ஆதியாகமம் 37




Related Topics / Devotions



ஒரு தலைவரை ஆயத்தமாக்குதல்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

பொதுவாக ஜனங்கள் ஏதோ யோசேப்பு  ஒரே நாளில் எகிப்தின் அதிகாரியாக ஆனார் என்று நினைக்கிறார்கள், அதுவும் பார்வோனுக்கான சொப்பனத்தை விளக்குவதற்காக!...
Read More




தேவ நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான விலைக்கிரயம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

தனிமை, நிராகரிப்பு, மன அழுத்தம், குடும்பத்திலிருந்து தூரமாக இருத்தல், கலாச்சார சூழல், அநீதி மற்றும் விரக்தி ஆகியவை ஒரு நபரை பல வழிகளில் பாதிக்கலாம்....
Read More




தாராள மனப்பான்மை ஒரு ஆவிக்குரிய ஒழுக்கம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு இடத்தில் வீட்டு வேலை செய்யும் பணிப்பெண் தான் ஒரு நாயைப் போல நடத்தப்படுவதாக தன் வேதனையைப் பகிர்ந்து கொண்டார். அந்த வீட்டு எஜமானர் நாய்களுக்கு...
Read More




அந்தரங்கமாய் ஜெபியுங்கள்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

பரிசேயர்கள் தங்கள் நீண்ட அங்கிகளுடன், ஜெப ஆலயங்களிலும் வீதிகளின் சந்திகளிலும் நின்று ஜெபம் பண்ண விரும்புகிறார்கள். மனுஷர் காண வேண்டும் என்பது...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 37 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 37 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 37 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 37 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 37 TAMIL BIBLE , Genesis 37 IN TAMIL , Genesis 37 IN ENGLISH ,