தங்க அயல்நாட்டார் உள்நுழை இசைவு (GOLDEN VISA)

உலகில் சில நாடுகள் தங்க அயல்நாட்டார் உள்நுழை அனுமதிச் சீட்டை (GOLDEN VISA) வழங்குகின்றன. பணக்காரர்களுக்கு அந்தந்த நாடுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான அழைப்பாக இது வரையறுக்கப்படுகிறது, மேலும் அவர்களுக்கு நிரந்தர குடியுரிமை அந்தஸ்து அல்லது குடியுரிமை வழங்கப்படும். ஏழை அல்லது வளர்ச்சியடையாத நாடுகளில் உள்ள பணக்காரர்கள், பொருளாதார மந்தநிலை, உள்நாட்டுப் போர்கள் அல்லது பிற எதிர்மறை காரணிகளிலிருந்து இடம்பெயர இதைப் பயன்படுத்துகின்றனர். குழந்தைகளின் எதிர்கால கல்வி மற்றும் பாதுகாப்புக்காக பலர் அவ்வாறு செய்கிறார்கள். ஆனாலும், 15-20 சதவீதம் பேர் ஏமாற்றமடைந்து திரும்பியுள்ளனர். வெறும் உள்நுழை அனுமதிச் சீட்டை மட்டும் வழங்காமல், பரலோக குடியுரிமையை அளித்த தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். (பிலிப்பியர் 3:20)


நித்திய குடியுரிமை: 
ஒரு நபர் கிறிஸ்துவைப் ஏற்றுக் கொள்ளும்போது, அவர் ஒரு புதிய நபராக மாறுகிறார். (II கொரிந்தியர் 5:17) அவர்கள் சாத்தானின் கொடுங்கோன்மையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, பாவத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு, இருளிலிருந்து வெளிச்சத்திற்குச் சென்று, சாத்தானின் ராஜ்யத்திலிருந்து பிடுங்கப்பட்டு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நடப்பட்டதைக் காணலாம். தங்க விசா என்பது பணக்காரர்கள் மற்றும் அதை வாங்க தகுபவர்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய இரத்தத்தால் தம் மக்களை விலைக்கு வாங்கியதால் இந்த குடியுரிமை அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது. (I கொரிந்தியர் 6:20) பணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை, ஆனால் விசுவாசத்தினால் அந்த பரிசைப் பெறுங்கள்.

நித்திய மாளிகைகள்: 
தங்க விசா வைத்திருப்பவர்கள் தங்கள் பணத்தை செலுத்தி நிலம் அல்லது சொத்துக்களை வாங்க வேண்டும். பின்னர் அவர்கள் தாங்களாகவே உயிர்வாழ்வதற்கும், நிலைநிறுத்துவதற்கும், செழிப்பதற்கும் வாய்ப்புகளைத் தேட வேண்டும். ஆனால், கர்த்தராகிய இயேசு நித்திய வீடு அல்லது ஒரு மாளிகையை தயார் செய்கிறார். (யோவான் 14:1)


நித்திய பொக்கிஷம்: 
இந்த நித்திய குடியுரிமையைப் பெற்ற பிறகு, ஒரு விசுவாசி பரலோகத்தில் முதலீடு செய்யலாம், சேமிக்கலாம் மற்றும் சேர்த்து வைக்கலாம். பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களைச் சேமித்து வைக்கும்படி கர்த்தராகிய இயேசு தம் சீஷர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார். (மத்தேயு 6:19-21)


நித்திய நண்பர்கள்: 
கர்த்தராகிய இயேசு தம் சீஷர்களை நித்திய நண்பர்களை உருவாக்க உலகின் அநீதியான செல்வம் அல்லது செல்வத்தைப் பயன்படுத்துமாறு அறிவுறுத்தினார். (லூக்கா 16:9) பூமிக்குரிய வளங்களை புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்துவது ஒரு சிலருக்கு உண்மையான கர்த்தரை அறிந்துகொள்ளவும் அவருடைய சீஷர்களாகவும் உதவும். அவர்கள் பரலோகத்தில் நுழைவார்கள், அவர்கள் நித்திய நண்பர்களாக இருப்பார்கள்.


நித்திய அமைதி:
தங்க விசாவைப் பெறுபவர்கள் எப்போதும் திருப்தியாகவோ நிறைவாகவோ இருப்பதில்லை. அவர்கள் முணுமுணுப்பதற்கும் முறுமுறுப்பதற்கும் காரணங்கள் உண்டு. தேவ மக்கள் அவருடன் என்றென்றும் நித்திய ஓய்வைக்  கொண்டிருப்பார்கள். (எபிரெயர் 2:3)


பரலோகத்தில் என் குடியுரிமையைப் பற்றி நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேனா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download