் கூர் எங்கே? டேனியல் ராய் நேபாள...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இரட்டை அமைப்பு

தேவன் உலகில் பல வழிகளில் செயல்படுகிறார். இருப்பினும்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நோயுடன் ஒரு போராட்டம்

மனிதனின் சரீரங்களை நோய் அல்லது தொற்று வந்து தாக்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
குறையா? குமுறலா?

'முனகல்' என்பது சத்தமின்றி உள்ளம் குமுறுவது ; மேலும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இல்லற ஜோதி

தொடர் – 4 இவ்வண்ட சராசரங்களைப் படைத்த தேவன் மனிதனை...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
விவாக மஞ்சம்(மகிழம் பூ)

தொடர் - 9 "பேஷன் ரெடிமேட்? ஸ்டோரின் உரிமையாளர்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தேவனுக்குள் பெலப்பட வேண்டும்

நம்முடைய பலம் தேவனிடத்தில் இருக்கும்போது, ​​எல்லா...
Read More
-
ராஜாவின் அறைகள் - உன்னதப்பாட்டு 1 :4

ராஜா என்னைத் தமது அறைகளில் அழைத்துக்கொண்டுவந்தார்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
இடையூறிலும் ஒரு இரக்கம்

இடையூறுகளை எவ்வாறு கையாள்வது?  பல முறை, சில...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஏணிப் படிகளாக மாறும் தலைமைத்துவ பண்பு

கிறிஸ்தவத் தலைவர்கள் ஏணிப்படிகளாக இருக்க ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கலாச்சாரமா அல்லது வேதமா?

கலாச்சாரமா அல்லது வேதமா? கலாச்சாரம் தெய்வீகமானது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மலருக்கு மலர் தாவும் வண்டு (மகிழம் பூ)

தொடர் - 8 தையல் மிஷினில் பக்கத்து...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஓர் ஒளிக்கீற்று! (மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 4 ஒரு நாள் திடீரென டேவிட் மாமா வந்தார் “என்ன...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தேவனுடைய சித்தம் செய்வதே தேவனோடு இருத்தல்

 தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் யோசேப்பு தேவனுடைய...
Read More
-T. Job Anbalagan
தேவையற்ற முக்கியத்துவம் அளிக்காதீர்கள்

எழுதியிருக்கிறதற்காகச் சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார்"...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இலக்கை நோக்கி இலட்சியப் பயணம் - நிறைவு(மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 12 தனராஜின் வீட்டு மாடி கலகலத்தது, கவிதாவைத்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
விசுவாச விருச்சல்

சவுல் ராஜா அவனது முட்டாள்தனமான முடிவுகளால்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வருகிறது கிறிஸ்துமஸ்!

நமது அருமை மீட்பரும், ஆலோசனைக் கர்த்தரும், வல்லமையுள்ள...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஆபிரகாமின் ஜெபங்கள்

ஜெபம் என்பது தேவனுடனான உறவை பலப்படுத்தும் ஒரு...
Read More
-T. Job Anbalagan
இயேசு கடவுளின் செல்ஃபியா?

மனிதனுடைய சொல்கராதியிலோ ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட மனித...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நேசருடைய சத்தம்

"இது என் நேசருடைய சத்தம்! இதோ, அவர் மலைகள்மேல்...
Read More
-T. Job Anbalagan
மோசேயின் ஐந்து சாக்குபோக்குகள்

மோசேயின் ஐந்து சாக்குபோக்குகள் உலகத்தில் தம்முடைய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
யார் அந்த அனனியா?

தேவன் தனது ஊழியக்காரன் என்று குறிப்பிடப்பட்ட அனனியாவை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வெறுப்பு என்பது இருளில் நடப்பது

ஒளியில் நடப்பவர்கள் பிதாவுடன் ஐக்கியம் கொள்கிறார்கள்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வெகுமதி அளிக்கக்கூடிய முயற்சி

சில ஜெபங்கள் அர்த்தமற்றதாகவும், பலனற்றதாகவும் மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மந்தையில் சேரா ஆடுகள்

ராம் அன்கோ கம்பெனி கேண்டீன் வழக்கம் போல் இன்றும்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
நீயா இல்லை நானா?

தொடர் - 4 கிறிஸ்துமஸ்க்கு இன்னும் ஒரு மாதமே இருந்தது....
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
துருவங்கள் இணைவதில்லை

நீலவண்ண வானத்தில் வெண் முகில் கூட்டங்கள் பலவித...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ராகாபின் விசுவாசம்

பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் விசுவாசத்தின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பரிமளதைலங்கள் - உன்னதப்பாட்டு 1:3

"உமது பரிமளதைலங்கள் இன்பமான வாசனையுள்ளவைகள்; உமது...
Read More
-T. Job Anbalagan
பழுதுபார்த்தல், கட்டுதல் மற்றும் மீண்டும் உருவாக்குதல்

‘வாழ்க்கை சிதைந்து விட்டது' என்று பாலியல்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இலட்சிய தீபம்‌ சுடர்‌ விட்டது! ( நிறைவு)

தொடர் - 25  நற்செய்திக் கூட்டத்திற்குச் சென்று விட்டு...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
கொடுக்கலாமா அல்லது கொடுக்க வேண்டாமா?

நாம் ‘தசமபாகம்’ கொடுக்க வேண்டுமா? என்று பலர் கேள்வி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வாழ்வும் வாழ்க்கைமுறையும்

சமீபத்தில்,  சமூகப் பணிகளைச் செய்யும்போது தங்கள்...
Read More
-T. Job Anbalagan
மேன்மைப்படுத்தும் இயேசு.

என் மேன்மையைப் பெருகப்பண்ணி, என்னை மறுபடியும்...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஜெபத்திற்கான சரியான அணுகுமுறை

சில நெருக்கடியான சூழ்நிலைகளில் நமது ஜெபங்களுக்கு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஒலிவமரக் கன்றுகள் (மகிழம் பூ)

தொடர் - 10 காலையிலேயே தன் வீட்டிற்கு வந்த...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
பவுல் மீதான யூதர்களின் குற்றச்சாட்டுகள்

"இஸ்ரவேலரே, உதவிசெய்யுங்கள். நம்முடைய ஜனத்திற்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி வேறொரு ஆசாரியர்

லோத்தை சிறைபிடித்தவர்களை ஆபிரகாம் தன்னிடம்  பயிற்சி...
Read More
-T. Job Anbalagan
ஆரோக்கியமான உறவுகள்

'எனக்கு வெற்றி, உனக்கு தோல்வி'; 'எனக்கு தோல்வி,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அன்பின் அகல் விளக்கு

தொடர் - 1 நீல வண்ண வானில் வெண்ணிலவு பவனி வந்து...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
விசுவாசிகளுக்கான நசரேய விரதம்

'நசரேய விரதம்' என்பது தேவனுடன் நெருங்கி வருவதற்கும்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அசுத்தத்திற்கல்ல அழைப்பு

"எப்பிராயீம் தகாத கற்பனையை மனதாரப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அக்கினி சூளை; உபத்திரவம் என்னும் பள்ளி

ஒரு இளைஞன் ஒரு வேதாகம ஆசிரியரிடம் கேட்டான். உங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
முத்தங்கள் - உன்னதப்பாட்டு 1:2

"அவர் தமது வாயின் முத்தங்களால் என்னை முத்தமிடுவாராக:...
Read More
-T. Job Anbalagan
கேளுங்கள், தேடுங்கள், தட்டுங்கள்.

கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
சகிப்புத்தன்மை இழந்தோம்! கனவும் சிதைந்தது.

தொற்றுநோய் காலங்களில், தற்கொலைகள் குறித்து பல ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவன் விவாகரத்தையும் வெறுக்கிறார் குடும்ப வன்முறையையும் வெறுக்கிறார்

ஒரு பிரபல நடிகர், தனது இரண்டாவது மனைவியுடன் திருமணமான 15...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விழித்திருந்தாலும் ஆயத்தமாக இல்லையே!

