தீர்க்கத்தரிசகளுக்கு ஓர் அழைப்பு

இன்று தங்களை தாங்களே தீர்க்கதரிசி என்று அறிவித்துக் கொள்ளும் அநேகர் இருக்கின்றனர், அவர்கள் நல்ல ஆடம்பரமான வாழ்க்கை முறையை அனுபவிக்கின்றனர்.  உண்மையில், பல கள்ளத் தீர்க்கதரிசிகள் பரிசுத்தமான தேவனின் நாமத்தினால் தவறான செய்திகளைக் கொடுக்கிறார்கள். வேதாகமத்தில் உள்ள சில முக்கிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தும் அழைப்பு கொடுக்கப்பட்டது.  ஏசாயா, எரேமியா மற்றும் எசேக்கியேல் ஆகியோர் தங்கள் செய்தி நிராகரிப்படும் மற்றும் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் என்பதை அறிந்து தங்களைத் தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது (ஏசாயா 6:9-12; எரேமியா 1:17-19; எசேக்கியேல் 3-7) . எசேக்கியேலின் அழைப்பு ஒருவேளை மிகவும் கடினமான இருதயம் கொண்ட மக்களுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும்.

இஸ்ரவேல்:
முதலில் அவர்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் என்று அழைக்கப்பட்டனர்.  அவர்களின் தந்தை யாக்கோபு போலவே, அவர்கள் மாம்சத்தோடும் மற்றும் உலகத்துடன் போராடினர்.  இரண்டாவது , தேசம் புறஜாதி நாடுகளுக்கு இணையாக கலகத்தனமாக இருந்தது.  ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் இருக்க வேண்டியவர்கள் கலகக்காரர்களாக இருந்தனர்.  மூன்றாவது , இஸ்ரவேலின் கலகம் தேவனுக்கும் அவருடைய நியமனத்திற்கும் எதிரானது, எனவே அவர்கள் துரோகிகளும் கலகக்காரர்களும் ஆகும்.  நான்காவது , அவர்கள் கீழ்படியாத வாலிபர்களைப் போல துடுக்குத்தனமாகவும் பிடிவாதமாகவும் இருந்தனர் (எசேக்கியேல் 2:3-5).

நெரிஞ்சல்கள், முட்கள் மற்றும் தேள்கள்:
தேவன் எசேக்கியேலை அழைத்து எதற்கும் பயமின்றி உறுதியாய் இருக்கும்படி கூறினார்.  மேலும் கலகக்காரர்களால் அவன் பயப்படவோ, திகைக்கவோ, நொறுங்கவோ கூடாது.  அவர்கள் அவனையும் அவனுடைய செய்தியையும் நிராகரிக்கும்போது அவன் வருத்தப்படக்கூடாது என்றும் கூறினார்.  “மனுபுத்திரனே, நீ அவர்களுக்குப் பயப்படவேண்டாம்; அவர்கள் வார்த்தைகளுக்கும் அஞ்சவேண்டாம்; நெரிஞ்சில்களுக்குள்ளும் முள்ளுகளுக்குள்ளும் நீ தங்கியிருந்தாலும், நீ தேள்களுக்குள் வாசம்பண்ணினாலும், நீ அவர்கள் வார்த்தைகளுக்குப் பயப்படாமலும் அவர்கள் முகத்துக்குக் கலங்காமலுமிரு; அவர்கள் கலகவீட்டார்” (எசேக்கியேல் 2:6). நெரிஞ்சல்கள் கூர்மையாகக் கருதப்படுகின்றன மற்றும் விரும்பத்தகாத உணர்வைக் கொடுக்கின்றன, அதே சமயம் முட்கள் எரிச்சலூட்டும், முட்கள் வலிமிகுந்தவை.  தேள் கொட்டுவது வலிக்கிறது, வேதனை தருகிறது மற்றும் அது ஒரு விஷம். எசேக்கியேலின் செய்தியை நிராகரிக்கும் மக்களின் வார்த்தைகள் மனச்சோர்வை ஏற்படுத்தலாம்.

உணர்தல்:
இருப்பினும், இஸ்ரவேலர்கள் மத்தியில் ஒரு தீர்க்கதரிசி வாழ்ந்ததை அவர்கள் உணர்ந்து பின்னர் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று கர்த்தர் வாக்குறுதி அளித்தார் (எசேக்கியேல் 2:5). எசேக்கியேல் மரணத்திற்குப் பின் அங்கீகாரம் கிடைக்கலாம்.  கேட்பவர்கள் செய்தியை நிராகரிப்பார்கள், ஆனால் அடுத்த தலைமுறையினர் உண்மையை உணரலாம், ஆனால் அது மிகவும் தாமதமாகிவிடும்.  ஆம், தீர்க்கதரிசிகளைக் கொல்வதில் நிபுணத்துவம் பெற்ற இஸ்ரவேலர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறையினர் அவர்களுக்கு நினைவுச் சின்னங்களைக் கட்டுகிறார்கள் (லூக்கா 11:47).

வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள்:
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்க அழைக்கப்படுகிறார்கள். “நீங்களெல்லாரும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளும், பகலின் பிள்ளைகளுமாயிருக்கிறீர்கள்; நாம் இரவுக்கும் இருளுக்கும் உள்ளானவர்களல்லவே” (1 தெசலோனிக்கேயர் 5:5). இருளின் மத்தியில், ஒரு ஒளி நம்பிக்கையையும் வழிநடத்துதலையும் அளிக்கிறது.  இருப்பினும், அவர்கள் இருளை விரும்புவதால் உலகம் அவர்களை நிராகரிக்கக்கூடும்.  விசுவாசிகள் எசேக்கியேலைப் போல உறுதியானவர்களாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் சுவிசேஷத்தை நிராகரிப்பவர்களின் வார்த்தைகளான நெரிஞ்சல், முட்கள் மற்றும் தேள்களால் பாதிக்கப்படக்கூடாது.

உலகிற்கு என் வாழ்க்கை ஒரு தீர்க்கதரிசன வெளிச்சமா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download