ஆதியாகமம் 4:4

4:4 ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளின் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றைக் கொண்டுவந்தான். ஆபேலையும் அவன் காணிக்கையையும் கர்த்தர் அங்கிகரித்தார்.
Related Topicsமுதல் குழந்தை-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

வேதாகமத்திலும் பண்டைய உலகத்திலும், முதற்பேறானவர்களுக்கு சில சிறப்பு உரிமைகள், முன்னுரிமை, முக்கியத்துவம், சலுகைகள் மற்றும் பொறுப்புகள்...
Read More
தந்திரமாய் வழங்குதல்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

இது சுவாரஸ்யமான செய்தி.  ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள ஒரு கோவிலின் உண்டியலில் ஒரு பக்தர் ரூ.100 கோடி (1 பில்லியன்) காசோலையை போட்டுள்ளார்....
Read Moreஆபேலும் , தன் , மந்தையின் , தலையீற்றுகளிலும் , அவைகளின் , கொழுமையானவைகளிலும் , சிலவற்றைக் , கொண்டுவந்தான் , ஆபேலையும் , அவன் , காணிக்கையையும் , கர்த்தர் , அங்கிகரித்தார் , ஆதியாகமம் 4:4 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 4 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 4 IN TAMIL , Genesis 4 4 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,