"இதோ, வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன்; ஒருவன் என்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஐந்து கிரீடங்கள்

வேதாகமம் குறைந்தது ஐந்து கிரீடங்களைப் பற்றி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அனுபவம் புதுமை!

தொடர் - 19 காலம் வேகமாக ஓடியது. ஒரு திங்கள் இறக்கை...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மாலைசூடிய மங்கை (மகிழம் பூ)

தொடர் - 4 உறவினர்கள் கூட்டம் நண்பர்கள் கூட்டம் என...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஆபத்தான ஆவிக்குரிய பெருமை

 ஆவிக்குரிய பெருமை ஆபத்தானது, அவர்கள் தங்களை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவ சமூகமே நம் ஆனந்தமே

"உம்முடைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முடைய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மலர்ந்தது புத்தாண்டு

செங்கதிரோன் தன் செக்கச் சிவந்த கரங்களை மெல்ல மெல்ல...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
பைத்தியற்குப் பரிசு

சாத்பூரா மலைத்தொடரையொட்டி ஓடிக்கொண்டிருந்த தபதி...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
(இலட்சிய தீபம்)கலைக்கூடமா? கலைக்க வேண்டிய கூடமா?

தொடர் - 1 காலைக் கதிரவன் மெல்ல மெல்ல எழுந்தான். கீழ்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதேபோம்

தேவ பிள்ளைகளைத் தாக்க கண்ணுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மாயவலை கிழிந்தது (மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 10 கவிதா'? என அலறிய தனராஜைப் பார்த்து,அப்பா?...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மருதோன்றிப் பூங்கொத்து

“என் நேசர் எனக்கு எங்கேதி ஊர் திராட்சத்தோட்டங்களில்...
Read More
-T. Job Anbalagan
மேய்ப்பனா? மேசியா சந்ததியை காப்பவனா?

யோசேப்பு முன் ஒரு தேவதூதன் தோன்றி, "வா, நான் உன்னை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
குழந்தைகளை தத்தெடுத்தல்

குழந்தைகளைப் பராமரிப்பதன் மூலம் ஆண்டவருக்குச் சேவை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சமூகத்தில் நமக்கான நற்பெயர்

ஒரு போதகர் நான்கு சபைகளை மேற்பார்வையிட...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மனித குலத்தின் மாபெரும் வஞ்சனை

மனிதகுலத்தின் மிகப்பெரிய வஞ்சித்தல் ஏதேன்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இல்லறச் சோலையிலே (மகிழம் பூ)

தொடர் - 5 காலை 7.00 மணி பம்பரமாய் சுழன்று கொண்டிருந்தாள்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
பெரிய வியாழன் என்ற இறுதி இராவுணவு

கிறிஸ்தவத்தில் சில மரபுகள் மிக முக்கியமானவையாக...
Read More
-Dr. Jansi Paulraj
கடைசி நாட்களில் மனிதகுலத்தின் சீரழிவு

கடைசி நாட்களில் மனிதகுலத்தின் சீரழிவு இரண்டு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வீண் வாதங்கள்

வீண் வாதங்கள்  ஒரு முட்டாள் கழுதை பிடிவாதமாகச்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மருமகள் மீதான அணுகுமுறை

காலங்காலமாக மாமியார் மற்றும் மருமகளுக்கு இடையே...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சகுனங்கள், மூடநம்பிக்கைகள் மற்றும் நம்பிக்கையின்மை

ஒரு மனிதனின் தலையில் செத்த பல்லி விழுந்தது.  அது என்ன...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சிதறுண்டலையும்‌ ஆடுகள்‌

“விசுவாசிகள் முகாம்” என்ற பெயருடன் விளங்கிய அந்தப்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
என்னை இழுத்துக்கொள்ளும் - உன்னதப்பாட்டு 1:4

என்னை இழுத்துக்கொள்ளும், உமக்குப் பின்னே ஓடி வருவோம்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
புத்திசாலித்தனமான சோதனைகள்

நுண்ணறி பேசி (smartphone) சகாப்தத்தில், சாத்தானும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
காரிருளைக்‌ கிழிக்க ஒரு கதிரவன்‌

அழகிய அந்த பங்களாவின் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்த டாக்ட...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஒன்று செய்; கடந்த காலத்தை மறந்துவிடு

தனது வாழ்க்கையில் தேவனின் நோக்கத்தை நிறைவேற்ற கடந்த...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உங்களுக்கு பசிக்கிறதா?

Swiggy என்பது ஒரு உணவு சேவை வழங்குநர். அந்த செயலியை நீங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தொடர் நிராகரிப்புகள்

இஸ்ரவேல் தேசத்தின் பாவத்திற்காக ஸ்தேவான் நேருக்கு...
Read More
-Dr. Pethuru Devadason
தாடி இல்லா பரிசுத்தம் ?

தாடி இல்லா பரிசுத்தம் ? ஒரு பிரசங்கியார் மணமகனை தாடி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தாயின் வயிற்றிலும் கல்லறையிலுமே பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு!

தமிழகத்தில் இளம்பெண் ஒருவள் 'தாயின் வயிற்றிலும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வழியோரத்தில் விழுந்த விதை

வழியோரத்தில் விழுந்த விதை விதை மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பணமா? பாசமா?

தொடர் - 13 குளுக்கோஸ் மெல்ல மெல்ல இறங்கிக்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
கிறிஸ்மஸ் உடுப்பு

நீல வண்ண வானத்தில் நீந்தி வந்த வெண்ணிலவு கருமுகிலில்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
அன்பு

“அம்மா” என்ற அழைப்புடன் உள்ளே வந்த தன் மகன்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வஸ்திரங்கள்

ஆள்பாதி ஆடைபாதி' என ஒரு தமிழ் பழமொழி உண்டு. உடலுக்கான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வேதமா பொது அறிவா?!

அனைத்து மனிதர்களும் சமம் ஆகவே கண்ணியத்துடன் நடத்தப்பட...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
திருமண உடன்படிக்கை

சமீபத்தில் ஒரு பிரபலம் இவ்வாறாகக் கூறினார்;...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வேறே ஆவியுடைய ஒரு மனிதன்

விசுவாசிகள் உலகத்திலிருந்து...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆண்டவர் பாதத்தில் அரும்பு (மகிழம் பூ) உண்மைச் சம்பவம்

தொடர் - 1 பழமை பூத்துக் குலுங்கும் பெரிய ஒட்டு வீடு....
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சுயவிருப்பம் ஒரு பரிசு

ஆதியாகமம் 3 ம் அதிகாரத்தில் கூறியுள்ளபடி மனித வீழ்ச்சி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விழி திறந்தது! வழி கிடைத்தது!

தொடர் - 10 தோட்டத்தில் அமர்ந்து நீலவானை வெறிக்க...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சீஷர்களுடனான முன்னுரிமை

சீஷர்களுடனான முன்னுரிமை கர்த்தராகிய இயேசு தனிமையில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நித்திய பரிசு

ஒரு சுவாரஸ்யமான கட்டுக்கதை ஒன்று உண்டு. ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வந்தது வசந்தம்!

தொடர் - 15 காலச்சக்கரம் வேகமாகச் சுழன்றது. மாலை மயங்கிய...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
இடம்பெயர்வு

நியாயதிபதிகளின் காலத்தில் இஸ்ரவேலில் ஏற்பட்ட வறட்சி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
புறஜாதியினருக்கான அருட்பணி

எல்லா தேசங்களுக்கும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பதே...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அர்த்தமுள்ள கிறிஸ்துமஸ்‌

மாலைக் கதிரவன் மெல்ல மெல்ல மேற்கு நோக்கி நகர்ந்து...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
கிபியா மற்றும் கேகிலா - இரண்டு நகரங்களின் கதை

வேதாகமத்தில் இரண்டு சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் உள்ளன;...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கண்ணியத்திற்கான தேடல்

கண்ணியத்திற்கான தேடல் அஸ்வினி ஒரு பழங்குடி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எனக்கு எப்படித் தெரியும்?

