சலுகை அல்லது நோக்கம்

ஒரு பணக்காரன் தன் மகனுக்கு அவன் விரும்பியதையெல்லாம் வாங்கிக் கொடுத்து மகிழ்வித்தான். அந்த பையனின் நண்பன் ஜாகுவார் கார் வாங்கினான். சிறுவன் தனக்கும்  வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான்.  பக்குவமற்ற வயதிலேயே அத்தகைய காரைக் கொடுப்பது நல்ல யோசனையல்ல.  ஆனால் தன் நண்பர்கள் மத்தியில் தனது அந்தஸ்தைக் குறைத்துக் கொள்ள கூடாது என சிறுவன் கூறினான். ஆம், அது ஒரு கௌரவப் பிரச்சினையாக இருந்தது.  அவன் கார் ஓட்டும் போது மக்கள் அவனது திறமையைக் கண்டு வியப்பார்கள் என்று வாதிட்டான்.  துரதிர்ஷ்டவசமாக, மூன்று மாதங்களுக்குள் அவன் ஒரு விபத்தில் பரிதாபமாக இறந்தான், ஏனெனில் ஏர்பேக் திறக்கவில்லை.  ஒரு காரின் நோக்கம், விரைவாகவும் வசதியாகவும் பணிகளைச் செய்து முடிக்க பயன்படக்கூடியது அவ்வளவே. அது காட்சிப்பொருளோ அல்லது அந்தஸ்துக்காகவோ அல்ல.

வண்டில்கள் மற்றும் காளைகள்:
மோசே ஆசரிப்புக் கூடாரத்தைக் கட்டி முடித்தார், ஆசாரியர்களும் லேவியர்களும் அங்கே ஊழியம் செய்ய வேண்டியிருந்தது. மேலும் இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களின் தலைவர்கள் ஆறு வண்டில்கள் அல்லது மூடப்பட்ட வண்டில்கள் மற்றும் பன்னிரண்டு மாடுகளை வண்டில்களை ஓட்டுவதற்கு கொண்டு வந்தனர்.  இது கூடாரத்தின் நோக்கத்திற்காக வழங்கப்பட்டது, குறிப்பாக அது வனாந்தரத்தில் மாற்றப்பட்டபோது.  அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி தேவன் மோசேக்குக் கட்டளையிட்டார்.  கெர்சோனும் அவனது குழுவும் இரண்டு வண்டில்களையும் நான்கு மாடுகளையும் கொண்டிருந்தனர்;  மெராரியின் புத்திரருக்கு நான்கு வண்டில்களும் எட்டு மாடுகளும் கிடைத்தன;  ஆனால் கோகாத்தின் மகன்கள் தங்கள் தோளில் பரிசுத்த சாமான்களையோ பொருட்களையோ சுமக்க வேண்டியிருந்ததால் அவர்களுக்கு எதுவும் கொடுக்கப்படவில்லை (எண்ணாகமம் 7:1-9).

நோக்கம்:
தலைவர்கள் கூடாரத்தின் சேவைக்கு இந்த பரிசை வழங்கினர்.  மோசே உண்மையுள்ளவராகவும், உத்தமமானவராகவும் இருந்தார் என்பது இதற்கு சாட்சி (எபிரெயர் 3:5). தேவனிடம் ஜெபிப்பதற்குப் பதிலாக, அவர் தனது சொந்த உபயோகத்திற்காக ஒன்று அல்லது இரண்டு வண்டில்களை எடுத்துச் சென்றிருக்கலாம்.  ஒரு தலைவராக, வயதான காலத்தில், அவர் ஏன் மற்றவர்களைப் போல கால்நடையாய் நடக்க வேண்டும்?  அவர் தேவனுடன் உரையாடியபோது அவர் ஆவிக்குரிய ரீதியில் சிறந்தவராக இல்லாவிட்டாலும் உயர்ந்தவராக இருந்தார்.  அரசியல், ஆவிக்குரிய வாழ்வு, சமூகம், கல்வி, திறமைகள், வரங்கள் என எந்த அளவுகோல்களின்படியும், மோசே மற்றவர்களை விட மேலானவராக இருந்தார்.  மோசே தனது மற்றும் ஆரோனின் மகன்களுக்குப் பரிசளிக்காமல், வண்டில்களை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று தேவனிடம் கேட்பதையேத்  தேர்ந்தெடுத்தார்.

தனித்துவம்:
மோசே தனது சகோதரன் ஆரோனுக்காக மற்றும் சகோதரி மிரியம்க்காக அல்லது யோசுவாக்காக என வண்டில்களின் புதிய ஆடம்பரத்தை அனுபவிக்க ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்தை உருவாக்கவில்லை.

சலுகைகளை அபகரித்து அனுபவிப்பதா அல்லது அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதே எனது முன்னுரிமையா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download