அச்சமூட்டும் கடைசி நாட்களில் நம்மை தயார்ப்படுத்தும் இறைவார்த்தை