ஆதியாகமம் 1:10

1:10 தேவன் வெட்டாந்தரைக்குப் பூமி என்றும், சேர்ந்த ஜலத்திற்குச் சமுத்திரம் என்றும் பேரிட்டார்; தேவன் அது நல்லது என்று கண்டார்.
Related Topics


தேவன் , வெட்டாந்தரைக்குப் , பூமி , என்றும் , சேர்ந்த , ஜலத்திற்குச் , சமுத்திரம் , என்றும் , பேரிட்டார்; , தேவன் , அது , நல்லது , என்று , கண்டார் , ஆதியாகமம் 1:10 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 10 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 10 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 10 IN TAMIL , Genesis 1 10 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,