இதய மொழி

ஒரு புகழ்பெற்ற வேதாகம ஆசிரியரிடம்  பழைய மற்றும் புதிய ஏற்பாடுகள் எழுதப்பட்ட ஹீப்ரு மற்றும் கிரேக்க மொழிகள் தெரியுமா என்று கேட்கப்பட்டது. அவர் தன் அறியாமையை வெளிப்படுத்தினார்.  ஹீப்ரு மொழியில் வேதாகமத்தைப் படிக்காமல் வேதாகம போதகராக இருக்க முடியாது என்று உடனிருந்தவர் கூறினார். சத்தியத்தை எந்த மொழியிலும் தெரிவிக்க முடியும் என்பதை தேவ குமாரன் அறிந்திருந்தார், மேலும் கவனித்துக் கேட்பவர்களுக்கு ஏற்ப மூன்று மொழிகளையும் (ஹீப்ரு, கிரேக்கம் மற்றும் அராமிக்) பயன்படுத்தினார்.

குழப்பம்:
 இன்றைய காலங்களில் தங்களுக்கு இருக்கும் ஹீப்ரு மொழியறிவைக் கொண்டு பெருமிதம் கொள்வது மாத்திரமல்லாமல் மிகச்சரியாக மொழிப் பெயர்க்கப்படவில்லை சொல்லும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது.  துரதிர்ஷ்டவசமாக, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விட எபிரேய மொழிக்கு அதிக மதிப்பளித்து, சிலர் தங்கள் கிறிஸ்தவ நம்பிக்கையை விட்டுவிட்டு யூத மதத்தைப் பின்பற்றுபவர்களாக மாறியுள்ளனர்.

 புனித மொழி:
 யூத மக்கள் ஹீப்ருவை புனித மொழியாகக் கருதினர், ஏனெனில் பத்து கட்டளைகள் உட்பட பழைய ஏற்பாட்டு புத்தகங்கள் அதில் எழுதப்பட்டுள்ளன.  கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் காலத்தில், உயரடுக்கு மத மக்கள் (பரிசேயர்கள், சதுசேயர்கள் மற்றும் வேதபாரகர்கள்) மொழியை அறிந்திருந்தனர்.  ஆண்டவர் மத அறிஞர்களுடன் ஹீப்ரு மொழியில் விவாதித்தார் (லூக்கா 2:39-52). சாதாரண மக்களுக்கு எபிரேய மொழி தெரியாது.

 அதிகார மொழி:
 மகா அலெக்சாந்தர் காலத்திலிருந்து, கிரேக்கம் பிரதான மொழியாக மாறியது, மேலும் ரோமானியப் பேரரசின் நிர்வாகமும் கிரேக்க மொழியாகவே இருந்தது.  ரோமானிய நூற்றுக்கு அதிபதி மற்றும் பொந்தியு பிலாத்துவிடம் இயேசு கிரேக்க மொழியில் பேசினார் (மத்தேயு 8:5-13; யோவான் 18:28-38).

 பொது மொழி:
 கிழக்கு மத்தியதரைக் கடல், நியோ-அசிரியன், நியோ-பாபிலோனிய மற்றும் அகாமனிசியப் பேரரசுகளில் அரேமியிக் பொதுவான மொழியாக இருந்தது (கி.மு. 722-330). கிரேக்க மொழி பரவிய போதிலும், முதல் நூற்றாண்டு வரை அது ஆதிக்க மொழியாகத் தொடர்ந்தது.  பாபிலோனிய நாடுகடத்தலின் போது யூத மக்கள் அராமிக் மொழியைத் தழுவினர்.  கர்த்தராகிய இயேசு தம்முடைய ஊழியத்தின் போது குறிப்பாக கலிலேயா பகுதியில், மத்தேயு மற்றும் மாற்கு பதிவு செய்தபடி  அராமிக் மொழியைப் பேசினார் (மாற்கு 5:41; 7:34; 14:36; 15:34; மத்தேயு 27:46).

வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு:
மிஷனரிகள் எங்கு சென்றாலும், மக்கள் மொழியைக் கற்றுக்கொண்டனர் மற்றும் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்ப்பதில் தங்கள் நேரத்தை (12-25 ஆண்டுகள்) செலவழித்தனர்.  எனவே, வேதாகமத்தைக் கொண்ட மொழிகள் எல்லாம் புனித மொழிகளாக மாறிவிட்டன.

 அன்புடன் சத்தியம்:
மொழி புலமை என்பதைக் காட்டிலும்; அன்புடன் சத்தியத்தைப் பேச நமக்கு கிருபை வேண்டும். "அன்புடன் சத்தியத்தைக் கைக்கொண்டு, தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும், நாம் வளருகிறவர்களாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் செய்தார்" (எபேசியர் 4:15). 

 அன்பு என் அடிப்படை மொழியா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download