கண்ணோட்டம் மாறுதல்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடன் தனிப்பட்ட உறவை அனுபவித்தவர்கள் நல்ல ஒரு மாற்றத்தை நிரந்தரமாக அடைகிறார்கள். அப்படி மாற்றப்பட்ட கோடிக்கணக்கானவர்களில் சீமோன் பேதுருவும் ஒருவர். ஆனாலும், யூதாஸைப் போல கர்த்தருக்கு எதிராகத் திரும்பியவர்களும் உள்ளனர் .

உணர்தல்:
சிந்திப்பவர்கள், பிரதிபலிப்பவர்கள் அல்லது மதிப்பவர்கள் மட்டுமே சத்தியத்தைப் புரிந்துகொள்வார்கள்.   உலகின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் இயற்கையைப் பார்க்கும் வாய்ப்பு உண்டு.  அவர்களால் கண்ணுக்கு தெரியாத தேவனின் பண்புகளை எளிதில் புரிந்து கொள்ள முடியும்: தேவத்துவத்தையும் மற்றும் நித்திய வல்லமையையும் எளிதில் உணர முடியும் (ரோமர் 1:20). ஆக, அறிந்தும் உணர்ந்தும் அவர்களில் பெரும்பாலோர் தோல்வியடைந்தனர்.

நபர்:
பேதுரு மற்ற மனிதர்களைப் போலவே கர்த்தராகிய இயேசுவைக் கவனித்தார்.  அவருடன் பழகிய பிறகு, அவரை நாசரேத்திலிருந்து வந்த தச்சர் என்று அறிந்தார்.  அவருடைய போதனைகளைக் கேட்டபோது, ​​கர்த்தராகிய இயேசு ஒரு யூத மத போதகர் என்பதை பேதுரு உணர்ந்தார்.  ஆழ்கடலில் வலை வீசுமாறு பேதுருவுக்கு ஆண்டவர் கட்டளையிட்டு,  இரண்டு படகுகள் நிறைய மீன்களைப் பிடித்தபோது, ​​கர்த்தராகிய இயேசு தேவனின் பரிசுத்த குமாரனாகிய மேசியா என்பதை உணர்ந்தார்.  பின்பதாக தான் ஒரு பாவி என்பதை உணர்ந்த பேதுரு அவர் காலில் விழுந்தார் (லூக்கா 5:1-11).

நோக்கம்:
தேவ குமாரனிடம் வருபவர்கள் தாங்கள் ஒரு நோக்கத்திற்காக தேவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் என்பதை உணர்கிறார்கள்.  அவர்கள் அண்டசராசரத்தில் சுற்றித் திரியும் அனாதைகளோ, பூமியில் நேரத்தை வீணடிப்பவர்களோ அல்ல.  கர்த்தர் பேதுருக்கு குறிப்பிட்ட தகவலையும் அறிவுறுத்தலையும் கொடுத்தார்.  அவர் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, ​​அவர் உயிருள்ள மீன்களைப் பிடித்து அவற்றைக் கொல்லாமல், ஆனால் ஆவிக்குரிய ரீதியில் மரித்த ஆண்களையும் பெண்களையும் பிடித்து அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவனைக் கொடுப்பார்.  பேதுருவின் வாழ்க்கை புதிய அர்த்தத்தையும் நோக்கத்தையும் பெற்றது.

 தொழில்:
 தன்னை ‘மனிதர்களின் மீனவனாக’ (மனிதர்களை பிடிப்பவர்களாக) ஆக்கும் ஆண்டவரின் அழைப்பைப் பற்றி பேதுரு உற்சாகமடைந்தார்.  குறிப்பிடத்தக்க, அர்த்தமுள்ள மற்றும் மாற்றத்தக்க ஒன்றைச் செய்ய வேண்டும் என்ற அவரது வாழ்வின் விருப்பம் நிறைவேறியது.  எனவே, பேதுரு தனது மீன்பிடித் தொழிலை விட்டுவிட்டு, கர்த்தரை விசுவாசத்துடன் பின்பற்ற முடிவு செய்தார்.

 உடைமைகள்:
 படகுகள் மற்றும் வலைகள் ஒரு மீனவரின் அதிக விலையுள்ள மற்றும் மதிப்புமிக்க உடைமையாகும்.  பேதுரு தொழிலை கைவிட்டபோது, ​​தொழில்முறை கருவிகள் விலையுயர்ந்தாக இருந்தாலும் கூட அதை விட்டு விட முடியும். 

நிரந்தர மாற்றம்:
கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்ற முடிவெடுக்கும் எந்தவொரு நபரும் ஒரு நேர்மறையான, முற்போக்கான மற்றும் நிரந்தரமான மாற்றத்தை அனுபவிக்கிறார்.

 நான் நிரந்தரமான ஒரு மாற்றத்தை அனுபவிக்கிறேனா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download