நவீன காலத்தில் அறுவடை திருவிழா

ஒரு பிஷப் தனது ஸ்தாபனத்தில், தங்களுக்கு இரண்டு அறுவடைத் திருவிழாக்கள் இருப்பதாகப் பகிர்ந்துகொண்டார்.   முதலில் மார்ச் மாதத்திலும் மற்றொன்று அக்டோபரிலும்.   அங்குள்ள மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு சுழற்சி பயிர்களால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள், எனவே அவர்கள் தேவனுக்கு கொடுப்பதில் மகிழ்ச்சியுடன் தங்கள் நன்றியை வெளிப்படுத்துகிறார்கள்.   விவசாயத்துடன் தொடர்பில்லாத நகர மக்களின் நிலை என்ன?  ஒருவேளை, அரசு மற்றும் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்படும் நேரத்தை அவர்கள் கொண்டாடலாம்!  வணிகர்கள் வருடத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் பருவத்தைக் கொண்டிருக்கும்போது கொண்டாடலாம்.  நன்றியுணர்வு என்பது விசுவாசிகளின் மனப்பான்மையைப் பொறுத்தது, அது சிறப்பு நாட்களிலும் வெளிப்படுத்தலாம் ஒவ்வொரு நாளும் வெளிப்படுத்தப்படலாம். 

சுக்கோத் - கூடாரப்பண்டிகை: 
இது சேகரிக்கும் திருவிழா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது (லேவியராகமம் 23:39-43; எண்ணாகமம் 28:26-31). இது திஷ்ரி மாதத்தின் (ஏத்தானீம் அல்லது திஷ்ரி மாதம் நம்முடைய காலண்டரில் செப்டம்பர்/அக்டோபர் மாதங்களுக்கு இணையான மாதமாகும்) 15 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது மற்றும் ஏழு நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது.   ஜெப ஆலயங்களில், ரூத் புத்தகம் அறுவடை காலத்தில் வரலாற்று அமைப்பாக வாசிக்கப்படுகிறது. ஆலயம் இருந்தபோது, ​​சுக்கோத்தின் ஒவ்வொரு நாளும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான பலியிடுதல்கள், தினசரி வேத தியானம், மனனம் செய்தல் மற்றும் கைவிளக்கு நடனங்கள் மற்றும் புல்லாங்குழல் வாசித்தல் போன்ற கலாச்சார நிகழ்வுகளின் பிற வடிவங்கள் இருந்தன.  அவர்கள் அலைந்து திரிந்ததன் நினைவாக (துன்பம், விடுதலை மற்றும் விசுவாசம்), யூதர்கள் கூரை அல்லது தோட்டங்களில் கட்டப்பட்ட கூடாரங்களில் வாழ்ந்ததாக கூறப்படுகிறது.

உழைப்பு:  
ஒரு விவசாயியின் வேலை கடினமானது;  ஒருவருக்கு நம்பிக்கையும் பொறுமையும் இருக்க வேண்டும். “பிரயாசப்பட்டுப் பயிரிடுகிறவன் பலனில் முந்திப் பங்கடையவேண்டும்” (2 தீமோத்தேயு 2:6). வயலில் வேலை செய்வது என்பது சூரியன், காற்று, மண், நீர் ஆகியவற்றின் கீழ் கடினமான உடல் உழைப்பைக் குறிக்கிறது. 

உண்மைத்தன்மை:  
நீதிமான்கள் மற்றும் துன்மார்க்கன் மீது சூரியன் பிரகாசிக்க அனுமதிக்க தேவன் உண்மையுள்ளவர்.   எனவே, உலகில் விவசாயம் ஆண்டுதோறும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது (மத்தேயு 5:45-47). அவருடைய மக்களுக்கு கூடுதல் இரக்கமும் கிருபையும் இருக்கிறது.  பயிரை சேதம், நோய் மற்றும் வளர்ச்சி குன்றியதிலிருந்து தேவன் பாதுகாக்கிறார். 

மிகுதி:  
பண்டிகை என்பது அவர்களின் உழைப்புக்கு ஏராளமான ஆசீர்வாதங்கள் கிடைத்ததற்காக நன்றியுணர்வின் வெளிப்பாடு ஆகும்.   அவரது இரக்கம் இல்லாமல், தாராளமான சூரிய ஒளி, ஈரப்பதம் மற்றும் காற்று, பயிர்களின் விளைச்சல் இல்லை.  “உங்கள் தேசத்தின் வெள்ளாண்மையை நீங்கள் அறுக்கையில், வயலின் ஓரத்தில் இருக்கிறதை முற்றிலும் அறுக்காமலும், சிந்திக்கிடக்கிற கதிர்களைப் பொறுக்காமலும், எளியவனுக்கும் பரதேசிக்கும் அவைகளை விட்டுவிடவேண்டும்; நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல் என்றார்” (லேவியராகமம் 23:22); வயலின் ஓரத்தில் இருக்கிறதை முற்றிலும் அறுக்காமல், வேண்டுமென்றே சில கதிர்களை விட்டு வைப்பதன் மூலம் இந்த மிகுதியும் ஏழைகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

நான் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து என் நன்றி பலிகளை செலுத்துகிறேனா? (1 தெசலோனிக்கேயர் 5:18) 

 Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download