ஆதியாகமம் 19
Related Topics / Devotionsசெய்ய வேண்டிய பட்டியல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணிகளை நாம் மறந்துவிடாதபடிக்கு   'செய்ய வேண்டிய பணிகள்' என்ற ஒரு பட்டியலைத் தயாரிப்பது  ஒரு நல்ல யோசனையானதுதான். ...
Read More
சத்தியமா? சந்தோஷமா?  -  Sis. Vanaja Paulraj

டிக்டிக்....... என்று ஓடிக்கொண்டிருந்த உணர்ச்சியற்ற அந்த சுவர் கடிகாரத்தில் மணி ஐந்தடித்தது! உணர்சியலைகளில் அலைமோதிய சத்தியசீலன் இதயமோ படபடவென...
Read More
லெந்து தியானம்- நாள் 12  -  Bro. Dani Prakash

Mr. விருப்பமின்மை (ஆதி. 19:17) அழியும்பட்டணம் Vs அழைக்கும்தேவன் •   பட்டணத்தை விட்டு போக விருப்பமில்லை •   பயணத்தை தொடர விருப்பமில்லை •  ...
Read More
விக்கினத்தின்மேல் விக்கினம்!  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இறுதிதீர்ப்பு நாள் வெளிப்பாடு தீர்க்கதரிசிகள் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டவர்கள் குறைவு.  ஏனெனில் அவர்கள் தேவ தீர்ப்பை முன்னறிவித்தனர்....
Read More
நீதிமான்களுக்கான கிருபை  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஆபிரகாம் மற்றும் லோத் உட்பட பல வேதாகம ஹீரோக்கள் தேவனின் கிருபையை அனுபவித்தனர்.  ஆனால் நீதிமானாகிய லோத்து தன் மனைவி மற்றும் மகள்களுக்குக்...
Read More
கடந்த கால சங்கிலியை துண்டித்து கொள்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

பலர் கடந்த காலத்துடன் இணைந்துள்ளனர், அதுவும் பழங்காலத்து வருஷங்களில் நடந்ததெல்லாம் அசை போடுவதுண்டு. இதனால், அவர்கள் கடந்த காலத்தின் கைதிகளாகி,...
Read More
திகில், கொள்ளை மற்றும் பறித்தல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு கொள்ளையன் ஒரு பெண்ணிடம் இருந்து தங்கச் சங்கிலியைப் பறித்தான். அவனது கூட்டாளி மோட்டார் சைக்கிளை ஓட்டி வந்தான்.  நெடுஞ்சாலையில் சென்று...
Read More
ஆசீர்வாதங்களெல்லாம் உன்மேல் வந்து உனக்குப்பலிக்கும்   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

உலகில் மக்கள் ஆசீர்வாதங்களைத் துரத்துகிறார்கள், தங்களால் முடிந்தவரை பிடுங்கவும், மற்றவர்களிடமிருந்து பறிக்கவும், அதை தங்கள் வாழ்நாள்...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 19 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 19 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 19 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 19 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 19 TAMIL BIBLE , Genesis 19 IN TAMIL , Genesis 19 IN ENGLISH ,