கபால்மோச்சன் மேளா என்பது ஹரியானா மாநிலத்தில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆவணங்கள் உயிரடையும்

பல ஆவணங்கள் வரலாற்றில் மீட்டெடுக்க முடியாதபடி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
திருச்சபையோ திருச்சபை

மல்லிகையுடன் மருக்கொழுந்தும் இணைத்துக் கட்டிய...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
விரைவான மறதியா?

விரைவான மறதியா? இஸ்ரவேல் தேசம் ஞாபகமறதி நோயால்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஒரு முள்‌ மலராகிறது

செய்தித்தாளில் தன் முகத்தைப் புதைந்திருந்த தேவராஜ்,...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சுருளிலிருந்து டிஜிட்டல் வரை

தொழில்நுட்பம் முன்னோக்கி நகர்கிறது. புதிய தொழில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சீலோ, ஒரு எச்சரிக்கை

பெத்தேலுக்கு வடக்கே பெத்தேலிலிருந்து சீகேமுக்குப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சபை ஒற்றுமை

பெரும்பாலான உள்ளூர் சபைகளிலும் மற்றும் பல...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மேசியாவிற்கு சான்றிதழா?

அநேக ஜனங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசுவை ஏற்றுக் கொண்டு அவரைப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 34

Mr. மன்னிக்க தவறுபவர் (மத்.18:21-35) ஏழுதரம்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
அழகின் ஆராதனை (மாயாபுரிச் சந்தையிலே )

தொடர் - 1 அழகிய காலை! ஆதவனின் கரங்களில் இன்னும்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
கண்ணீரின் விதைப்பும் கெம்பீர அறுவடையும் (மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 11 ஆராதனைக்காக அவசரஅவசரமாக சமையலில்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
விருந்து சாலை

“என்னை விருந்துசாலைக்கு அழைத்துக்கொண்டுபோனார்;...
Read More
-T. Job Anbalagan
நன்மை ஒரு கலகமா?

நன்மை ஒரு கலகமா? ஒரு நீதிமன்றத்தில், ஒரு நபர் மற்றவர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மோசேயின் வாழ்க்கையை வடிவமைத்த பெண்கள்

மோசேயின் வாழ்க்கையை வடிவமைத்த பெண்கள் வேதாகமத்தில்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் IQ

அறிதிறன் ஈவு (IQ) என்பது மனித நுண்ணறிவை மதிப்பிடும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ட்விட்டரும் தகவல் தொடர்பும்

சமூக ஊடகங்களில் ட்விட்டர் ஒரு சுவாரஸ்யமான மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இரண்டாவது மரணம் ஆபத்து

இரண்டாவது மரணம் ஆபத்து சியரா லியோனில் (ஆப்பிரிக்கா)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 8

Mr. உண்மையில்லாதவன் (மல். 2:13-16) உண்மையும்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 30

Mr. பழிவாங்குதல் (யோனா. 1:1-3) பழிவாங்குதலும்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
பந்தயம் போல் வாழ்க்கை

"ஆப்பிரிக்காவில் தினமும் காலையில், ஒரு அழகிய மான்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஒவ்வொரு முழங்கால்களும் முடங்க வேண்டும்

நாத்திகர்கள், அஞ்ஞானவாதிகள், பகுத்தறிவுவாதிகள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சுழன்றடித்த சூறாவளி!

தொடர் - 18 “இந்தாம்மா சாந்தி உன் மகன் ரொம்ப அழறான்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தேவ சாயல்

ஒரு அறிஞரைக் கௌரவிப்பதற்காக அரசவையில் வைத்து ஒரு ராஜா,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஒரு அடிமையின் விலை

நற்செய்தியின் மதிப்பு இந்த உவமையில் கர்த்தராகிய இயேசு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 38

Mr. மனிதர்களை பிரியப்படுத்துகிறவர்கள் (1 இராஜா. 22:13-14) •...
Read More
-Bro. Dani Prakash
ஒற்றைக் குயில்

இவ்வுலகத்தின் மீட்பு சிலுவைதான் என்பதை...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஓடிப்போவதா அல்லது பாவத்தைத் தழுவுவதா?

செக் நாட்டைச் சேர்ந்த நாட்டுப்புற பாடகியான ஹனா ஹோர்கா...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பான பலி

"ஒரு மரக்காலிலே பத்திலொரு பங்கானதும், இடித்துப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வினை விதைத்தவன்

அலுவலகத்திலிருந்து திரும்பிய ஆனந்த் மேஜைமீது கிடந்த...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சீயோன் பாட்டி சீயோனுக்குப் போகுமா?

“வாங்க! தம்பி வாங்க!” வாயெல்லாம் பல்லாக வரவேற்றார்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஞான ஜோதி

தொடர் - 2 சாரா டக்கர் உயர்நிலைப் பள்ளியில்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
லெந்து தியானம்- நாள் 1

குற்றம்சாட்டுதல் (பிலி. 2:15-16) ஊர் தூற்றும்படி இல்லாமல்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
அதிர்ச்சியூட்டும் அடக்குமுறைகள்

தலித் சமூகத்தைச் சேர்ந்த அசோக் சாகேத் என்ற தொழிலாளி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உடல் திறமை போதாது

தாவீது பிறந்தபோது கோலியாத் ஒரு சிப்பாயாக தனது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கள்ளப் போதகர்களிடம் ஜாக்கிரதை

எளிமையான எண்ணம் கொண்டவர்களை தவறாக வழிநடத்தும் நபர்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வைய விரிவலை என்னும் மாயவலை

வைய விரிவலை (WWW) நவீன வாழ்க்கையின் அனைத்து...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
முகையவிழ்ந்த முல்லை (மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 5 எதிர்பாராமல் தன் தோழியைக் கண்டஜாய்ஸி அடைந்த...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
யோபுவின் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் மற்றும் மனந்திரும்புதல்

யோபு தனது உடல்நலம், செல்வம், குடும்பம் மற்றும் சமூக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஜீவ வார்த்தைகள்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கெனேசரேத்துக் கடலருகே...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சந்தி சிரிக்கும்‌ சாதி

“சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா - குலத் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
இரண்டு சவுல்களின் கதை

பென்யமீன் கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த சவுல் என்ற பெயருடைய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
முகஸ்துதி

தயவைப் பெறுவதற்காக ஒருவருக்கு வழங்கப்படும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வியத்தகு அற்புதங்களா? அல்லது அதிர்ச்சிகரமான அற்புதங்களா?

சமீபத்தில், எனது ஸ்மார்ட்போன் கீழே விழுந்து...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
காத்திருத்தலின் ஏழு அம்சங்கள்

அழகான தேவபக்தியுள்ள பாடலில் காத்திருப்பின் ஏழு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பாவி, பரிசுத்தவான், பரிபூரணம்

நான் பாவியா அல்லது பரிசுத்தவானா? இது இப்போது புதிதாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நேர்முகத்தேர்வு

தொடர் - 2 ஜெபசிங்கின் விழிகள் தன்னைத்தேர்வு . செய்ய...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மீண்டும் வசந்தம்(மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 9 “பக்தி மயக்கமா”? எனக்கேட்ட கவிதாவை உற்று...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வேலையாட்களோ கொஞ்சம்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீஷர்களிடம்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எரிகோ நகரில் அருட்பணி

கர்த்தராகிய இயேசு எருசலேம் நோக்கிய தனது இறுதி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியாவின் பத்து அம்சத் திட்டத்தின் முதல் திட்டம்

எசேக்கிய ராஜ்யத்தின் முதலாம் வருடம், முதலாம் மாதம்,...
Read More
-Pr. Romilton
சோம்பலான மனது

தாலந்தைப் பற்றிய உவமையில், ஐந்து தாலந்துகள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அவரை அறிந்து கொள்! அவரை அறியச் செய்!

