ஆயத்தம், பங்குதாரர் மற்றும் பங்கேற்பாளர்

ஆயத்தம், பங்குதாரர் மற்றும் பங்கேற்பாளர்

கிறிஸ்துமஸ் மனித இனத்தின் தலைவிதியை மாற்றிய ஒரு தனித்துவமான மற்றும் சிறந்த நிகழ்வாகும். இந்த குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வின் விவரம் தேவதூதர்கள் தோன்றி செய்திகளை வழங்குவது போன்ற மூன்று அத்தியாயங்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த மூன்று நிகழ்வுகளும் புனித லூக்காவால் நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

முதலாவது சகரியாவிற்கு கிடைத்த தனிப்பட்ட வெளிப்பாடு, அது உடனடியாக பகிரங்கமானது (லூக்கா 1:11-17), இரண்டாவது மரியாளுக்கானது (லூக்கா 1:26-38) மற்றும் அது உடனடியாக வெளிப்படுத்தப்படவில்லை, மூன்றாவது பொதுவானது மற்றும் அது மேய்ப்பர்களால் உடனடியாக செயல்பட்டது (லூக்கா 2:8-20).

அனைத்து தலைமுறையினருக்கான செய்தி

1) வயதானவர்
யோவான் ஸ்நானகனின் தந்தை ஆலயத்தில் பணிபுரியும் போது அவருக்கு முன் தோன்றியது முதல் தோற்றம். எலிசபெத் குழந்தை பெற்றுக் கொள்ளும் அந்த நிலையை கடந்திருந்ததால் மற்றும் வயதானதால் குழந்தைக்காக ஆசைப்படவில்லை. அவர்கள் நீதியுள்ளவர்களாகவும் குற்றமற்றவர்களாகவும் இருந்தார்கள்.  எல்லா இஸ்ரவேலர்களைப் போலவே, அவர்களும் குழந்தைகளைப் பெற விரும்பினர், ஜெபித்தும் சோர்ந்து போயினர். ஒருவேளை அவர்கள் எல்லா நம்பிக்கையையும் இழந்திருக்கலாம். அப்போது தேவன் தம்முடைய தூதரை நம்பிக்கையின் செய்தியுடன் அனுப்பினார். தேவக் குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மாம்சமாகுதலுக்கான வழியை ஆயத்தம் பண்ணும் தீர்க்கதரிசியாக மாறும் ஒரு மகனின் பிறப்பு. தேவன் தனது ராஜ்யத்திற்காக ஒரு புதிய திட்டத்தைத் தொடங்க ஓய்வு பெற்றவர்களைக் கூட நியமிக்க முடியும்.  மோசேயும் நோவாவும் மூத்த குடிமக்களாக இருந்தபோது பணியமர்த்தப்படவில்லையா?

2) வாலிப பெண்
ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒரு கன்னிப்பெண், அநேகமாக வாலிப வயது, தனக்கு முன் ஒரு தேவதூதன் தோன்றியதைக் கண்டு குழப்பமடைந்தாள். இந்தச் செய்தி என்னவென்றால், உலகத்திற்கு இரட்சகராகிய கிறிஸ்துவைக் கொண்டுவருவதற்காக எல்லாப் பெண்களிலும் தேவன் மரியாளைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். மேலும் ஒரு இளம் பெண் மட்டுமே இதைச் செய்ய முடியும். தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்திற்காக பெரிய காரியங்களைச் செய்ய இளைஞர்களுக்குக் கட்டளையிடுகிறார். ஆனால், இளைஞர்களை தவறாக வழிநடத்தும் கேவலமான போக்கு உள்ளது.  மீட்பின் முழு செயல்முறையையும் புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும், மரியாள் தேவனின் அழைப்புக்குக் கீழ்ப்படிந்தாள், தன்னை அர்ப்பணித்தாள். 

3) வேலை செய்யும் பெரியவர்கள்
ஓரங்கட்டப்பட்ட மேய்ப்பர்களின் குழு; திறமையான, கடின உழைப்பாளி, வயலில் உள்ள ஆற்றல் மிக்க பெரியவர்கள், தேவதூதர்கள் தங்களுக்குத் தோன்றுவதைக் கண்டனர், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பைப் பற்றிய முதல் தகவல் அவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. போதகர்கள், வேதபாரகர்கள், பரிசேயர்கள், சதுசேயர்கள், மத உயரடுக்கினர் இயேசுவின் பிறந்த இடத்தை கிழக்கிலிருந்து வந்த சாஸ்திரிகளுக்கு சுட்டிக்காட்ட முடியும், ஆனால் அவரை வணங்குவதற்கு ஒருபோதும் கவலைப்படவில்லை. கிழக்கிலிருந்து ஞானிகளின் வருகை அவர்களை இரட்சகரைத் தேடத் தூண்டவில்லை. மத உயரடுக்கில் அவர்களின் வேதம் இருந்தது, அதன் உள்ளடக்கங்கள் தெரியும், ஆனால் அதை நம்பவில்லை. இந்த கல்வியறிவற்றவர்களுக்கு வார்த்தை அல்லது தகவல் தேவைப்பட்டது, ஏனெனில் மத உயரடுக்கினருக்கு செய்தியை அணுக முடியவில்லை; தேவன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்ப கிருபை செய்தார். அவர்களின் பதில் அற்புதம்; அவர்கள் உடனடியாக விரைந்து வந்து வழிபட்டு மற்றவர்களுக்கு செய்தியை பரப்பினார்கள். அவர்கள் வழிபடுபவர்களாகவும் சாட்சிகளாகவும் இருந்தனர்.

