மகிழ்ச்சியுடன் பணி செய்தல்

ஜப்பானில் இருந்து சில சுவாரசியமான செய்திகள் வந்தன; மோரிமோட்டோ செய்யும் வேலை பலரின் கனவு பணி.   பெரியளவில் அல்லது கடின உழைப்பின்றி ஊதியம் பெறுகிறார்.  38 வயதான டோக்கியோ குடியிருப்பாளர் வாடிக்கையாளர்களுடன் வருவதற்கும் ஒரு துணையாக இருப்பதற்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 10,000 யென் ($71) வசூலிக்கிறார்.  அவர் தன்னை வாடகைக்கு எடுத்து கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் 4000 பணிகளை கையாண்டுள்ளார் (NDTV செய்தி,  செப்டம்பர் 6, 2022) மேலும் இது ஒரு ‘கனவு வேலை’ என்று செய்தி அறிக்கை கூறியது.  பலருக்கு வேலை அல்லது பணி என்பது ஒரு சுமையாகவும் சாபமாகவும் இருக்கிறது.

உருவாக்கம்:
தேவன் மனித வாழ்வுக்காக முழு பிரபஞ்சத்தையும் படைத்தார்.  ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டனர்.  தோட்டத்தைப் பண்படுத்தவும் பராமரிக்கவும் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆணை அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது.  "தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்துக் கொண்டுவந்து, அதைப் பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார்" (ஆதியாகமம் 2:15). நாள் முழுவதும் வெறுமனே சுற்றித் திரிந்து விட்டு சாப்பிடாமல் அவர்கள் உழைத்து உண்ண வேண்டியிருந்தது.

இயற்கை:
உணவு மற்றும் பசியைப் போலவே வேலையும் இயற்கையானது. தேவன் மனிதர்களை வேலை செய்யப் படைத்துள்ளார், அது வாழ்க்கையில் திருப்தியையும், ஒரு அர்த்தத்தையும் மற்றும் நோக்கத்தையும் அளிக்கிறது.  ஆதாமும் ஏவாளும் ஏதேன் தோட்டத்தில் தினசரி சுறுசுறுப்பாக இருக்கும் தேவனுடன் இணைந்து அதன் வளர்ச்சியைப் பெருக்க வேண்டியிருந்தது.

சோம்பல்:
சோம்பேறிகளாக இருப்பதால் பலர் வேலை செய்ய விரும்புவதில்லை.  ஒழுக்கமின்மை மனிதனை சோம்பேறியாக்குகிறது.  எனவே, வாழ்வதற்கும் செல்வத்தைப் பெறுவதற்கும் எளிதான வழியைத் தேடுகிறார்கள்.

 நோக்கமின்மை:
 பலருக்கு வாழ்க்கையில் எந்த நோக்கமோ அல்லது குறிக்கோளோ இல்லை.  ஏதோ கிடைப்பதை உண்டு தங்கள் வாழ்க்கையை நகர்த்துகிறார்கள். 

சுரண்டுதல்:
அநியாயமான செயல்களில் மகிழ்ச்சியடையும் துன்மார்க்கர்கள் சிலர் இருக்கிறார்கள்.  அவர்கள் மற்றொரு நபரின் செலவில் ஆதாயம் அல்லது லாபம் பெற விரும்புகிறார்கள்.  அவர்கள் எந்த அர்த்தமுள்ள வேலையும் செய்யாமல் மற்றவர்களை ஏமாற்றுகிறார்கள் அல்லது கொள்ளையடிக்கிறார்கள் அல்லது மிரட்டி வாங்குகிறார்கள்.

 வேலையும் உணவும்:
 பவுல் தனது கடிதத்தில் ஒருவன் வேலை செய்ய மனதில்லாமல் இருந்தால் சாப்பிடவும் கூடாது  (2 தெசலோனிக்கேயர் 3:10) என எழுதுகிறார். உழைப்பு நன்மைகளைத் தருகிறது. "சகல பிரயாசத்தினாலும் பிரயோஜனமுண்டு"  (நீதிமொழிகள் 14:23). 

 பகல் கனவு:
 உழைக்காமல் செல்வத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் பகல் கனவு காண்கிறார்கள், அது நிஜமல்ல.

 எனது பணி சிரத்தையுடையதா மற்றும் கடினமானதா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download