தேவ ராஜ்யம் நம் மத்தியில்

விரோதியான பரிசேயர்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வந்து, தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் அல்லது தேவ ராஜ்யத்தைப் பற்றி பேச கூடாது என்று கோரினர்.  கர்த்தர் அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரமாக; “தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வருமென்று, பரிசேயர் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது, அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரத்தியட்சமாய் வராது. இதோ, இங்கே என்றும், அதோ, அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதற்கும் ஏதுவிராது; இதோ, தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார்" (லூக்கா 17:20‭-‬21). கடவுள் அல்லது உண்மை அல்லது சத்தியம் உங்களுக்குள் தான் இருக்கிறது என்று கூறும் பலர் உள்ளனர்.  துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவர்கள் இந்த வேதாகம வசனத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள்.  அதை அடைய யோகா அல்லது ஆழ்நிலை தியானம் போன்ற பல நுட்பங்களை அவர்கள் பரப்புகிறார்கள்.

கண்டறிதல்:
கர்த்தராகிய இயேசு, தேவனுடைய ராஜ்யம் அவதானிப்பினால் வருவதில்லை, அதாவது விரோத மனப்பான்மையோடு மதிப்பீடு செய்தால் வருவதில்லை என்று போதித்தார்.  பரிசேயர்கள் அதை நிகழ்த்த முயன்றனர்.

மந்திரம் இல்லை:
தேவ ராஜ்யம் இதோ இங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் என்று யாராவது காட்ட கூடிய மந்திரம் அல்ல.

 உங்கள் மத்தியில்:
ராஜாக்களின் ராஜா இங்கே இருக்கிறார் என்று கர்த்தர் சொன்னார், எனவே கடவுளின் ராஜ்யம் உங்கள் மத்தியில் இருக்கிறது.  ராஜா இல்லாமல் ஒரு ராஜ்யம் இருக்க முடியாது. மாறாத நித்திய ராஜா அசைக்க முடியாத ராஜ்யத்தின் மீது ஆட்சி செய்கிறார். "அசைவில்லாத ராஜ்யத்தைப் பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்குப் பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையைப் பற்றிக்கொள்ளக்கடவோம்" (எபிரெயர் 12:28).

 மனிதர்களுக்குள்?
 பலர் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, கடவுளை தனக்குள்ளேயே காணலாம் என்றும் அவருடைய ராஜ்யமும் அப்படியே இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள்.  முதலில் , மனிதர்கள் பரிபூரணமானவர்கள் என்று அவர்கள் தவறாகப் புரிந்துகொள்கிறார்கள்.  ஆதாமும் ஏவாளும் பாவம் செய்தது போல, அவர்களுடைய சந்ததியினர் அனைவரும் பாவிகள்.  பாவிகள் மனந்திரும்பி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்காவிட்டால், ஒரு பாவிக்கு இரட்சிப்பின் நம்பிக்கை இல்லை.  இரண்டாவது , மனிதர்கள் தங்கள் பெருமையில் சிலைகளை உருவாக்கி அவைகளுக்கு தெய்வீக அந்தஸ்தை வழங்குகிறார்கள்.  மனிதனின் கையால் உருவாக்கப்பட்ட தெய்வங்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள மதங்களில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.  மனிதனால் ஜடப் பொருட்களுக்கு தெய்வீகத் தன்மையைக் கொடுக்க முடிந்தால், மனிதர்களும் கடவுளாக முடியுமே.  மூன்றாவதாக, இது நல்லது அல்லது கெட்டது என்று எதுவும் இல்லை மற்றும்  நன்மையும் தீமையும் கட்டுக்கதைகள்; மேலும் ஒரே ஒரு உண்மை மட்டுமே உள்ளது, அதுவே தன்னையும் சேர்த்து அனைத்திலும் கடவுள்.  எனவே, பாவம் இல்லை, அதனால் பாவிகளும் இல்லை என பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆகையால், அவர்களால் மனந்திரும்பி கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் பெற முடியவில்லை.

கதவை தட்டுதல்:
கர்த்தராகிய இயேசு மனிதர்களின் கதவைத் தட்டுகிறார்.  எவர்கள் கேட்டு அவரை அழைக்கிறார்களோ, அவர்களோடு திரியேகத் தேவன் குடிகொண்டிருப்பார்.  "இதோ, வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன்; ஒருவன் என் சத்தத்தைக்கேட்டு, கதவைத் திறந்தால், அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து, அவனோடே போஜனம்பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடே போஜனம்பண்ணுவான்"
(வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 3:20). 

 நான் கர்த்தராகிய இயேசுவையும் அவருடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்களையும் அழைத்திருக்கிறேனா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download