ஆதியாகமம் 6:11

6:11 பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாகச் சீர்கெட்டதாயிருந்தது; பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது.
Related Topicsபாவத்தை அறிக்கை செய்யும் ஜெபத்தின் கூறுகள்-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

நெகேமியாவின் ஜெபங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக உத்வேகம் அளிக்கக்கூடியது.  அவருடைய சிறிய ஜெபங்களானாலும், பணியிடத்தில் இருந்து முணுமுணுத்துக் கொண்டே...
Read Moreபூமியானது , தேவனுக்கு , முன்பாகச் , சீர்கெட்டதாயிருந்தது; , பூமி , கொடுமையினால் , நிறைந்திருந்தது , ஆதியாகமம் 6:11 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 11 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 6 11 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 6 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 6 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 6 TAMIL BIBLE , Genesis 6 IN TAMIL , Genesis 6 11 IN TAMIL , Genesis 6 11 IN TAMIL BIBLE . Genesis 6 IN ENGLISH ,