ஆதியாகமம் 39
Related Topics / Devotionsஒழுக்க நெறிகள் Vs பொருளாசை  -  T. Job Anbalagan

இந்தியாவில் ஒரு சிறிய நகரத்தைச் சேர்ந்த ஒரு இளம்பெண் கனவுகளின் நகரமான மும்பைக்குச் செல்கிறாள்.  ‘பாலிவுட்’ அல்லது 'மாடலிங்' அல்லது...
Read More
மேய்ப்பனா? மேசியா சந்ததியை காப்பவனா?   -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

யோசேப்பு முன் ஒரு தேவதூதன் தோன்றி, "வா, நான் உன்னை எகிப்துக்கு அழைத்துச் செல்வேன், நீ பார்வோனின் தலைமை அதிகாரியாக (ஆலோசகராக) மாறுவாய்" என்றது....
Read More
எசேக்கியா சந்தித்த சத்துருவின் சவால்கள் மூன்று  -  Pr. Romilton

1. மலம் தின்று நீர் குடிக்கச் சொன்ன ரப்சாக்கே! 2. நீ மரித்துப் போவாய்! 3. என்னைப் பார்! என் அழகைப் பார்! ஒரு குடும்பத்தைக் கர்த்தருக்குள் கொண்டுவருவது...
Read More
தேவ நோக்கமும் மக்களின் தயவும்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

அனைவரும் தேவ தயவைப் பெற விரும்புகிறார்கள். அவருடைய அறிவுரைகளையும் பிரமாணத்தையும் பின்பற்றுபவர்கள் தேவனுடைய பார்வையிலும் மனுஷருடைய...
Read More
பொய்மை அல்லது புனிதம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

“கர்ப்பிணிப் பெண்ணை பலாத்காரம் செய்ததாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டு குஜராத் அரசால் 15 வருடங்கள் சிறைவாசத்திற்குப் பிறகு விடுவிக்கப்பட்ட பதினொரு...
Read More
ஒரு தலைவரை ஆயத்தமாக்குதல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

பொதுவாக ஜனங்கள் ஏதோ யோசேப்பு  ஒரே நாளில் எகிப்தின் அதிகாரியாக ஆனார் என்று நினைக்கிறார்கள், அதுவும் பார்வோனுக்கான சொப்பனத்தை விளக்குவதற்காக!...
Read More
சோதனைக்கு சரியான மறுமொழி  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு மனிதன் இந்த உலகில் வாழும் வரை சோதனை என்று ஒன்று இருக்கும். சோதனைக்கு சரியான மறுமொழி என்ன? தேவன் தம் மக்களை ஜெயங்கொள்பவர்களாகவும் சாத்தானின்...
Read More
யோசேப்பு; தார்மீக விழுமியங்களில் தனித்துவமானவன்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கூட்டத்தைப் பின்தொடர்வது எளிது.  மோசமான முன்மாதிரிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து பலர் தவறு செய்கிறார்கள்.  சமகால போக்குகள் ஒரு சீஷனை வேதாகம மதிப்புகளை...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 39 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 39 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 39 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 39 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 39 TAMIL BIBLE , Genesis 39 IN TAMIL , Genesis 39 IN ENGLISH ,