பெரிய கனவுகளும் எதிர்பார்ப்புகளும்

ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் பயிற்சி மையங்களில் தங்கி, இந்தியாவில் உள்ள மதிப்புமிக்க கல்வி நிறுவனங்களில் நுழைவதற்காக போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகி வருகின்றனர்.  கோட்டா நகரம் பயிற்சி மையங்களின் தலைநகரம் எனலாம்.   2023ல் கோட்டாவில் 29 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.   அதாவது ஒவ்வொரு 14 நாட்களுக்கும் ஒரு தற்கொலை.   2021 ஆம் ஆண்டில், இந்தியாவில் 13000 மாணவர்கள் தற்கொலை செய்துகொண்டனர்.   அதாவது ஒரு நாளைக்கு 35க்கு மேல். இதில் சில மாணவர்கள் "அப்பா, என்னை மன்னியுங்கள், உங்கள் கனவை என்னால் நிறைவேற்ற முடியாது" என்று  தற்கொலைக் குறிப்புகளை எழுதியுள்ளனர்.   பெரும்பாலும் பெற்றோருக்கு தான் அப்படி கடிதம் எழுதுகின்றனர்; அவர்கள் பெற்றோரின் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற முடியாமல் வருந்துகிறார்கள் (ரோஹித் கன்னா, என்டிடிவி பிப்ரவரி 25, 2024). தற்கொலைதான் இறுதி வழியா என்ன? 

எதிர்பார்ப்புகள்:  
பெற்றோர்கள் எப்போதும் தங்கள் குழந்தைகளைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டுள்ளனர்.   அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்.  அதற்காக அவர்கள் தியாகம் செய்யவும், அவர்களுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் தயாராக உள்ளனர்.  இருப்பினும், அவர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் அவர்களின் குழந்தைகள் அடையக்கூடியதை விட அதிகமாக இருப்பதாகத் தெரிகிறது.   அத்தகைய உயரங்களை அடைய முடியாமல், அவர்கள் தங்களைத் தாங்களே தண்டிக்கின்றனர். 

தேவனின் விருப்பம்:  
மண்ணுலகில் இருக்கும் அப்பா அம்மாக்களே தங்கள் குழந்தைகளிடம் சில எதிர்பார்ப்புகளை வைத்திருப்பார்கள் என்றால், நம்மை உருவாக்கிய தேவன், அனைத்து படைப்புகளின் தந்தையுமானவர் தனது சாயலில் படைக்கப்பட்ட மனிதர்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்புகளைக் கொண்டிருக்கிறார்.   மனிதர்கள் நீதியான மற்றும் பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் (1 பேதுரு 1:14-16).

குற்ற மனசாட்சி: 
மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோரைத் தோற்கடிக்க செய்தது போல வெட்கமாகவும், குற்ற உணர்ச்சியாகவும் உணர்ந்தனர்.   தங்களின் இயலாமையை பெற்றோருக்கு விளக்குவதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து விலகுகிறார்கள்.  மனிதர்கள் குற்ற உணர்வுடன், தானதர்மங்களில் ஈடுபடுவது அல்லது புனித யாத்திரை செல்வது போன்ற பல்வேறு வழிகளில் தேவனை திருப்திப்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள். 

தேவனின் இரக்கம்:  
மனித பெற்றோரைப் போலல்லாமல், பரலோகத் தந்தை மனிதர்களின் பலவீனத்தையும் அவருடைய விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்ய இயலாமையையும் புரிந்துகொள்கிறார்.   எனவே, நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கும் மற்றும் நாம் மரிப்பதற்கு பதிலாக ஒரு மாற்று வழியாக தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்புவதன் மூலம் ஒரு வழியை உருவாக்கினார்.   உயிர்த்த இரட்சகர், ஒரு விசுவாசிக்கு நீதியான வாழ்க்கை வாழ உதவும் பரிசுத்த ஆவியின் உள்ளார்ந்த பிரசன்னத்தை வாக்களிக்கிறார். 

ஆவிக்குரிய தற்கொலை:  
பரலோகத் தந்தை மனிதகுலத்தை ஆவிக்குரிய தற்கொலைக்கு அனுப்புவதில்லை.  உலகளாவிய சபை மூலம் தேவன் அனைத்து மனிதகுலத்திற்கும் நற்செய்தியை அனுப்புகிறார்.   நற்செய்தியை நிராகரிப்பது ஆவிக்குரிய தற்கொலைக்கு சமம்.  

தேவ கிருபையைப் பெற்று நான் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறேனா? 

 Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download