நான்கு வகையான அருட்பணிகள்

பல திருச்சபைகள் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன, சுவிசேஷத்தை எட்டாத, கேட்கப்படாத, ஈடுபாடற்ற மக்களுக்கு எடுத்துச் செல்கின்றன.  நிச்சயமாக, பல சபைகள் புறக்கணிக்கின்றன அல்லது அருட்பணிகளில் ஈடுபடுவதில்லை. நான்கு வகையான அருட்பணிகள் உள்ளன.

ஒப்பந்த சேவை அமர்த்தம்:
பல உள்ளூர் திருச்சபைகள் மிஷன் ஏஜென்சிகளுடன் பங்குதாரர்களாகின்றன. சபைகள் ஒன்று அல்லது சில மிஷனரிகளுக்கு அவர்களின் சம்பளத்தை சில அமைப்பின் மூலம் செலுத்துவதன் மூலம் நிதியுதவி செய்கின்றன. மிஷன் ஏஜென்சி ஆட்சேர்ப்பு, பயிற்சி, பணித் துறையைத் தேர்ந்தெடுப்பது, மிஷனரிகளைப் பணியமர்த்துதல் மற்றும் கவனித்துக்கொள்வதற்கான பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறது.  இது ஒரு வருடம் அல்லது சில வருடங்களாக இருக்கலாம்.  சில நேரங்களில், மிஷனரிகள் அறிக்கைகள் அனுப்புதல், ஜெப விண்ணப்பங்கள் மற்றும் சபையின் மிஷன் ஏஜென்சி மூலம் பதிலளிப்பது போன்றவற்றின் அடிப்படையில் ஒரு உறவைக் கொண்டிருக்கலாம்.

எதிர்பாராவிதம்:
பேரவைக்கு கீழ் இருக்கும் சபைகள் அதிகாரப்பூர்வமாக பணிகளில் ஈடுபடாமல் இருக்கலாம்.  இருப்பினும், நற்செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்ள முன்முயற்சி எடுக்கும் சில பாமர மக்கள் இருப்பார்கள்.  பல முக்கிய சபைகள் சாதாரண தலைவர்களின் முயற்சிகளால் அதிக சபைகளை வளர்க்கின்றன அல்லது உருவாக்குகின்றன. பிலிப்பு சமாரியாவுக்குச் செல்ல முன்முயற்சி எடுத்த ஒரு சாதாரண தலைவர் (அப்போஸ்தலர் 8:5-8). கடுமையான துன்புறுத்தல் பிலிப்புக்கு சமாரியாவுக்குச் செல்ல வழி வகுத்தது.

திருப்புமுனை:
சில நேரங்களில், திருச்சபை கவனக்குறைவாக அல்லது உணர்திறன் இல்லாததால் தேவன் முன்முயற்சி எடுக்கிறார்.  ரோமானியர்கள் மற்றும் கிரேக்கர்கள் உட்பட யூதர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு ஆரம்பகால சபை சுவிசேஷத்தை முன்கூட்டியே எடுத்துச் செல்லவில்லை.  ரோமானிய ஜெனரல் கொர்னேலியுவிடமிருந்து வரும் கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்க தேவன் பேதுருவை சரிபடுத்த வேண்டியிருந்தது (அப்போஸ்தலர் 10). கொர்னேலியுவும் அவனுடைய குடும்பத்தினரும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுபவர்களாக ஆன பிறகும், புறஜாதியாரைச் சென்றடைவதில் கவனம் செலுத்தும் முயற்சி எதுவும் இல்லை.

மூலோபாயம்:
சில சபைகளில் மூலோபாயப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன.  அந்தியோக்கியாவில் உள்ள சபை அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம்.  முதலில், அவர்கள் தங்கள் சபையின் நோக்கத்தையும், தேவனின் ஆணையை நிறைவேற்றுவதில் அவர்களின் பங்கையும் அறிய தேவனிடம் ஜெபம் செய்தனர்.  இரண்டாவது, தேசங்களைச் சென்றடையவோ அல்லது ரோமானியப் பேரரசு முழுவதும் சுவிசேஷத்தைப் பரப்பவோ தேவன் அவர்களுக்கு தரிசனத்தைக் கொடுத்தார்.  மூன்றாவது , வரம் பெற்ற போதகர்களான பர்னபா மற்றும் பவுல் ஆகியோரை தேவன் மிஷனரிகளாக வெளியே செல்ல அழைத்தார் (அப்போஸ்தலர் 13:1-2). நான்காவது , சபை அவர்களை நியமித்து அவர்களுக்கு ஆதரவளித்தது.  ஐந்தாவது , மிஷனரிகள் அறிக்கைகளை பகிர்ந்து கொள்ள திரும்பி வந்தனர்.

நான் அருட்பணி இயக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறேனா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download