மூன்று வகையான சபைகள்

மூன்று வகையான சபைகள் இருப்பதாக கேரி ஹாம்ரிக் கூறுகிறார்.  உள்ளூர் சபைகள் ஒரு கலாச்சார சூழலில் உள்ளன.  மூன்று வழிகளில் சபைகள் பிரபலமான கலாச்சாரத்திற்கு பதிலளிக்கின்றன.

1) அடங்கிப் போகும் சபை:
கலாச்சாரத்தை எதிர்க்காமல் பங்கேற்பது ஒரு வகை, இதை ஒரு செயலற்ற சபை எனச் சொல்லலாம், சில சமயங்களில் கூட்டுக்குள் அடங்கி அமைதியாக ஒடுங்குகிறது.‌ எனவே, சபை கலாச்சாரத்தை ஒதுக்குவதில்லை.  துரதிர்ஷ்டவசமாக, சில கலாச்சார நடைமுறைகள் சபைக்குள் நுழைகின்றன.  வேதம் அத்தகைய பாவங்களைத் தடைசெய்தாலும் கூட, கலாச்சாரத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பாவங்களும் சபையால் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன,  வரதட்சணை, குடும்ப வன்முறை மற்றும் சாதியப் பாகுபாடு போன்ற சமூகப் பாவங்களை கவனிக்காமல் அனுமதிக்கும் உடந்தையான சபைகளும் உள்ளன.  இப்படிப்பட்ட சபைகள் பின்மாற்றத்திற்கான செயல்பாடாகும்.

2) அசட்டையாக இருக்கும் சபை:
கலாச்சாரத்துடன் உடன்படவில்லை ஆனால் தீவிரமாக எதிர்க்கவில்லை.  சபை சரியான நிலைப்பாட்டை எடுக்கிறது, கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு வேதத்தை சரியாக விளக்குகிறது.  இருப்பினும், அவர்கள் பாவத்தை எதிர்ப்பதில்லை.  விசுவாசிகள் பாவம், சாத்தான், உலகம், உலகத்தின் கொள்கைகளான;  கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை மற்றும் ஜீவனத்தின் பெருமை, தவறான போதனை ஆகியவற்றை எதிர்ப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  ஆனாலும், அவர்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள தீர்க்கதரிசிகளைப் போல இரத்த சாட்சிகள் போல் எதிர்த்து நிற்கவில்லை.  அவர்களின் முயற்சி, போராட்டம் அல்லது எதிர்ப்பு போதாது (எபிரெயர் 12:4). திருச்சபை கிறிஸ்துவின் இறையாட்சிக்கு அடிபணிகிறது, ஆனால் விரும்பியபடி ஆற்றல்மிக்க மற்றும் ஆக்ரோஷமாக பிசாசை எதிர்ப்பதில்லை. “தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்திருங்கள்; பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள்” (யாக்கோபு 4 : 7) என்பதை வேதாகமம் வலியுறுத்துகிறது. ஆக, கலாச்சாரத்தை எதிர்க்கும் ஆற்றல் இல்லாத பலவீனமான சபை இது எனலாம்.

3) ஆற்றலோடு தைரியம் உள்ள சபை:
சொல்ல வேண்டியதைச் சொல்லி, செய்ய வேண்டியதைச் செய்து, பின்விளைவுகளை சுயபச்சாதாபமும் எரிச்சலும் கோபமும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்வது மற்றொரு வகை.  இந்த சபை உலகிற்கு வேதத்தின்படியான உண்மை என்ன, சத்தியம் என்ன என்பதை தைரியமாக அறிவிக்கிறது.  யோவான் ஸ்நானகன் மற்றும் நாத்தானைப் போலவே, அவர்கள் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களை எதிர்கொள்கிறார்கள்.  விசுவாசிகள் எதிர்ப்பு, அச்சுறுத்தல்கள், துன்புறுத்தல், தடுப்புக்காவல் மற்றும் சிறைச்சாலைக்கு பயப்படுவதில்லை.  மனிதர்களுக்கு எதிராக அல்ல, அதிபர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் யுத்தம் செய்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்வதால், அவர்கள் தியாகத்தால் நிறைந்தோ அல்லது மனிதர்களுக்கு எதிரான கோபத்தால் மூழ்கடிக்கப்படவில்லை (எபேசியர் 6:12). இந்த சபை ஆற்றல் மிக்கது மற்றும் பாவத்தை எதிர்ப்பதில் ஆக்ரோஷமானது.

வரலாறு முழுவதும், மூன்று வகையான சபைகள் உள்ளன.  சாத்தானையும் அவனது நுட்பமான தாக்குதல்களையும் தோற்கடித்த வெற்றிகரமான சபைகளுக்காக தேவனைத் துதியுங்கள், மேலும் உலகில் உண்மையுள்ள சாட்சிகளாகத் தொடருங்கள்.

 கலாச்சாரத்தின்படி இல்லாமல், சத்தியத்தில் தைரியமாய் நிலைத்திருக்கும் சபையைச் சார்ந்த நபரா நான்?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download