ஆதியாகமம் 4:8

4:8 காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலோடே பேசினான்; அவர்கள் வயல் வெளியில் இருக்கும் சமயத்தில், காயீன் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலுக்கு விரோதமாய் எழும்பி, அவனைக் கொலைசெய்தான்.
Related Topicsநாம் காயீனைப் போல் இருக்கக்கூடாது-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்கவேண்டாம்" ( 1யோவான் 3:12) என்பதாக அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எச்சரிக்கிறார்....
Read Moreகாயீன் , தன் , சகோதரனாகிய , ஆபேலோடே , பேசினான்; , அவர்கள் , வயல் , வெளியில் , இருக்கும் , சமயத்தில் , காயீன் , தன் , சகோதரனாகிய , ஆபேலுக்கு , விரோதமாய் , எழும்பி , அவனைக் , கொலைசெய்தான் , ஆதியாகமம் 4:8 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 8 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 8 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 8 IN TAMIL , Genesis 4 8 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,