துரதிர்ஷ்டவசமாக, நவீன உலகம் கிறிஸ்துமஸ் குழந்தைகளுக்கான கலாச்சார விழா என்று நம்புகிறது.  சந்தையில் இது ஒரு வணிகப் பெருவாழ்வு. கிறிஸ்துமஸ் என்பது சாண்டா கிளாஸ், கேக்குகள், மரங்கள், நட்சத்திரங்கள், புதிய ஆடைகள்... இருப்பினும், கிறிஸ்துமஸ் என்பது அனைத்து தலைமுறையினருக்கும், எல்லா வயதினருக்கும், ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஒரு சிறந்த செய்தியாகும், இது அனைத்து மனித பிரிவினைகள், வேற்றுமைகள் மற்றும் பிரிவுகளைக் கடந்து செல்கிறது.

வெவ்வேறு சூழல்களில் பெறப்பட்ட செய்திகள்
1) ஆன்மீக/மத சூழல்

தேவதூதர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் தோன்றினர். தேவ அன்பின் செய்தி எந்த சூழலிலும் நம்மை சென்றடையலாம். எருசலேம் ஆலயத்தில் ஆசாரிய பணியில் ஈடுபட்டிருந்ததால் சகரியாவுக்கு செய்தி கிடைத்தது. காபிரியேல் அங்கு அவருக்குத் தோன்றினார். அதே ஆலயம் வழிபாட்டுத் தலமாக இல்லாமல் ‘திருடர்களின் குகையாக’ மாறியதால் சுத்திகரிப்பு தேவைப்பட்டது. ஆனால், அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஒரு செய்தி வந்தது. அநியாயக்காரர்கள் மத்தியில் வாழ்ந்தாலும், கேட்கத் தயாராக இருக்கும் மக்களின் வாழ்க்கையில் தேவன் ஈடுபட்டுள்ளார். தேவ சந்நிதியில் காத்திருந்து ஆராதிக்கும்போது நம் வாழ்வில் தேவன் தலையிடுவார். தேவ செய்தியைப் பெறுவதை விட வழிபாடும் ஜெபமும் ஒரு சடங்காகிவிட்டது.

2) வீட்டுச் சூழல்
தேவதூதன் கன்னி மரியாளின் வீட்டிற்குச் சென்றார். வீட்டு வேலைகளை முடித்துவிட்டு அவள் தனியாக இருந்திருக்கலாம். காபிரியேல் அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை மாற்றும் செய்தியுடன் தோன்றுகிறார், அது முழு மனிதகுலத்தையும் நித்தியமாக பாதிக்கும். நாம் நமது வழக்கமான வேலைகளைச் செய்யும்போதும் தேவன் பேசுகிறார். ஆனால் நமது மனமும் ஆவியும் தேவ ஆவியுடன் இணங்க முடியும். சூழல் அல்ல, ஆக நமது மனப்பான்மையும் விழிப்புணர்ச்சியும் தேவ செய்தியை ஏற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது.

3)பணி சூழல்
மேய்ப்பர்கள் தங்கள் பணிச்சூழலில் இருந்தனர், தங்கள் மந்தையைப் பாதுகாக்க விழிப்புடன் தங்கள் கடமையைச் செய்தனர். ஒருவேளை அவர்கள் எருசலேம் ஆலயத்தில் பலியாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆடுகளைப் பராமரிப்பவர்களாக இருக்கலாம். தேவதூதன் அவர்களுக்கு ஒரு அருமையான செய்தியுடன் தோன்றினார். அவர்கள் தங்கள் வேலையில் மும்முரமாக இருப்பதாகத் தோன்றியது, ஆனால் பெத்லகேமுக்குச் செல்வதற்கான அவர்களின் பதில், அவர்கள் தங்கள் முன்னுரிமைகளை சரியாகக் கொண்டிருந்தனர் என்பதைச் சொல்கிறது. உழைக்காதவர்கள், அல்லது அவர்கள் பணியை வழிபாடாக நம்பவில்லை, ஆனால் அவர்களின் பணி மற்றும் வழிபாட்டு முன்னுரிமைகளை சமநிலைப்படுத்த முடியும்.

