ஆதியாகமம் 6:14

6:14 நீ கொப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு; அந்தப் பேழையிலே அறைகளை உண்டுபண்ணி, அதை உள்ளும் புறம்புமாக கீல்பூசு.
Related Topicsகுழப்பம் என்று அழைக்கப்படும் கொரோனா-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

நோவாவின் பேழையால் வெள்ளத்தில் அவரது குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடிந்தால், அவர்கள் ஒரு நகரத்தையும் ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டினால் அநேக ஜனங்களை...
Read Moreநீ , கொப்பேர் , மரத்தால் , உனக்கு , ஒரு , பேழையை , உண்டாக்கு; , அந்தப் , பேழையிலே , அறைகளை , உண்டுபண்ணி , அதை , உள்ளும் , புறம்புமாக , கீல்பூசு , ஆதியாகமம் 6:14 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 14 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 14 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 14 IN TAMIL , Genesis 6 14 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,