அற்புதமான அன்பு, அற்புதமான ஒளி மற்றும் கம்பீரமான வாழ்க்கை

அற்புதமான அன்பு, அற்புதமான ஒளி மற்றும் கம்பீரமான வாழ்க்கை.

"கிறிஸ்துமஸ் என்றால் என்ன?" சாண்டா கிளாஸ், கேக்குகள், நட்சத்திரங்கள், மரங்கள், பலூன்கள், பெத்லகேம் காட்சிகள், வாழ்த்து அட்டைகள் என்பதை பற்றியதா? உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் பெரும்பாலான சபைகளில் பிரபலமான கலாச்சாரங்களாகவும் பாரம்பரிய சடங்காகவும் மாறியுள்ளது. கிறிஸ்துமஸின் முக்கியத்துவம் வேடிக்கை, விருந்து மற்றும் பொழுதுபோக்கின் பிரமையில் இழக்கப்படுகிறது.

மாம்சமாகுதல்
கிறிஸ்துமஸ் என்பது மனிதகுல வரலாற்றில் இரட்சிப்பு மற்றும் மீட்பைக் கொண்டுவர தேவன் தலையிட்டார் என்ற வரலாற்று உண்மையின் கொண்டாட்டமாகும். அந்த நோக்கத்திற்காகவே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேல் தேசத்தின் ஒரு சிறிய நகரமான பெத்லகேமில் பிறந்தார். அவர் பூமியில் வந்ததற்கான காரணத்தை புரிந்துகொண்டு, போற்றி துதித்து, கையகப்படுத்தினால்தான் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கும்.

கிறிஸ்துமஸின் சாராம்சத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் மூன்று வார்த்தைகள், அந்த மகிமையான நிகழ்வைப் பற்றிய ஆவிக்குரிய நுண்ணறிவையும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அதன் தாக்கத்தையும் உண்மையில் பெற உதவுகிறது. அவை அன்பு, ஒளி மற்றும் வாழ்க்கை.

1. மகத்தான அன்பு
கிறிஸ்துமஸ் என்பது தேவனுக்கு மனிதகுலத்தின் மீதான மகத்தான அன்பின் வெளிப்பாடாகும். "தேவன், தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்தியஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்புகூர்ந்தார்" (யோவான் 3:16). தேவ அன்பு மகத்தானது, மனித அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது, அவர் தம் குமாரனாகிய கர்த்தரை அனுப்ப முடியும். இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சாதாரண சூழலில் உலகில் பிறக்க வேண்டும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு தொழுவத்தில் பிறந்தார்; சத்திரத்தில் (ஹோட்டல் அல்லது மருத்துவமனை) இடமில்லை என்று ஏழைகளுடன் ஏழையாக அடையாளம் காட்டினார். நிச்சயமாக, உலகிற்கு ஒரு 'நிலையான' செல்வாக்கு, தாக்கம் மற்றும் அதிகாரம் தேவை. மனிதகுலத்தின் பாவங்களுக்காக மரிக்கவும், மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பவும் தனது மகனை அனுப்புவதன் மூலம் தேவன் தனது நிபந்தனையற்ற அன்பை வெளிப்படுத்தினார் என்பது கிறிஸ்துமஸ் கதை. எந்தப் பெற்றோரும் தன் குழந்தையை இறந்துபோக அனுமதிக்க முடியாது. வெளியில் ஆபத்து என தெரிந்தும் எந்தத் தந்தையும் தன் மகனை தன் கண்களை விட்டு அகன்று போக விட மாட்டார். ஆனாலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஆபத்து, துன்பம் மற்றும் அநீதியின் உலகத்திற்கு வந்தார், அங்கு அவர் தனது சிருஷ்டிப்பான பாவ மனிதர்களால் கொல்லப்படுவார் என அறிந்தே வந்தார். 

