தரிசனத்தில் குழப்பமா?

ஒரு இளைஞன் அருட்பணியில் ஈடுபட விரும்பினான், ஆனால் பலவிதமான அழைப்பின் சத்தம், அது ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டதால் குழப்பமடைந்தான்.  ஒரு சில குருடர்கள் யானையைப் பார்க்க விரும்பியதில் ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை உள்ளது.  ஒவ்வொருவருக்கும் அதன் ஒரு பகுதியை மட்டுமே தொட்டு உணர வாய்ப்பு கிடைக்கும். அப்படி தொட்டுப் பார்த்த அவர்களின் அனுபவத்தின்படி, ஒவ்வொருவரும் யானையை ஒரு சுவர், கயிறு, தூண் என விவரித்தார்கள்.  அதே போல், இன்று தலைவர்களால் விவரிக்கப்படும் அருட்பணிகள் மக்களை குழப்புகின்றன.

உள்ளூர் சபை பணி:
தங்கள் சபை செய்யும் அருட்பணி தான் ஆகச் சிறந்தது என்று கூறும் போதகர்கள் உள்ளனர்.  தங்களின் குறிப்பிட்ட உள்ளூர் சபையைத் தவிர வேறு எந்த அருட்பணியும் இல்லை என்று அவர்கள் கற்பிக்கிறார்கள்.

 சுவிசேஷகர்கள்/தீர்க்கதரிசிகள்:
சக்திவாய்ந்த மக்கள் தொடர்பு (PR) உபயோகம், பிரச்சாரப் பொருட்கள், விற்பனை நிர்வாகிகள், பிரபலமான ஒப்புதல்கள் மற்றும் உருமாறும் வலைத்தளங்கள் என இந்த தலைமுறைக்கு தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே தூதுவர் என்று அவர்கள் சித்தரிக்கிறார்கள்.  எனவே, அவர்கள் தேவையான வளங்களுக்காக கோருகின்றனர்:  பணம், தன்னார்வத் தொண்டர்கள் மற்றும் சேவைகள் எல்லாம் அவர்களின் அருட்பணியை அதிகரிக்கச் செய்வதற்காக நடக்கிறது.

அருட்பணிக்கான முகமைகள் (ஏஜென்சிகள்):
இந்தியாவின் வடக்குப் பகுதியில் தங்கள் சொந்த வேலைகளில் கவனம் செலுத்தும் அருட்பணி ஏஜென்சிகள் உள்ளன.  அவர்களின் நிறுவனத்தைத் தவிர, மற்றவர்கள் நடைமுறையில் இல்லை.  அவர்கள் மூலம் மட்டுமே அருட்பணி கடவுளுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது.

 சமூக பணி:
 பெரிய மனிதாபிமானப் பணிகளைச் செய்யும் கிறிஸ்தவர்களால் நடத்தப்படும் பிற அரசு சாரா நிறுவனங்களும் உள்ளன.  அவர்கள் சொல்கிறார்கள்; "சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கியுங்கள், தேவைப்பட்டால் வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்துங்கள்".  அவர்களைப் பொறுத்தவரை, சமூகப் பணி நற்செய்தியைப் பிரசங்கிப்பதை விட தார்மீக ரீதியாக உயர்ந்தது.

சந்தையிலா அருட்பணி:
இன்னும் சிலர் முழுநேர ஊழியர்களைக் கண்டித்து, அனைவரும் அருட்பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர்.  முழுநேர மிஷனரிகள் அல்லது போதகர்கள் தேவைப்படுவதை அவர்கள் காண்பதில்லை.  அவர்களுக்கான அருட்பணி சந்தை போன்ற இடங்களில் நடக்க வேண்டும்.

அர்த்தமுள்ள பணி:
அனைவரும் தங்கள் வீடுகள், சொந்த ஊர்கள், பணியிடங்கள், பயண இடங்கள் மற்றும் உலகின் கடைசிப் பகுதி வரை சாட்சிகளாக இருக்க வேண்டும் என்று வேதாகமம் கற்பிக்கிறது (அப்போஸ்தலர் 1:8). எல்லாக் காலங்களிலும் சுவிசேஷத்தைப் பிரசங்கிப்பதோடு சாட்சியும் சேர்ந்துகொள்கிறார் (2 தீமோத்தேயு 4:2). சாட்சியின் நோக்கம் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களையும் சீஷர்களாக்குவதாகும் (மத்தேயு 28:18-20). சீஷர்களால் சமூகங்கள் உருவாகின்றன, அதை சபைகள் என்கிறோம். சீஷர்கள் சந்தை உட்பட தங்கள் செல்வாக்கு மண்டலத்தில் ஒவ்வொரு நல்ல பணியிலும் (சமூக பணி, சமூக நடவடிக்கை, சமூக நீதி) ஈடுபடுவதற்கு உள்ளூர் சபைகளால் ஆயத்தப்படுத்தப்பட வேண்டும் (2 தீமோத்தேயு 3:17).

 அருட்பணிக்கான எனது தரிசனம் என்ன?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download