முப்பரிமாண தரிசனம்!

பல மால்கள் மற்றும் தியேட்டர்களில், முப்பரிமாண (3-D) திரைப்படங்கள் காட்டப்படுகின்றன.  பார்வையாளர்கள் பிரத்யேக கண்ணாடிகளை அணிந்துகொள்ளும் போது இத்தகைய திரைப்படங்கள் முப்பரிமாண திடமான ஒரு மாயையை தருகின்றன.  பல 2டி படங்களை ஒன்றாக இணைத்து அல்லது பல கேமராக்களைப் பயன்படுத்தி முப்பரிமாண காட்சிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.  இந்த தொழில்நுட்பம் அற்புதமானது, குழந்தைகள் இதுபோன்ற குறும்படங்களைப் பார்த்து ரசிக்கிறார்கள்.  இருப்பினும், வேதாகமத்தில், ஏசாயா தீர்க்கதரிசி வாழ்க்கையை மாற்றும் முப்பரிமாண தரிசனத்தைக் கொண்டிருந்தார் (ஏசாயா 6:1-8). கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒவ்வொரு சீஷருக்கும் இந்தத் தரிசனம் அவசியம்.

தரிசனத்தின் சூழல்:
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி உசியா ராஜாவின் உறவினர் என்று நம்பப்படுகிறது.  உசியா, யோதாம், ஆகாஸ் மற்றும் எசேக்கியா ஆகியோர் ஆட்சியின் போது அவர் தீர்க்கதரிசன ஊழியம் செய்தார்.  உசியா மன்னன் இறப்பதற்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஏசாயா தனது ஊழியத்தைத் தொடங்கினார்.  ராஜா இறந்தபோது, ​​ஏசாயா கலங்கி, கவலைப்பட்டிருக்க வேண்டும்.  ஒருவேளை அரச ஆதரவும் பாதுகாப்பும் இழக்கப்படலாம்.  ஏசாயா எருசலேமில் பூமிக்குரிய தற்காலிக ராஜா மீது கவனம் செலுத்தாமல், பரலோகத்தில் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருக்கும் ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் ராஜாவான நித்திய ராஜா மீது கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பினார்.

மேல்நோக்கிய தரிசனம்:
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி வானம் திறந்திருப்பதையும், தேவன் தனது சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதையும், அவருடைய அங்கி எருசலேம் ஆலயத்தைத் தொடுவதையும் கண்டார்.  நான்கு செட்டைகளால் தங்களை மூடிக்கொண்ட தேவதூதர்கள், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் என்று பாடி இரண்டு செட்டைகளால் பறந்தனர்.  கூப்பிடுகிறவர்களின் சத்தத்தால் வாசல்களின் நிலைகள் அசைந்து, ஆலயம் புகையினால் நிறைந்தது. அப்போது  ஏசாயா பரிசுத்தமான, மகத்தான, சர்வவல்லமையுள்ள, இறையாண்மையுள்ள தேவனைப் பார்க்க முடிந்தது.

உள்ளான தரிசனம்:
ஏசாயா தீர்க்கதரிசி தேவனின் பரிசுத்தத்தைக் கண்டார். அந்த பரிசுத்தத்தின் வெளிச்சத்தில், ஏசாயா தன்னை சுயபரிசோதனை செய்து, தானும் அசுத்தமான உதடுகளைக் கொண்ட மக்களிடையே வாழ்கின்ற அசுத்தமான உதடுகளை உடையவன் என்பதை உணர்ந்தார்.  இதனால் தேவனுக்கு முன்பாக பலிபீடத்திலிருந்து ஒரு நெருப்பு தழலை எடுத்து வந்த ஒரு தூதனின் தொடுதல் அவருக்குத் தேவைப்பட்டது.  பின்பு, அவர் மன்னிக்கப்பட்டு மாற்றத்தைப் பெற்றார்.  மன்னிக்கப்பட்ட மற்றும் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நடத்த சீஷர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரைப் பற்றிய உணர்திறன் இருக்க வேண்டும்.

வெளிப்புற தரிசனம்:
இப்போது பரிசுத்தமான ஏசாயா ஒரு குரலைக் கேட்க முடிந்தது; “யாரை நான் அனுப்புவேன், யார் நமது (திரியேக தேவன்) காரியமாய்ப் போவான்?" (ஏசாயா 6:8). ஒரு சீஷனானவன் தேவனின் பிரதிநிதி, அதாவது இந்த உலகத்தின் அருட்பணியாளன்.  கீழ்ப்படிதலுள்ள சீஷர்கள் உலகிற்கு சேவை செய்வதற்கும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்குமான தரிசனத்தால் பிடிக்கப்பட்டு வடிவமைக்கப்படுகிறார்கள்.

ஆம், சில நேரங்களில் 2-D தரிசனம் கிடைத்தாலும், 3-D தரிசனம் பெற வேண்டும்.

 எனக்கு முப்பரிமாண தரிசனம் உள்ளதா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download