‘கடவுளில்லாதவர்கள்’, ‘பாவிகள்’, ‘கலகக்காரர்கள்’, ‘கீழ்ப்படியாதவர்கள்’ மற்றும் ‘கோபத்தின் பிள்ளைகள்’ என்று விவரிக்கப்படக்கூடிய பாவமுள்ள மக்கள் நிறைந்த உலகத்தை தேவன் மிகவும் நேசித்தார் (ரோமர் 5). கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பாவமுள்ள மனிதகுலத்தை நேசித்தார், மேலும் பாவிகளின் தண்டனை, சாபம் மற்றும் விதியை அதாவது மரணத்தை எடுக்க முன்வந்தார். "பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்."  (ரோமர் 6:23)

மரணத்திற்கு பரிகாரம் செய்ய தேவன் ஒரு தூதனை அனுப்பவில்லை. பாவத்தின் பரிகாரத்திற்காக ஒரு வேற்றுகிரகவாசி அல்லது ரோபோ என பூமியில் பாராசூட்டில் அனுப்பவில்லை. தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மனிதகுலத்துடன் முழுமையாக அடையாளம் காண அனுப்பினார், அதனால் அவர் ஒரு குழந்தையாகப் பிறந்தார். அவர் நாசரேத்தின் ஒரு சாதாரண நகரத்தில் வளர்ந்தார், எருசலேமில் சிலுவையில் மரித்தார் மற்றும் தேவனின் அன்பையும் மனிதகுலத்தின் ஆற்றலையும் நிரூபிக்க மீண்டும் எழுந்தார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரித்து, மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்து, பரலோகத்திற்குச் செல்வதற்காகப் பிறந்தார், இதனால் அவர் மனிதகுலத்திற்கு இரட்சிப்பைக் கொண்டுவர முடியும்.

2. அற்புதமான ஒளி
"உலகத்திலே வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஒளியே அந்த மெய்யான ஒளி" (யோவான் 1:9). முதல் கிறிஸ்துமஸ் மனிதகுலத்திற்கு ஒளியைக் கொண்டு வந்தது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே உண்மையான ஒளி என்று அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் கூறுகிறார். ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாம் மற்றும் ஏவாளின் வீழ்ச்சியின் காரணமாக உலகம் ஆவிக்குரிய இருளில் மூழ்கியுள்ளது என்பது வெளிப்படையானது. முதல் ஜோடியின் கீழ்ப்படியாமை, கலகம் மற்றும் ஒரு பொய்யின் மீதான நம்பிக்கை ஆகியவை மனிதகுலத்திற்கு துன்பத்தைத் தந்தன. உலகில் உள்ள ஒவ்வொரு மனிதனையும் அறிவூட்டுவதற்கு ஒளி அவசியம். தேவன், தம்முடைய குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்புவதன் மூலம், உலகிற்கு ஒளியை அனுப்புகிறார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கூறினார்: நான் உலகத்தின் ஒளி (யோவான் 8:12). சிமியோன் புதிதாகப் பிறந்த குழந்தையாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பார்த்து கூறினார்: "உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான்" (லூக்கா 2:32). 

இந்த ஒளி உலகில் உள்ள பாவம், சாபம், அநீதி ஆகிய இருளை நீக்குகிறது. பாறைகளுக்கு அடியில் டார்ச் லைட்டை ஏற்றினால், தேள் போன்ற பூச்சிகள் ஓடிவிடும். அதேபோல், உலகத்தின் ஒளி நம் இதயங்களிலும், மனதிலும், ஆத்துமாவிலும் பிரகாசிக்கும்போது, பாவ இச்சைகள் வெளிப்பட்டு வெளியேற்றப்படும். இந்த ஒளியை வரவேற்பவர்கள் ஞானியாகவும், அறிவாளியாகவும், ஒளியில் நடப்பவராகவும் இருப்பார்கள்.   இல்லையெனில், அவர்கள் இருட்டில் தொடர்ந்து தடுமாறி விழுந்து காயப்படுத்திக் கொள்வார்கள்.

