ஆதியாகமம் 4:9

4:9 கர்த்தர் காயீனை நோக்கி: உன் சகோதரனாகிய ஆபேல் எங்கே என்றார்; அதற்கு அவன்: நான் அறியேன்; என் சகோதரனுக்கு நான் காவலாளியோ என்றான்.
Related Topicsநாம் காயீனைப் போல் இருக்கக்கூடாது-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

"பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனைக் கொலைசெய்த காயீனைப் போலிருக்கவேண்டாம்" ( 1யோவான் 3:12) என்பதாக அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எச்சரிக்கிறார்....
Read Moreகர்த்தர் , காயீனை , நோக்கி: , உன் , சகோதரனாகிய , ஆபேல் , எங்கே , என்றார்; , அதற்கு , அவன்: , நான் , அறியேன்; , என் , சகோதரனுக்கு , நான் , காவலாளியோ , என்றான் , ஆதியாகமம் 4:9 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 9 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 9 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 9 IN TAMIL , Genesis 4 9 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,