ஆதியாகமம் 4:12

4:12 நீ நிலத்தைப் பயிரிடும்போது, அது தன் பலனை இனி உனக்குக் கொடாது; நீ பூமியில் நிலையற்று அலைகிறவனாயிருப்பாய் என்றார்.
Related Topics


நீ , நிலத்தைப் , பயிரிடும்போது , அது , தன் , பலனை , இனி , உனக்குக் , கொடாது; , நீ , பூமியில் , நிலையற்று , அலைகிறவனாயிருப்பாய் , என்றார் , ஆதியாகமம் 4:12 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 12 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 4 12 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 4 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 4 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 4 TAMIL BIBLE , Genesis 4 IN TAMIL , Genesis 4 12 IN TAMIL , Genesis 4 12 IN TAMIL BIBLE . Genesis 4 IN ENGLISH ,