யூத் வித் எ மிஷன் (YWAM) என்ற அமைப்பு ஒரு குறிக்கோளைக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
முற்போக்கான நட்பு

நட்பு என்ற ஒன்று எப்போதும் மதிக்கப்படுகிறது மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
தற்கொலைக்கான அடைக்கலம்

இங்கிலாந்தில் வசிக்கும் ஒரு பணக்காரர் தனது செல்வத்தை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சாட்சியைப் பகிர்தல்

ஒவ்வொரு விசுவாசியும் தனக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தடங்கலினால் தவிப்பு

அக்டோபர் 4, 2021 அன்று, தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக சமூக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உடன்படிக்கை ஒரு வலையா?

லேயாள் யாக்கோபுக்குப் பெற்ற குமாரத்தியாகிய தீனாளை,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மிகைப்படுத்தும் வாழ்வு

தாங்கள் பரலோகத்திற்கு சென்றதாக அல்லது நரகத்தின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 35

Mr. நான் சரியே (1சாமு. 15) சாமுவேலா? சவுலா? சவுலை சந்தித்த...
Read More
-Bro. Dani Prakash
கதைப் பாவை(மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 2 மறுநாள் மாலை! கவிதாவை ஹாஸ்டலில் காணாததால்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
யோபுவின் துன்பத்தின் நோக்கம்

யோபின் புத்தகம் ஏன் வேதாகமத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
போதுமென்ற மனம் Vs பேராசை

ஒருவர் தனியார் வங்கியில் வேலை செய்து மாதம் 275000 ரூபாய்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
திடன் கொள்ளுங்கள்!

ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பாரில் சில நண்பர்கள் கூடுவார்கள்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
காரணமில்லாத காயங்கள்

மது, போதைப்பொருள், ஆபாச படங்கள், வீடியோ கேம்கள் என...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விதவை முதல் வாடிக்கையாளராக இருக்க கூடாதா?

கிறிஸ்தவர் ஒருவர் சிறிய கடை ஒன்றை நடத்தினார். தன்னுடைய...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
ஐசுவரியத்தின் மயக்கமா?

பியூஷ் ஜெயின் மற்றும் அம்ப்ரிஷ் ஜெயின் என்பவர்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மறுமலர்ச்சி

தொடர் - 7 ஜெபசிங் இதயத்தில் ஒரு மலர் மலர்ந்து சிரித்தது....
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
துருதுருத்த பாவையா? துருவ நட்சத்திரமா? (மகிழம் பூ) உண்மைச் சம்பவம்

தொடர் - 3 நாட்கள் உருண்டன. சிற்றாலயத்திற்கு...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
எழும்பிப் பிரகாசி

பொதுவாக மக்களுக்கு பெரிய கனவுகளும், விருப்பங்களும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பால் மறந்த குழந்தை

"தாயின் பால் மறந்த குழந்தையைப் போல, நான் என் ஆத்துமாவை...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
திசை மாறிய பறவைகள்

நீல வண்ண வானில் முழுநிலா பவனிவரத் தொடங்கியது. நிலவுக்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சத்தியமா? சந்தோஷமா?

டிக்டிக்....... என்று ஓடிக்கொண்டிருந்த உணர்ச்சியற்ற அந்த...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
யோசுவாவின் தலைமைக் குறைபாடுகள்

யோசுவா இஸ்ரவேல் வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான தலைவராக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அங்கும் இங்கும் மும்முரம்

போர் நடந்து கொண்டிருந்ததால், ஒரு போர்க் கைதியை (POW)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தியாக தீபம்

தொடர் – 6 வருடாந்திர மருத்துவச் சோதனைக்காகச்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
லெந்து தியானம்- நாள் 2

Mr. அநீதியை செய்யவைப்பவர் (மத்....
Read More
-Bro. Dani Prakash
தேவ ராஜ்யம் ஆடம்பரம், மேன்மை அல்ல..

மக்கள் பிரபலமாகவும், வளமாகவும் வாழ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எதிர்பாராத பேரிடி!

தொடர் - 12 “என் குடியை கெடுக்கவா வந்தா? ” காசித்தார்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
அறிவியலா? இறையியலா?

தொடர் - 14 பசுஞ்சோலை கிராமத்தில் இராமசாமித் தேவரால்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சோக கீதம்(மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 3 கடம்பவனம் பேருந்து நிலையத்தை அடையும், பஸ்ஸை...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
முதல் கிறிஸ்மஸ் (மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 6 தனராஜ்' சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்தார். தனராஜ்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
திறன்னு வித்தியாச்சாலை

பவுல் ஏறக்குறைய 30 வருடங்கள் ஊழியத்தில் இருந்தார்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பெருந்தன்மையான ஜெனிஷா!

ஜெனிஷா கெய்க்வாட் (ஆறு வயது, புனே, மகாராஷ்டிரா, இந்தியா)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மடிந்து போன பிறந்தநாள் குழந்தை

நொய்டாவில் பல அடுக்குமாடி குடியிருப்பில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அடக்குமுறை மற்றும் அநீதி

ஏழை ஒருவர் கற்பதற்கு ஆவல் கொண்டு ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வாழ்வின் திருப்புமுனை

தொடர் - 3 ஜெபசிங்கின் தந்தை மதுரை மாநகரிலே பிரபலமான...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தேசம் மறக்கலாம்! தேவன் மறப்பாரோ?!!

பண்டைய காலத்தில் எகிப்து தேசம் வல்லரசாக இருந்தது. ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கடவுளின் இடைத்தரகரா?

தேவன் எலிசாவை அற்புதமான விதத்தில் பயன்படுத்தினார். ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேடி வந்த உறவு!

தொடர் - 8 கேட்டைத் திறக்க அழகான செவர்லைட் கார் உள்ளே...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சபைக்குள் இருக்கும் பாவங்கள்

திருச்சபை என்பது பரிபூரணமாகவும், சிறந்ததாகவும்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கடிந்து கொள்ளலும் ரத்து செய்தலும்?!

சமூக ஊடகங்களில் ஒரு வால்பேப்பர் (கணினியில் அல்லது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தனிமனித சுதந்திரம்

ஆசியாவின் அநேக நாடுகளில் கௌரவக் கொலை என்று...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிறிஸ்துமஸ் பரிசு

தேவராஜுக்கு நம்பவே முடியவில்லை. “தன்மகன், தன் மகனா...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
காயீன் வழி

காயீனின் வாழ்க்கை தேவனுக்கு வெறுக்கத்தக்கதாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நெஞ்சில்‌ விழுந்த அடி(மாயாபுரி சந்தையிலே)

தொடர் - 7 தந்தியை, பதற்றத்துடன் வாங்கிய தனராஜ்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வேதனையின் விளிம்பில்...

இருள் தன்னை அகற்ற ஓடிவரும் உதயணனின் வருகையை...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
கட்டுக்கதையா? வீண்பெருமையா?

உலகில் பல மக்கள் குழுக்கள் உள்ளன, அவை குலங்கள், சாதிகள்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மோசே மற்றும் ஆட்டுக்குட்டியினாவரின் பாடல்கள்

வெளிப்படுத்துதல் புத்தகத்தில் பரலோகத்தின் சில...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மெழுகுவர்த்தி எரிகின்றது

சார் போஸ்ட்” பக்கத்து வீட்டுக்கு கவர் ஒன்றைக்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
காரியங்களை நடப்பிப்பவனா அல்லது வேடிக்கை பார்ப்பவனா?

பேதுருவும் யோவானும் ஆலயத்திற்குச் சென்றனர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சுனாமி அலை!