பெரிய ஒளியை அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு மனிதர்களின் நிலை பரிதாபமாக உள்ளது.  இருளில், மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றினால், அனைவரும் ஒளியை அடையாளம் காண முடியும். இருப்பினும், உலகம் ஆவிக்குரிய இருளில் மூழ்கியது, பெரிய ஒளியை அடையாளம் காண முடியவில்லை. எனவே, தேவன் தம் இரக்கத்தில் யோவான் ஸ்நானகனை ஒளிக்கு சாட்சியாக அனுப்பினார் (யோவான் 1:7). இன்று, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர்கள் உலகத்தில் சாட்சிகளாக வாழ அழைக்கப்படுகிறார்கள். கர்த்தராகிய இயேசு உலகத்தின் ஒளி என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். எனவே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசிகள் ஒளியின் பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் (எபேசியர் 5:8 மற்றும்  1 தெசலோனிக்கேயர் 5:5) மற்றும் உலகத்தின் ஒளியாக இருக்க ஒரு ஆணை வழங்கப்பட்டது (மத்தேயு 5:14-16). 

3. கம்பீரமான வாழ்க்கை
ஒளி இயல்பாகவே ஜீவனைக் கொண்டுவருகிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்: "திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறானேயன்றி வேறொன்றுக்கும் வரான். நானோ அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும், அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன்" (யோவான் 10:10). நிச்சயமாக, வாழும் மனிதர்கள் அனைவருக்கும் சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கை இருக்கிறது. இருப்பினும், கர்த்தராகிய இயேசு நித்திய ஜீவனை பரிசுத்தம், தரம் மற்றும் அவரது பிரசன்னத்தில் என்றென்றும் வாழ வந்தார். மனிதர்கள் இந்த ஜடவுலகில் வாழ்வதற்கும், இறப்பதற்கும், அழிவதற்கும் மட்டும் விதிக்கப்படவில்லை. அவர்கள் என்றென்றும் வாழ வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு நபரும் மரணத்திற்குப் பிறகு எந்த மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ விரும்புகிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்கும் உரிமையும் அதிகாரமும் உள்ளது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வருபவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் இலவச பரிசு. மரணத்திற்குப் பிறகு, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷன் தேவனின் வசிப்பிடமான பரலோகத்தில் நுழைவார், அங்கு அவர்கள் என்றென்றும் வாழ்வதற்கு ஒரு இடம் தயாராக உள்ளது (யோவான் 14:1-3). வெளிச்சத்திற்கு வரவோ அல்லது ஒளியைத் தழுவவோ மறுக்கும் மற்றவர்கள் தேவனிடமிருந்து நித்தியமாக பிரிக்கப்படுவார்கள், இது இரண்டாவது மரணம் அல்லது ஆவிக்குரிய மரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இறப்பிற்குப் பிந்தைய வாழ்க்கை இந்த பூமியில் மறுஜென்மமாக மாற வாய்ப்பில்லை. இரட்சிப்பு என்பது இறுதி யதார்த்தத்தில் மூழ்கி ஒருவரின் அடையாளத்தை இழப்பது அல்ல. இரட்சிப்பு என்பது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் பாவ மன்னிப்பு என்றும், தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்களாக நித்திய வாழ்வு என்றும் வேதாகமம் கூறுகிறது. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷருக்கு, மரணம் என்பது உலக வாழ்க்கையிலிருந்து பரலோக வாழ்க்கைக்கு மாறுவது ஆகும். 

சவால்
கிறிஸ்துமஸ் என்பது பிரதிபலிப்பின் நேரம். தம்முடைய குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்ப தேவன் ஏன் எல்லா முயற்சிகளையும் முனைவுகளையும் எடுத்தார்?  நம் ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் அவர் என்ன பதிலை எதிர்பார்க்கிறார்? கிறிஸ்துமஸ் என்பது தேவனின் அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது, தேவ ஒளி உலகில் பிரகாசிக்கிறது மற்றும் அவரை நம்பும் அனைவருக்கும் வாழ்க்கை நித்திய வரமாக உள்ளது.

அந்த அற்புதமான அன்பு, அற்புதமான ஒளி மற்றும் கம்பீரமான வாழ்க்கையை நாம் அனுபவித்திருக்கிறோமா? இவற்றை அனுபவிக்க இந்த கிறிஸ்துமஸ் மேலும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

Author : Rev. Dr. J. N. ManokaranTopics: Rev. Dr. J .N. மனோகரன் Bible Articles Tamil Christmas message Christmas Devotion in Tamil Christmas Message in Tamil

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download