ஆதியாகமம் 1:14

1:14 பின்பு தேவன் பகலுக்கும் இரவுக்கும் வித்தியாசம் உண்டாகத்தக்கதாக வானம் என்கிற ஆகாய விரிவிலே சுடர்கள் உண்டாகக்கடவது, அவைகள் அடையாளங்களுக்காகவும் காலங்களையும் நாட்களையும் வருஷங்களையும் குறிக்கிறதற்காகவும் இருக்கக்கடவது என்றார்.
Related Topicsசோதிடர்கள் மற்றும் குறி சொல்பவர்கள்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு பிரபலமான சோதிடர் (இவருடைய வாடிக்கையாளர்கள் பெரும்பாலும் அரசியல்வாதிகளே) கொரோனா தொற்றுநோய் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் நின்றுவிடும் என்று...
Read Moreபின்பு , தேவன் , பகலுக்கும் , இரவுக்கும் , வித்தியாசம் , உண்டாகத்தக்கதாக , வானம் , என்கிற , ஆகாய , விரிவிலே , சுடர்கள் , உண்டாகக்கடவது , அவைகள் , அடையாளங்களுக்காகவும் , காலங்களையும் , நாட்களையும் , வருஷங்களையும் , குறிக்கிறதற்காகவும் , இருக்கக்கடவது , என்றார் , ஆதியாகமம் 1:14 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 14 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 14 IN TAMIL , Genesis 1 14 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,