தொடர் – 21 கண்ணே! நீ யுறங்கு கனியமுதே கண்ணுறங்கு தேனே...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஒவ்வொரு நாவையும் குற்றப்படுத்துவாய்

ஒழுங்கற்ற, குழப்பமான மற்றும் சிக்கலான உலகில் தேவ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பழைய ஏற்பாட்டில் கர்த்தராகிய இயேசு

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
போதக பராமரிப்பு மற்றும் அறிவுரை

அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் ஒரு சுவிசேஷகராகவும்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வஸந்த கால நினைவுகள்

கோதுமை வயல்களும், திராட்சைத் தோட்டங்களும் நிரம்பிய...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தங்கத்திற்கான பரபரப்பு!

சென்னையில் தங்க நகைகள் விற்கும் சில கடைகள் அதிகாலை 4...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அத்தேனில் பாப்லர் அல்லது ட்விட்டர்

அத்தேனே உலகின் அறிவுசார் தலைநகரமாக இருந்தது. பவுலின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவ ராஜ்யத்திற்கான அழைப்பு

மூன்று பேருக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வன்முறையில் ஊறிய சமூகம்

வன்முறையைப் பார்ப்பதும், அதைப் பற்றிக் கேட்பதும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சரியான நேரத்தில் உதவிடு

"காலத்தி னாற்செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞாலத்தின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 7

Mr. மூடன் (லூக்கா. 6:46-49) நாம் SUPPLIERS ஆகமட்டும் இருக்கிறோமா...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 11

Mr. நன்றியின்மை (யோவான் 5)  நன்மையும்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
கல்லூரிக் கன்னி (மகிழம் பூ) உண்மைச் சம்பவம்

தொடர் - 2 கல்லூரி விடுதி கலகலத்தது “ஏய் பிரியா! என்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
அறிக்கையிடுதலில் ஒரு குழப்பம்

அறிக்கையிடுதல் (ஒப்புக் கொள்ளுதல்) பற்றி நிறைய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மேகங்கள்

இன்றைய காலங்களில் மக்கள் மேக (இப்ர்ன்க்) கணிமை பற்றி...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
மோசே கலகத்தை எதிர்கொள்ளுதல்

கலகம் பண்ணுவது என்பது எல்லா மனிதர்களுக்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவ சாயலில் படைக்கப்பட்ட ஏழை

"ஒரு சிறு பட்டணம் இருந்தது, அதிலே இருந்த குடிகள் கொஞ்ச...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சிறைப்பட்ட மற்றும் சிறந்த எண்ணங்கள்

டாக்டர். வெய்ன் டயர் என்பவர் ஒரு நல்ல ஊக்கமளிக்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மணமிக்க மணவாழ்வு!

தொடர் - 11 “டிங் - டிங்” பதினோரு முறை ஒலித்து ஓய்ந்தது...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
நகரங்களில் அருட்பணி

தேவ ஊழியர் ஒருவர் வட இந்தியாவில் உள்ள ஒரு நகரத்தில் பல...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உடன்படிக்கை உறவு

தேவனின் சிறப்புப் பண்புகளில் ஒன்று; உடன்படிக்கையால்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உதாசீனம்..ஒதுக்குதல்.. தனிமைப்படுத்துதல்

தேவ ஊழியர் ஒருவர் தன் பிள்ளைகள் சமூக பணிகளை கற்றுக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆபேலின் மாதிரி

காயீனுக்குப் பிறகு உலகில் பிறந்த இரண்டாவது மகன் ஆபேல்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஏமாற்றம்!

தொடர் - 17 புனித பேதுரு தேவாலயம் அன்று நிரம்பி வழிந்தது....
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஆழ்கடலில்‌ ஒரு முத்து

“முத்துச்சிற்பி”... வங்கக் கடலன்னையின் அலை கரங்கள்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வந்தது வசந்தம்.....

நீல வண்ண வானத்தை எட்டிப் பிடிப்பது போல் நெடிதுயர்ந்து...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
நீதி, இச்சையடக்கம் மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பு

அன்டோனியோ பேலிக்ஸ் ஒரு அடிமை.  அவனது சகோதரர் பல்லாஸ்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஊசாவின் மரணம்

ஏலி ஆசாரியனாக இருந்தபோது கர்த்தருடைய உடன்படிக்கைப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிச்சிலிமரம்

“காட்டுமரங்களுக்குள்ளே கிச்சிலிமரம்...
Read More
-T. Job Anbalagan
சிக்லாக்கில் ஒரு மன்னிப்பு

காத்தின் ராஜாவாகிய ஆகிசு தாவீதையும் அவனது ஆட்களையும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 9

Mr. சுயநலக்காரன் (லூக். 22:47-48) Selfie-ம் சுயநலமும் 1. தேவனுக்காக...
Read More
-Bro. Dani Prakash
திசை திரும்பிய பறவை!

தொடர் - 9 தன் நண்பன் ஜானைப் பார்க்கப் புறப்பட்டவர், தன்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வெற்றிக்கு வழி

“ நேசம் வா”? என சாந்தா வரவேற்றதைத் தொடர்ந்து,...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
இருதயம் நிரம்பி வழிகிறதா?

கவலை, பதட்டம், பயம், சரீர பாதிப்பு மற்றும் துக்கம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இடிந்து கொண்டிருந்த கோபுரம்

நீல நிற பங்களாவின் முன் கோட்டும், சூட்டும், டையுமாக...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் பயமும்!

மகதலேனா மரியாளும் மற்றொரு மரியாளும் ஞாயிற்றுக்கிழமை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மனந்திரும்புதலா அல்லது மனவருத்தமா?

உலகில் சுமார் 105 நாடுகளில் இருந்து 15000க்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சாதியை விரட்டு

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தின் கட்டளைகள்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கலகக் கும்பல்

மோசே பிரமாணம் தீமைக்கு துணை போகும் திரளான பேரை...
Read More
-Rev. Dr. J.N. Manokaran
பகுத்தறிதலும் நியாயத்தீர்ப்பும்

சமூக வலைதளங்களில் கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் குறித்து பல...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 10

Mr. நான்நீதிமான் (வெளி.3:17) பெருமையா தாழ்மையா?  "... நீ...
Read More
-Bro. Dani Prakash
ஆணவத்தின் அட்டகாசம்!

தொடர் - 22   நிர்வாகி மாற்றம்! பழைய நிர்வாகிக்கு...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
பத்தில் ஒன்று

குஷ்டரோகமுள்ள மனிதர்கள் பத்துபேர் சமாரியாவிற்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எபேசின் கலவரம்

சுவிசேஷத்தின் எளிய பிரசங்கம் ஒரு ஆழமான தாக்கத்தை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பாவ மற்றும் குற்ற எண்ணங்கள்

ஹைதராபாத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சிலுவையில் அறையப்பட்டு கிறிஸ்துவுடன் உயிர்த்தெழுதல்

A.W. டோசர் எழுதினார்: “ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவரின் இதயத்திலும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இரண்டாவது மரணம் மற்றும் அக்கினி கடல்

நரகத்தை நம்பாத பலர் உள்ளனர். தேவன் அன்புள்ளவர், ஆதலால்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
புயலிடைப் பொன்விளக்கு!

தொடர் – 3 திருமண வேலைகள் துரிதமாக நடைபெற ஆரம்பித்தன....
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
அன்பு கூருங்கள்; ஆனால் உலகத்தை அல்ல!

ஒருவர் புத்திசாலித்தனமான கேள்வியைக் கேட்டார்;...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இலட்சிய தீபம்

தொடர் - 7 சகோதரி சுசீலாவின் இலட்சியக்கனவு அவர்கள்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
லெந்து தியானம்- நாள் 13

Mr. வீண்பேச்சு (கள்ளன்) (லூக்23:39-43) வாழ்க்கையில் கவனம்…...
Read More
-Bro. Dani Prakash
அருட்பணி அழைப்பு

ஒஸ்வால்ட் ஸ்மித் கனடாவில் இருந்து மிஷனரியாக செல்ல...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பலவான் கை அம்புகள் (மகிழம் பூ)

தொடர் - 12 “அக்கா! இன்னைக்கு வாலிபப் பிள்ளைகளுக்காக...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மனம் போல மாங்கல்யம் (மகிழம் பூ)

தொடர் - 13 தூய யோவான் நடுநிலைப்பள்ளி வளாகத்தில்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
நிறைவானது வரும்போது...

