சத்தியம், மரபுகள் மற்றும் போக்குகள்

நீதிமன்ற அறையில் ஜீன்ஸ் அணிந்ததற்காக வழக்கறிஞர் ஒருவர் கண்டிக்கப்பட்டார்.  குவஹாத்தி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி, நாளை அணிந்து கொள்ள அது கிழிந்த ஜீன்ஸ், மங்கலான ஜீன்ஸ், அச்சிடப்பட்ட பேட்ச்கள் கொண்ட ஜீன்ஸ் மற்றும் எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் என்று குறிப்பிட்டார் (இந்தியா டுடே, 8 பிப்ரவரி 2024). மரபுகள் மற்றும் உலகியலான போக்குகளுக்கு இடையே எப்போதும் மோதல் இருப்பது போல் தெரிகிறது.  இளைஞர்கள் உலக போக்குகளைப் பின்பற்ற விரும்புகிறார்கள், பழைய தலைமுறையினர் மரபுகளைத் தெரிவுச் செய்கிறார்கள்.  பாரம்பரிய கலாச்சாரம் மற்றும் நவநாகரீக பிரபலமான கலாச்சாரம் உலகில் ஆதிக்கம் செலுத்த முடியும்.  ஆனால் கிறிஸ்தவர்கள் இரண்டையும் பின்பற்றுவதில்லை, ஆனால் வேதத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியத்தைப் பின்பற்றுகிறார்கள்.  உலகத்தின் மாதிரி, நாகரீகம் அல்லது போக்குகளைப் பின்பற்றாமல், தேவனுடைய சித்தத்தை மகிழ்ச்சியாகவும், நல்லதாகவும், பரிபூரணமாகவும் செய்யுமாறு பவுல் ரோமர்களுக்கு எழுதினார் (ரோமர் 12:2).

கலகம்:
கலாச்சாரத்தைப் பற்றி சட்டப்பூர்வமாக இருப்பவர்கள், கலகம் செய்வார்கள், விரட்டுவார்கள், போக்குகளை கண்டிப்பார்கள்.  பதிலுக்கு, உலகப் போக்குடையவர்கள் கலகம் செய்கிறார்கள் மற்றும் மரபுகளை புறக்கணிக்கிறார்கள்.  கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதுவும் இல்லை.  அவர்கள் வேதவாக்கியங்களைப் பார்த்து, தேவனுடைய கண்ணோட்டத்தில் சரியானதைச் செய்கிறார்கள்.  எனவே, அவர்கள் பூமிக்கு உப்பாகவும் மற்றும் உலகிற்கு ஒளியாகவும் இருக்கிறார்கள் (மத்தேயு 5:14-16).

நிராகரிப்பு:
சில விஷயங்கள் பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நவநாகரீக கலாச்சாரமாக வலியுறுத்தப்படுகின்றன.  உதாரணமாக, ஒரு பெண் ஒரு நல்ல திருமணம் நடக்க மணமகனுக்கு ஒரு பெரிய வரதட்சணை கொடுக்க வேண்டும்.  இது இந்திய சட்டத்தால் குற்றமாக கருதப்பட்டாலும், சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.  இளைஞர்கள் வரதட்சணையை உயர்த்தி, பைக், கார் அல்லது இலக்கு திருமணம் (destination wedding) போன்ற பல கூறுகளைச் சேர்ப்பதன் மூலம் அதை நவநாகரீகமாக்குகிறார்கள்.  கிறிஸ்தவர்கள் வரதட்சணையை நிராகரிக்கிறார்கள், ஏனெனில் அவர்களின் மனம் தேவ வார்த்தையால் புதுப்பிக்கப்படுகிறது.  வரதட்சணை என்பது பாகுபாடு, கணவன்-மனைவி இடையேயான உறவை சிதைத்து, ஆசை, பேராசை, நுகர்வோர் மற்றும் பொருள்முதல்வாதம் ஆகியவற்றை வளர்க்கிறது.

மறு பயன்பாடு:
சில நடைமுறைகள் மற்றும் நடந்து கொள்ளும் விதம் நல்லவை, தேவனை கனப்படுத்தக்கூடியது மற்றும் மனிதர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.  வேதாகமத்தில் நேரடியான கட்டளையோ கொள்கையோ இல்லாமல் இருக்கலாம்.  பின்னர் அவர்கள் தேவனின் ராஜ்யத்திற்காக மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள்.  லேவியர்களுக்கு, அவர்களின் ஊழியம் 50 வயது வரை இருந்தது.  ஆனால் இராஜாக்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பணியாற்றினார்கள்.  வெவ்வேறு கலாச்சாரங்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்கள் ஓய்வு பெறுவதற்கு பல்வேறு வயதுகளைக் கொண்டுள்ளன.  முறையான ஓய்வுக்குப் பிறகு, மக்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியும்.

பாரம்பரியம் மற்றும் உலகப் போக்குகளை விட சத்தியத்தை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேனா?

 Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download