ஆதியாகமம் 4:7

4:7 நீ நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ? நீ நன்மைசெய்யாதிருந்தால் பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்; அவன் ஆசை உன்னைப் பற்றியிருக்கும், நீ அவனை ஆண்டுகொள்ளுவாய் என்றார்.
Related Topicsஇரண்டாவது மரணம் ஆபத்து-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இரண்டாவது மரணம் ஆபத்து சியரா லியோனில் (ஆப்பிரிக்கா) ஃப்ரீடவுன் ஒரு பயங்கரமான விபத்தை கண்டது. பெட்ரோல் ஏற்றிச் சென்ற டேங்கர் லாரி திரும்ப (யூ-டர்ன்)...
Read More
பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

எப்போதும் கடுமையான குளிரை அனுபவிக்கும் சைபீரியாவில் 2016 இல் வழக்கத்திற்கு மாறான கோடை காலமாக இருந்தது. அது காட்டுத்தீயை உருவாக்கியது. நிலைவுறைபனி...
Read More
சோதனைக்கு சரியான மறுமொழி-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

ஒரு மனிதன் இந்த உலகில் வாழும் வரை சோதனை என்று ஒன்று இருக்கும். சோதனைக்கு சரியான மறுமொழி என்ன? தேவன் தம் மக்களை ஜெயங்கொள்பவர்களாகவும் சாத்தானின்...
Read Moreநீ , நன்மை , செய்தால் , மேன்மை , இல்லையோ? , நீ , நன்மைசெய்யாதிருந்தால் , பாவம் , வாசற்படியில் , படுத்திருக்கும்; , அவன் , ஆசை , உன்னைப் , பற்றியிருக்கும் , நீ , அவனை , ஆண்டுகொள்ளுவாய் , என்றார் , ஆதியாகமம் 4:7 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 7 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 7 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 7 IN TAMIL , Genesis 4 7 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,