செய்தி
1) ஆயத்தப்படுங்கள்

யோவான் ஸ்நானகன் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துவார் என்பதே சகரியாவுக்கான செய்தி.  சகரியா ஒரு போதகர், ஆனால் அவரது மகன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருப்பார். போதகர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை போதகர்களாக விரும்புகிறார்கள்; மிஷனரிகள் மிஷனரிகளாக; மருத்துவர்கள் மருத்துவர்களாக;  அரசியல்வாதிகள் அரசியல்வாதிகளாக தங்களைப் போலவே தங்கள் பிள்ளைகளும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றனர். யோவான் ஸ்நானகனின் ஊழியம் அவருடைய தந்தைக்கு மாறாக இருக்கும். சகரியா முறையானது, யோவானின் முறைசாராது; சகரியா ஆலயத்தில், யோவான் வனாந்தரத்தில்; சகரியாவின் சடங்குகள், ஆராதனைகள் என எல்லாம் முறையாக இருக்கும். ஆனால் யோவானின் முறைமைகள் எல்லாம் தன்னிச்சையானது, பாரம்பரியமற்றது மற்றும் பழமைவாதமற்றது. ஆம், தேவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சிறப்பு அழைப்பு வைத்துள்ளார். சகரியா தேவனின் வழிகாட்டுதலுக்கு உணர்திறன் உடையவராக இருந்தார், மேலும் ஆலயத்தில் அவரைப் போன்ற ஒரு ஆசாரியனாவதற்குப் பதிலாக யோவான் ஸ்நானகன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாக மாற அனுமதித்தார்.

2) பங்குதாரர்
மரியாளைப் பொறுத்தவரை, மனிதகுலத்தை மீட்கும் மாபெரும் திட்டத்தில் பங்குதாரராக இருப்பதற்கு இந்தச் செய்தி இருந்தது. தேவனின் நித்திய திட்டத்தை நிறைவேற்ற மனித கருவிகளின் தேவை இருந்தது. இது ஒரு இளம் கன்னிப் பெண் மாத்திரமே செய்ய முடியும். தேவனின் தேர்வு இந்த தாழ்மையான, கீழ்ப்படிதல் மற்றும் தேவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாத்திரத்தின் மீது விழுந்தது. வார்த்தை மாம்சமாக மாற வேண்டும்;  தேவனின் உலகளாவிய நிகழ்ச்சி நிரலை நிறைவேற்ற மரியாள் தயாராக இருந்தார், அதுமாத்திரமல்ல மனித குலத்திற்காக அந்த மகன் மரிப்பதையும் ஏற்றுக் கொள்ள தயாராக இருந்தாள். மரியாளைப் போலவே நாம் இந்த உலகில் தேவனின் விருப்பத்தை நிறைவேற்ற தேவனுடன் பங்காளியாக இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம்.

3) பங்கெடுத்தல்
மேய்ப்பர்கள், ஓரங்கட்டப்பட்ட மக்கள் குழு என அவர்கள் வழிபடவும் சாட்சியாகவும் பங்கு கொள்ள அழைக்கப்பட்டனர். தேவன் தனது குமாரன் வருவதற்கான வழியைத் ஆயத்தம் செய்தார். மரியாளை ஒரு பங்காளியாக அழைத்தார் மற்றும் புதிய படைப்பில் பங்குபெற மனிதகுலத்தின் பிரதிநிதிகளான மேய்ப்பர்களை அழைத்தார். மேய்ப்பர்கள் ஆராதிப்பதின் மூலமும் மற்றும் சாட்சி கொடுப்பதன் மூலம் தேவனுக்கு இசைந்தனர். 

கிறிஸ்துமஸ் அழைப்பு
இந்த கிறிஸ்துமஸ் காலங்கள் அனைத்து கிறிஸ்தவர்களுக்கான அடிப்படை அழைப்பை மீண்டும் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. நம்முடைய கர்த்தரின் இரண்டாம் வருகைக்கான வழியை ஆயத்தப்படுத்த நாம் அழைக்கப்பட்டுள்ளோம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்மில் வாசம் செய்பவரை உலகிற்கு வெளிப்படுத்துவதே நமது பங்கு. அவருடைய அன்பும், கிருபையும், வல்லமையும் நம் மூலம் இவ்வுலகில் வெளிப்பட வேண்டும். மரியாளைப் போல நாமும் அவருடைய பரிசுத்த கருவிகள். கிறிஸ்துவின் சரீரத்தின் அங்கத்தினர்களாக, மேய்ப்பர்களைப் போல அவருடைய மகிமைக்காக 24/7 ஆராதிப்பவர்களாகவும் மற்றும் சாட்சிகளாகவும் இருக்கிறோம். சாதி, மொழி, கலாச்சாரம், தேசியம், பொருளாதார நிலை, சமூக அந்தஸ்து... போன்ற வேறுபாடின்றி அனைத்து மக்களிடமிருந்தும் தேவனை துதிப்பவர்கள் என்றென்றும் கூடுவார்கள்.

Author : Rev. Dr. J. N. ManokaranTopics: Rev. Dr. J .N. மனோகரன் Bible Articles Tamil Christmas message Christmas Devotion in Tamil Christmas Message in Tamil

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download