ஆதியாகமம் 1:28

1:28 பின்பு தேவன் அவர்களை நோக்கி: நீங்கள் பலுகிப்பெருகி, பூமியை நிரப்பி, அதைக் கீழ்ப்படுத்தி, சமுத்திரத்தின் மச்சங்களையும் ஆகாயத்துப் பறவைகளையும், பூமியின்மேல் நடமாடுகிற சகல ஜீவஜந்துக்களையும் ஆண்டுகொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை ஆசீர்வதித்தார்.
Related Topicsவேதாகமமும் விவசாயமும்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சில கலாச்சாரங்களில், மணல் அல்லது சேற்றில் வேலை செய்வது என்பது தரம் தாழ்ந்ததாகவும் அல்லது ஏதோ அசிங்கமான வேலையாகவும் கருதப்படுகிறது. பொதுவாக...
Read More
நேர்வெதிர்க் கூற்று-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒலிம்பிக்கில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றவரை விட வெண்கலப் பதக்கம் வென்றவர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்.  தர்க்க ரீதியாக சிந்திக்க வேண்டுமெனில்,...
Read More
குழந்தைகள் என்பது தேவனின் வரம்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

முந்தைய காலங்களில் 'நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்'; பின்பதாக நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர்'; சமீப காலங்களில் 'நாமே இருவர் நமக்கு ஏன் ஒருவர்' என்பது...
Read MoreTAMIL BIBLE ஆதியாகமம் 1 , TAMIL BIBLE ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம்IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 28 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 28 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 28 IN TAMIL , Genesis 1 28 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,