தன் அலுவலக அறையில் அமர்ந்து தினதியானத்தில் தன்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
நிலாக்காயுது

டேய்! சாமியார் வெளியே வாடா! - மத்தியப்பிரதேசத்தின்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
உதய கீதம்

நீலக் கடலலை நிலத்திலே மோதி,ஆரவாரம் செய்து...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
உள்ளக் கலக்கமும் உன்னதக் களிப்பும்

தன் சகோதரி எலிசபெத் வீட்டிற்குச் சென்றால் தன்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வாக்களிக்கப்பட்ட தேசமா அல்லது கனவு தேசமா

ஆபிரகாமின் சந்ததியினருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தேசத்தை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
புதிய நோக்கங்கள்

அநுதின வாழ்க்கைக்கு அவசியமான குறிப்புகள்; இதோ.   1)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியத் திட்டத்தின் ஒன்பதாவது அம்சம்

கர்த்தருக்குப் பஸ்கா : "அதன் பின்பு இஸ்ரவேலின்...
Read More
-Pr. Romilton
கற்றுக் கொள்ளல்

கற்பித்தல் என்பது எளிதான பணி அல்ல. அனைவரும் கற்க...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவன் மதிப்பிடுகிறார்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு விதவை ஆலயத்தில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சதியின் சதிராட்டம்

தொடர் - 5 * ஜாலியா இருக்க வந்த இடத்திலேயும் அறுவைதானா?...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மழலைக் கனவுகள்!

தொடர் - 16 நெடிதுயர்ந்த வரையினின்று வீழ்ந்தது...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஆபரேஷன்... சக்ஸஸ்

ஆன்ட்டி?” குரல் கொடுத்துக் கொண்டே ராஜீ உள்ளே வந்தான்....
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மையமான சிலுவை

சிலுவை உலகம் மற்றும் மனிதகுலத்தின் மையம்.  இந்த...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மனிதன் தேவனிடமே கொள்ளையடிப்பானா?

எதையெல்லாம் ஆண்டவருக்கென்று அரப்பணிக்கின்றோமோ...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வசதியான நேரமா?

நீதியையும், இச்சையடக்கத்தையும், இனிவரும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நியமித்திருக்கிற ஓட்டம்

சிமோன் பைல்ஸ் ஒரு 24 வயதான கலைத்திறன் வாய்ந்த...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம்

பாஸ்கர் மிகவும் பக்தியுள்ள மனிதர், ஆனால் அவர் எல்லா...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கீழ்ப்படிதலில் கிறிஸ்தவ அணுகுமுறை

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் தேவனுக்கும்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
திசை திருப்பப்பட்ட அற்புதம்

முதல் மிஷனரி பயணத்தில் பவுலும் பர்னபாவும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 12

Mr. விருப்பமின்மை (ஆதி. 19:17) அழியும்பட்டணம் Vs...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 15

Mr. பொறுமையின்மை (யாத்.32) தாமதமும் தவறும் •  ...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 37

Mr. பொய் (அப். 4:36 , 5:2) பொய்யும் vs மெய்யும் “அனனியா இந்த...
Read More
-Bro. Dani Prakash
பொய்யை நம்புவதா?

விளையாட்டின் மேல் பந்தயம் கட்டும் சூதாட்டக்காரர்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 3

Mr. ஒப்பிடுவார் (லூக்கா18:9-14)  பரிசேயனா (vs)...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 14

Mr. விசுவாசமின்மை (லூக். 1:8-25) சந்தேகம் VS...
Read More
-Bro. Dani Prakash
ஆவிக்குரிய வாழ்வு ஒரு கேள்விக்குறி

வணிகத்தில் ஒப்பந்த சேவை அமர்த்தம் (outsourcing) என்பது உலகில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அறிவு பெருகும்

கடைசி நாட்களில் அறிவு பெருகும், மக்கள் அங்கும் இங்கும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிறிஸ்துவுக்காக முட்டாள் அல்லது பைத்தியம்

ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவர் ரயிலில் ஏறினார்.  அவர் வயதானவராக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கொடிய நாட்டம்

லியோ டால்ஸ்டாய் ஒரு ரஷ்ய எழுத்தாளர், அவர் பலவிதமான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்

எப்போதும் கடுமையான குளிரை அனுபவிக்கும் சைபீரியாவில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அரிமத்தியானாகிய யோசேப்பு

யோசேப்பு யூதருடைய பட்டணங்களிலொன்றாகிய...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தண்ணிழலா ? தகிக்கும் அனலா? (பாகம் - 2)

இரவு மணி 11. தூக்கம் வராமல் தன் கட்டிலில்” புறண்டு...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
அவர் நம்மோடு வாசம் பண்ணும் தேவன்

கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறிக்கொள்ளும் தம்பதியினருக்கு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மரண பள்ளத்தாக்கின் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்குப் பயப்படேன்

மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கைக் கடந்து செல்வதைப் பற்றி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நல்ல நண்பர்கள் ஆனால் அலட்டுண்டாக்குகிற ஆறுதல்காரர்கள்

யோபு மிகுந்த துன்பங்களை அனுபவித்தான், இது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியத் திட்டத்தின் மூன்றாவது அம்சம் :

"பார்க்கிறீர்களே! (நெகே 2:17) எசேக்கியாவின் அடுத்த அடி,...
Read More
-Pr. Romilton
அசதியும் அழிவும்

ஒரு இளைஞன் தன் சொந்த ஊருக்குச் பயணம் மேற்கொண்டான்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சகோதரர், வேலையாள் மற்றும் சேவகன்

ஒரு போதகர்கள் மாநாட்டில், மிகப்பெரிய சபையின் போதகர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விந்தை மாற்றம்!

தொடர் – 20 வசந்தியை ஏற்றிக் கொண்ட துரைராஜின் சைக்கிள்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
சத்தியம் வாழ வேண்டும்

டிங் டாங்:”என பதினோரு முறை ஒலித்தது அந்த சுவர்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தொழுத கையுள்ளும்...

“டாண் டாண்”: திருநகரில் அமைந்த சிலுவை நாதர்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
எரியும் முட்செடி

"அங்கே கர்த்தருடைய தூதனானவர் ஒரு முட்செடியின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சிட்சையை வெறுக்காதே

அதிக சுமைகளுடன் வேகமாக ஓடுதல், மரங்களில் ஏறுதல், சுவர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இறுதியில் தடுமாற்றமா?

பல தலைவர்கள் நன்றாகத் தொடங்கினாலும் இறுதியில் தடுமாறி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியத் திட்டத்தின் இரண்டாவது அம்சம் :

"மிகுதியானவர்கள் அல்ல..மீதியானவர்கள்"     "அவன்.....
Read More
-Pr. Romilton
கனியே சான்று

கிறிஸ்தவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மக்களாக இருப்பதால்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பரலோகம் என் இலக்கா?

கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் என ஒரு குடும்பத்தினர்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நற்செய்தியின் மாற்றமும் தாராளகுணமும்

"சீஷர்கள் இயேசுவை நோக்கி: ரபீ, இவன் குருடனாய்ப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வெளிப்படுத்துதலின் ஆசீர்வாதங்கள்

ஆசீர்வாதத்தை உறுதியளிக்கும் வசனங்கள் பேரின்பங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
புரியாத புதிரா?

தொடர் - 6 ஜெபசிங்கின் தங்கை பியூலாவின் திருமணம்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மலராத விழியோ ?

