ஆதியாகமம் 49
Related Topics / Devotionsஎன்னுள் நிலைத்திரு  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது விதிகள் அல்லது கொள்கைகள் அல்லது தத்துவங்களின் தொகுப்பு அல்ல.  இது அன்பான ஆண்டவருடனான இயேசு கிறிஸ்துவுடன் உள்ள...
Read More
தனிமனித சுதந்திரம்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஆசியாவின் அநேக நாடுகளில் கௌரவக் கொலை என்று அழைக்கப்படும் கொடூரக் கொலைகள் பொதுவானது. ஒரு பையன் அல்லது பெண் வேறு சாதியை சேர்ந்த ஒருவரை திருமணம்...
Read More
யோசேப்பு; தார்மீக விழுமியங்களில் தனித்துவமானவன்  -  Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கூட்டத்தைப் பின்தொடர்வது எளிது.  மோசமான முன்மாதிரிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து பலர் தவறு செய்கிறார்கள்.  சமகால போக்குகள் ஒரு சீஷனை வேதாகம மதிப்புகளை...
Read More


References


TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 49 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 49 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 49 IN TAMIL , TAMIL BIBLE Genesis 49 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 49 TAMIL BIBLE , Genesis 49 IN TAMIL , Genesis 49 IN ENGLISH ,