ஆதியாகமம் 1:27

1:27 தேவன் தம்முடைய சாயலாக மனுஷனைச் சிருஷ்டித்தார், அவனைத் தேவசாயலாகவே சிருஷ்டித்தார், ஆணும் பெண்ணுமாக அவர்களைச் சிருஷ்டித்தார்.
Related Topicsசாதியை விரட்டு-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இந்த உலகத்தின் கட்டளைகள், முறைகள், போக்குகள் மற்றும் மரபுகளை பின்பற்ற முடியாது. மாறாக சத்தியத்தின் மூலம்; தேவனுடைய...
Read More
ஆணாய்ப் பிறந்தவன் பிரசவிக்கிறதுண்டோ?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

கால்வின் க்ளீன் (Calvin Klein's) என்பது 1968 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு அமெரிக்க ஃபேஷன் ஹவுஸ் ஆகும். இது தோல் , வாழ்க்கை முறை பாகங்கள், வீட்டு அலங்காரப் பொருட்கள்,...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 1 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 27 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 27 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 27 IN TAMIL , Genesis 1 27 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,