ஆதியாகமம் 35
Related Topics / Devotionsகிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது பான பலி  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"ஒரு மரக்காலிலே பத்திலொரு பங்கானதும், இடித்துப் பிழிந்த காற்படி எண்ணெயிலே பிசைந்ததுமாகிய மெல்லிய மாவையும், பானபலியாகக் கால்படி...
Read More
யோசேப்பு; தார்மீக விழுமியங்களில் தனித்துவமானவன்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கூட்டத்தைப் பின்தொடர்வது எளிது.  மோசமான முன்மாதிரிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து பலர் தவறு செய்கிறார்கள்.  சமகால போக்குகள் ஒரு சீஷனை வேதாகம மதிப்புகளை...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 35 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 35 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 35 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 35 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 35 TAMIL BIBLE , Genesis 35 IN TAMIL , Genesis 35 IN ENGLISH ,