களைந்து போடு

பவுல் விசுவாசிகளை; "முந்தின நடக்கைக்குரிய மோசம்போக்கும் இச்சைகளாலே கெட்டுப்போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் களைந்துபோட்டு,
உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியுள்ளவர்களாகி, மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனைத் தரித்துக்கொள்ளுங்கள்" (எபேசியர் 4:22-25) என்பதாக அறிவுறுத்துகிறார். 

1) அசுத்தம்:
விசுவாசிகள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்துவிட்டு, நீதி என்னும் அங்கியையும் இரட்சிப்பின் ஆடையையும் அணிய வேண்டும் (ஏசாயா 64:6; யாக்கோபு 1:21). 

2) மதியீனம்:
மனிதர்களுக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான போக்கு உள்ளது. "பிள்ளையின் நெஞ்சில் மதியீனம் ஒட்டியிருக்கும்; அதைத் தண்டனையின் பிரம்பு அவனைவிட்டு அகற்றும்" (நீதிமொழிகள் 22:15). பிள்ளைகளிடம் மதியீனம் இருந்தால், பெரியவர்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்குமே.

3) தோல்விகள்:
கடந்த கால தோல்விகள் நிகழ்காலத்தை பாதிக்கலாம், மேலும் பயத்திலேயே புதிய முயற்சிகள் அல்லது முனைப்புகள் முடங்கிவிடும்.  தோல்விகள் இறுதியானவை அல்ல, அதை வெற்றிக்கான படிக்கல்லாக்க முடியும்.

4) அச்சங்கள்:
தேவன் மீது ஆரோக்கியமான பயம் இல்லாதவர்களுக்கு எல்லாவிதமான ஆரோக்கியமற்ற பயமும் அச்சமும் ஏற்படும். கர்த்தருக்குப் பயப்படுதலே ஞானத்தைத் தரும்.  கோவிட் 19 தொற்றுநோய் மக்கள் மனதில் அச்சத்தை விதைத்துள்ளது, அவர்களால் அந்த அச்சத்திலிருந்து வெளியே வர முடியவில்லை.  இருப்பினும், தேவன் தனது இரக்கத்தால் நம்மை ஊக்குவித்து, 'பயப்படாதே' என உறுதியளிக்கிறார்.  'பயப்படாதே' என்ற வார்த்தை வேதாகமத்தில் 365 வசனங்களில் வருகிறது, அதாவது வருடத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்குமான வாக்குறுதி.

5) விரக்தி:
பேதுரு, யாக்கோபு மற்றும் யோவான் மறுரூப மலையில் ஆண்டவருடன் இருந்தனர். இது ஒரு மகிமையான அனுபவமாக இருந்தது. அவர்கள் இறங்கி வந்தபோது, ​​ஊமை மற்றும் செவிடான ஒரு பையனைப் பிடித்திருந்த பிசாசை விரட்ட முடியாத சீஷர்களின் அவிசுவாசத்தினால் ஆண்டவர் இயேசு விரக்தியடைந்தார். பின்பு விரக்தியை ஒதுக்கிவிட்டு, சிறுவனைக் குணப்படுத்தினார் (மத்தேயு 17:14-20). 

6) போலியான அடையாளம்:
பொதுவாகவே ஜனங்கள் சமூகத்தில் தங்களுக்கு நற்பெயரையும் மரியாதையையும் விரும்புகிறார்கள்.  எனவே, அவை உள் யதார்த்தத்தை பிரதிபலிக்காத வெளிப்புற தோற்றத்தை சித்தரிக்கின்றன. "மாயக்காரராகிய வேதபாரகரே! பரிசேயரே! உங்களுக்கு ஐயோ, வெள்ளையடிக்கப்பட்ட கல்லறைகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறீர்கள்., அவைகள் புறம்பே அலங்காரமாய்க் காணப்படும், உள்ளேயோ மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலும் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறைந்திருக்கும்" (மத்தேயு 23:27-28) என்பதாக ஆண்டவர் இயேசு கண்டித்தார்.

7) எரிச்சல்:
துன்மார்க்கர்கள் தழைத்தோங்கும்போது விரக்தியடைவது சகஜம், நீதிமான்களின் எதிர்பார்ப்புகள் தகர்ந்து போகின்றன.  ஆனால் பொல்லாதவர்கள் செழிக்கும்போது வருந்த வேண்டாம் என்றும் அவர்கள் மீது பொறாமை கொள்ள வேண்டாம் என்றும் தேவன் கட்டளையிடுகிறார் (சங்கீதம் 37:1). 

இவைகளையெல்லாம் தள்ளிவிட்டு நான் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தை அணிந்திருக்கிறேனா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download