அழகிய மாலை! மல்லிகையின் மனம் காற்றில் மிதந்து வந்து,...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
கிறிஸ்தவ பாடுகள்

உலகில் ஏற்படும் துன்பங்களுக்கு சில தனிநபர்கள் மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிருபையும் இரக்கமும்

அப்சலோமை நாடு கடத்திய பிறகு தாவீதின் அரண்மனைக்கு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கும்பியும்‌, கொண்டையும்‌

களம் : ஜெபர்சன் இல்லம்  காலம் : மாலை பங்கேற்போர் :...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
BMW என்ன தேவதூதனா?

 ஒரு போதகர் மற்றொரு போதகரிடம் “பிஎம்டபிள்யூ (BMW)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிறிஸ்மஸ் சேலை

“சாந்தா! சுதா வந்தாச்சா? என உற்சாகமாக கேட்டுக்கொண்டே...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
அன்பின் ஆணை

தேவன் ஆதாமையும் ஏவாளையும் தம் சாயலில் சிருஷ்டித்தார்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உறவுகளின் முன்னுரிமை

நியூசிலாந்து பிரதமர் ஜெசிந்தா ஆர்டெர்ன் கோவிட் 19...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வருவித்துக் கொண்ட சாபம்?

இந்த கும்பலை பிரதான ஆசாரியன் மற்றும் பிற மத தலைவர்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கொடுத்தலில் முன்னுதாரணம்

கொடுத்தல் என்பது இயற்கையான நிகழ்வு அல்ல. பெரும்பாலான...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இரண்டாவது மைல் ஒரு சேவை

நான் பயணம் செய்யும்போது, பொதுவாக பல இடங்களில், என்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 26

Mr. தவறை மட்டும் வேட்டையாடுபவர் (யோவான்8:1-11) கல்லெறியவா...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 36

Mr. வெறுப்பு - காயீன் (1 யோவா. 4:20) கண்டதும்,...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 39

Mr. கோபம் (எண். 22)  "பிலேயாமும் பிழையும்" கோபம் கொடிய...
Read More
-Bro. Dani Prakash
அன்னை என்பவள்‌ நீதானோ?

விண்ணிலே கண்சிமிட்டும் விண்மீன்கள் மண்ணுலகுக்கு...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
முழு நிலவின்‌ ஒளியில்‌

நீல வண்ண வானில் வெண்ணிலவு பவனி வரத் தொடங்கியது. அன்று...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
மன்னிப்பது என்பது கடமையா?

எனது நண்பர் ஒருவர் நற்செய்தியைப் பற்றிய தனது புரிதலை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தற்கொலை தேவனுக்கு எதிரான பாவம்

சுவிட்சர்லாந்தில் எக்ஸிட் இன்டர்நேசனல் என்ற லாப...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியத் திட்டத்தின் ஏழாவது அம்சம்

தன் தகப்பனாலே தேவனுடைய பரிசுத்த ஆலயத்துக்கும்...
Read More
-Pr. Romilton
பின்னோக்கிய அணிவகுப்பு!

முன்னோக்கிச் செல்வதற்குப் பதிலாக, தடுமாற்றத்தில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நரகம் என்பது உல்லாசப் போக்கிடம் அல்ல

எலான் மஸ்க் (Elon Musk) என்பவர் தென் ஆப்பிரிக்காவில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சத்தியம் பொது இடத்திலே இடறியதா?!

இன்றைய தலைமுறை உண்மைக்குப் பிந்தைய தலைமுறை என்று...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கற்பித்ததா அல்லது பற்றிக்கொள்வதா?

பக்கவாட்டில் நகரும் நண்டுக்கு, நேராக நடக்கக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 4

Mr. முறுமுறுப்பு (எண். 14: 1-4) உங்களிடத்தில் இருப்பது...
Read More
-Bro. Dani Prakash
யோபின் நீதியும் குற்றமற்ற நிலைபாடும்

பழங்கால சட்ட நடைமுறையில் தங்கள் மீது அல்லது தங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தெளிந்த புத்தியா அல்லது கிறுக்கு புத்தியா?

கலிலேயாவுக்கு எதிரான கதரேனருடைய நாட்டில், நெடு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவதூதன்‌ தரிசனம்‌

காலைக் கதிரவன் தன் பொற்கரங்களை விரித்தபடி மெல்ல மெல்ல...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
ஆக்ரோஷம் அல்லது வேடிக்கையான கோபம்

டிசம்பர் 20, 2021 அன்று , தெற்கு பசிபிக் பெருங்கடலில் உள்ள...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விசுவாசம் என்னும் கப்பல் விபத்து

வரலாற்றில் மிகவும் பிரபலமான கப்பல் விபத்து டைட்டானிக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 22

Mr. மெத்தனமாக இருப்பவர் (மத்.24:37-39) எதார்த்தமான வாழ்க்கை VS...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 24

தவறான முன்னுரிமை (லூக்.10:38-42)  மரியாளா?...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 27

Mr. போக்குச்சொல்பவர் (லூக். 14:18) உங்கள் பணியா VS தேவ...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 32

Mr. கீழ்படியாமை (எண். 20:1-13) வார்த்தையும் செயலும் எந்த...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 40

Mr. பேராசை (பிர. 2:10)  ஆசையும் அழிவும் என் கண்கள்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
ஏழு விதமான வாக்குறுதிகள்

இஸ்ரவேல் புத்திரர் எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்தபோது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நாம் காயீனைப் போல் இருக்கக்கூடாது

"பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தொலைந்ததா சொர்க்கம்? மீட்டுக் கொண்டீர்களா?

சென்னையில், பல வீடுகளை நாசம் செய்த வெள்ளத்தையும் அதன்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 25

Mr. போலி வாழ்க்கை (மத்.23:27-28) உள்ளே VS புறம்பே உள்ளே...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 33

Mr. மீறுதல் (லூக். 22:34) பாவமும் பரிதாபமும் தெரிந்தும்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
தேவ பணி செய்வோம்

ஒரு கடினமான சூழ்நிலைக்குள் தேவ ஊழியர் ஒருவர்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
காகித மலர்கள்‌

நங்க பர்வதம் என்ற அந்த அழகிய நகரில் அமைந்திருந்த...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
தெபோராளே, எழும்பு! (மகிழம் பூ)

தொடர் - 14 (நிறைவு) காலை மணி பத்து சார்லஸ், சத்யபிரியா,...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
அறிவின் சாரம்சம்

எல்லா தத்துவங்களும் ஆழமானவையாக இருந்தாலும் மூன்று...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எப்போதும் ஆயத்தமாக இருங்கள்

நாம் ஏன் தேவன் மீது இவ்வளவு நம்பிக்கையோடு (விசுவாசமாக)...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தாரை ஊதுவியாதே

சமீபத்தில், ஒரு சுவிசேஷகர் ஒரு முக்கிய அரசியல்வாதி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஓய்வுநாள் ஒரு பலம்

வயது மூத்த தொழிலதிபர் ஒருவர், இளம் தொழிலாளர்களைப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவ வார்த்தைக்கான முன்னுரிமை

ஒரு இளைஞன் நகரத்தில் மிகப்பெரிய வாலிபர்களுக்கான சபையை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 19

Mr. பொறுப்பின்மை (ஏசா. 14:12-15) தூதன் - துரோகியானான் •  ...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 20

Mr. பாரபட்சம் (ஆதி. 25:28) பாரபட்சமும் ... பாவமும் பாரபட்சம்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 23

Mr. அதிகார துஷ்பிரயோகம் (2 சாமு. 11:5-27) பாவம் & மோகம் •  ...
Read More
-Bro. Dani Prakash
ஒரு மேய்ப்பனின் பணி

ஊழியம் செய்ய விரும்புபவர்கள் ஒன்றைப் புரிந்துக் கொள்ள...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சர்வவல்லவரின் செட்டைகளின் கீழ் அடைக்கலம்

"ஒரு மனிதன் கோழியின் இறகுகளில் ஒளிந்து கொள்கிறான்"...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நன்றியுணர்வு - ஆவிக்குரிய நற்பண்பு

ஒரு கிறிஸ்தவ தலைவர் இரயில் பயணத்தின் போது ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
சமர்த்தான புத்தியுள்ளவர்கள் ஆயத்தமாவதில்லை!

பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின் இவ்வாறாக கூறினார்: "நீங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆணாய்ப் பிறந்தவன் பிரசவிக்கிறதுண்டோ?

கால்வின் க்ளீன் (Calvin Klein's) என்பது 1968 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கடைசி நாட்களின் முரட்டாட்டம்

தினந்தினம் நாம் நம்மை பயமுறுத்தும் செய்திகளை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 5

Mr. தூண்டிவிடுபவர் (1இராஜா. 21:1-10) தூண்டிவிடுபவரா?...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 28

கவலை (மத். 6: 19-27) கவலை எனும் வலை “ஆகையால் என்னத்தை...
Read More
-Bro. Dani Prakash
அதிகபட்ச பராமரிப்பு

தினமும் நம் தலையணை, சீப்பு மற்றும் குளியலறை தளங்களில்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஏக்க அலைகள்

கோடைக் கதிரவனின் வெம்மைக் கதிரைத் தடுத்து...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
நீ உன்னையறிந்தால்

எனக்கு பூரி பூரிதா வேணும், அடம் பிடிக்கும்! குழந்தையின்...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
லாபம் மற்றும் பலன்

“இந்தக் காப்பீட்டினால் எனக்கு என்ன லாபம்? நான்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 16

Mr. மறுப்புதெரிவிப்பவர் (லூக்.15:28) இருந்ததை இழந்தவன்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 31

Mr. பொறாமை (1 சாமு. 18)  பெருமையும்... பொறாமையும் சவுல்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
விசுவாசமான விருந்தோம்பலுக்கு வெகுமதி

சூனேம் பட்டணத்தைச் சேர்ந்த சூனேமியப் பெண் ஒரு கனம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவனைப் பரீட்சித்துப் பார்த்தார்கள்

கலகக்கார தேசமான இஸ்ரவேல், குறைந்தது பத்து முறையாவது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கண்ணியத்தை சூறையாடுதல்

மலையாளத்தில் ஒரு மாவட்ட ஆட்சியர் கல்லூரி மாணவர்களிடம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தாழ்மையும் சுகமும்

சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பெற்றோரே! ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளே!!

ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்கான பல அம்சங்களை வேதாகமம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியத் திட்டத்தின் ஐந்தாம் அம்சம்

"அப்பொழுது அவர்கள்... தங்கள் சகோதரைக் கூடிவரச்செய்து,...
Read More
-Pr. Romilton
மாறிய தனிநபர்கள், மாற்றப்பட்ட கலாச்சாரம்

சில கலாச்சாரங்களில் உள்ள பழக்க வழக்கங்கள் அல்லது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பெரும்பசி நோய் என்னும் உணவுக் கோளாறு

பெரும்பசி நோய் (Bulimia Nervosa) என்பது பண்டைய உலகில் இருந்த ஒரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருங்கள்

போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், தோல்விகள் மற்றும்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 6

Mr. சோம்பேறி (நீதி 21:25)  தயக்கமும் (vs) தாக்கமும் 1. வேலையைத்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
லெந்து தியானம்- நாள் 29

Mr. கவனக்குறைவு (ஆதி.4:6-7) காணிக்கை செலுத்தியதில்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
வேதாகமும் நற்செயல்களும்

சென்னை மாநகரில் 2021 நவம்பர் மாதம் 6 நாட்களாக கனமழை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நற்செய்தி அறிவித்தல்

"கிறிஸ்தவம் என்பது ஒரு பிச்சைக்காரன் மற்றொரு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
உலகைக் கலக்க வா?

அரசியல் சித்தாந்தங்கள் பெரும்பாலும் வன்முறை மூலம்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியத் திட்டத்தின் நான்காவது அம்சம்

எசேக்கியாவின் உடன்படிக்கை : "இப்போதும் இஸ்ரவேலின்...
Read More
-Pr. Romilton
செல்வத்தை நம்பாதே

உலகப் புகழ்பெற்ற வடிவமைப்பாளர் கிர்சாய்டா ரோட்ரிக்ஸ்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 17

Mr. தீய சிந்தனைகள் (யாக். 1:13-15) தீய சிந்தனைகள் VS தூய...
Read More
-Bro. Dani Prakash
தெய்வீக இயல்பின் பங்காளிகள்

தெய்வீக இயல்பின் பங்குதாரர்களாக இருக்க தேவன் நமக்கு...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தாவீதின் தவறுகள்

தாவீது தேவனின் இருதயத்திற்கு ஏற்றவனாக இருந்தான்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
எசேக்கியாவின் ஆறாம் அம்சத்திட்டம்

"அப்பொழுது ராஜாவாகிய எசேக்கியா காலமே எழுந்திருந்து,...
Read More
-Pr. Romilton
எசேக்கியாவின் எட்டாவது அம்சத்திட்டம்

தனிமனிதனாய் நின்று மீதியானோரை அறைகூவலிட்டு...
Read More
-Pr. Romilton
புகழும் அதிகாரமும்

அதிகாரமும் செல்வாக்கும் உள்ளவர்கள் தாங்கள் பிரபலமாக...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மேசியாவைக் கண்டோம்

யோவான் ஸ்நானகன் தன் இரண்டு சீஷர்களுடன் நின்று...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
தேவனின் அருட்பணி

வரலாறு முழுவதும் பார்ப்போமேயானால்; தேவன் மனிதர்களை...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மணல் கோட்டை கட்டுதல்

துன்பத்தில் இருப்பவர்கள் அவரிடம் செல்கிறார்கள்....
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
யோபின் சிறந்த மறுசீரமைப்பு

யோபு இறுதியில் மீட்டெடுக்கப்பட்டான்.  அவனது...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
லெந்து தியானம்- நாள் 21

Mr. அறிவின்மை (நியா. 15-16) தேவ பிடியில் vs தெலீலாள்...
Read More
-Bro. Dani Prakash
தண்ணிழலா ? தகிக்கும் அனலா?

கோடைவெயில் கடுமையாக இருந்தது. தோளில் நற்செய்தி...
Read More
-Sis. Vanaja Paulraj
வாழ்க்கையிடை நெருக்கடி (midlife crisis)

காரணமே இல்லாமல் ஒருவர் மனநிலையில் மாற்றங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
இறையாண்மை தேவன் தேசங்களை நியாயந்தீர்க்கிறார்

அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயந்தீர்ப்பார்; எல்லா...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நேர காரணி

"ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு காலமுண்டு; வானத்தின்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வாட்ஸ்அப் பல்கலைக்கழகம்?

ஒருவேளை, பவுல் இந்த டிஜிட்டல் தலைமுறையைப் பற்றி...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
பரிசேயர்களின் திகைப்பு

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அநேக உவமைகளைப்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
விழித்திரு நிலைத்திரு

விழிப்புடனும், ஜாக்கிரதையாகவும், கவனமாகவும் இருக்க...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
வல்லமையும் சத்தியமும்

குணமாக்கப்பட்ட சப்பாணி: லீஸ்திராவிலே ஒருவன் தன்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
அமோக விளைச்சல்! அமோக மனஉளைச்சலா?

அமோக விளைச்சலைப் பெற்ற பணக்காரன் அதை பல வருடங்கள்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
நன்றி என்னும் நெடுந்தகைமை

நைந்து கிழிந்த அலங்கோலமான ஆடையில் முதியவர் ஒருவர்,...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
கிறிஸ்துவும் தொடர்பியலும்

"இந்தக் கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்குத்...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்
மகிழ்ச்சியின் பாடல்கள்

அன்பான தேவன் தம் மக்கள் மத்தியில் மகிழ்ந்து...
Read More
-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்