ஆதியாகமம் 1:16

1:16 தேவன் பகலை ஆளப் பெரிய சுடரும் இரவை ஆளச் சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார்.
Related Topics


தேவன் , பகலை , ஆளப் , பெரிய , சுடரும் , இரவை , ஆளச் , சிறிய , சுடரும் , ஆகிய , இரண்டு , மகத்தான , சுடர்களையும் , நட்சத்திரங்களையும் , உண்டாக்கினார் , ஆதியாகமம் 1:16 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 16 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 1 16 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 1 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 1 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 1 TAMIL BIBLE , Genesis 1 IN TAMIL , Genesis 1 16 IN TAMIL , Genesis 1 16 IN TAMIL BIBLE . Genesis 1 IN ENGLISH ,