ஆதியாகமம் 1:22

1:22 தேவன் அவைகளை ஆசீர்வதித்து, நீங்கள் பலுகிப் பெருகி, சமுத்திர ஜலத்தை நிரப்புங்கள் என்றும், பறவைகள் பூமியில் பெருகக்கடவது என்றும் சொன்னார்.
Related Topics


தேவன் , அவைகளை , ஆசீர்வதித்து , நீங்கள் , பலுகிப் , பெருகி , சமுத்திர , ஜலத்தை , நிரப்புங்கள் , என்றும் , பறவைகள் , பூமியில் , பெருகக்கடவது , என்றும் , சொன்னார் , ஆதியாகமம் 1:22 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 22 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 22 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 22 IN TAMIL , Genesis 1 22 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,