பிடித்த வசனங்கள்

ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்த ஒரு நபருக்கு பிடித்த சில வேதாகம வசனங்கள் இருந்தன.  அவற்றை கலைநயத்துடன் அச்சிட்டு, சட்டகம் செய்து, சுவர்களில் தொங்கவிடுவார். அப்போது ஒரு நண்பர் அவருடைய வீட்டிற்கு வந்தார்; அங்கு "நீங்கள் இப்பொழுது இருக்கிறதைப் பார்க்கிலும் ஆயிரமடங்கு அதிகமாகும்படி உங்கள் பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களுக்குச் சொல்லியபடியே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக” (உபாகமம் 1:11) என்ற வசனத்தைக் கண்டு ஈர்க்கப்பட்டார். பின்னர் அவர் அந்த நண்பரிடம், என் முன்னோர்களுக்கு ஒரு கிராம தெய்வம் இருந்தது மற்றும் ஒரு கோவிலுக்கு செல்வது வழக்கம்.  என் மனைவியின் பெற்றோருக்கு வேறு தெய்வம் இருந்தது, மேலும் ஒரு தெய்வத்தை வழிபடுவதும் வழக்கம்.  இந்த வசனத்தில் மூதாதையர் என்பது யாரைக் குறிப்பிடுகிறது?  என்றுக் கேட்டார். பிறகு அந்த வசனம் சிருஷ்டிகரான தேவனைக் குறிக்கிறது என்று இவர் விளக்கினார்.  மேலும் தேவன் தம்முடைய குமாரனை விசுவாசிக்கிறவர்களை இரட்சிக்க உலகிற்கு அனுப்பியதையும் அவர் விளக்கினார் (யோவான் 3:16).

உலகிற்கு வார்த்தை:
கிறிஸ்தவர்கள் தேவனின் அன்பை நற்செய்தி மூலம் உலகிற்கு தெரிவிக்க அழைக்கப்படுகிறார்கள்.  உலக மக்களிடம் வார்த்தையை எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.  செய்தியை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது மிக முக்கியம்.  வார்த்தையுடன் உலகை அடைய அனைத்து முறைகள், மாதிரிகள் மற்றும் தொடர்பு முறைகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

சூழல் மற்றும் பொருள்:
இருப்பினும், ஒவ்வொரு நபரின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு சூழல் உள்ளது.  சூழல் என்பது வரலாறு, புவியியல், கருத்துக்கள், நாகரிகம், அரசியல், மதம், மொழி எனப் போன்றவற்றின் விளைபொருளாகும்.  வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு கலாச்சாரத்தால் வடிவமைக்கப்படுகிறார்கள், அது அந்நபருக்கு தகவல்தொடர்புகளின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள அல்லது தவறாக புரிந்து கொள்ள அல்லது புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்க உதவுகிறது.  ஒரு நபர் தனது கலாச்சாரம், அனுபவம் மற்றும் சூழலில் இருந்து முன்னோர்களின் கடவுள் என்ற சொற்றொடரை புரிந்து கொள்ள முடியும்.

விளக்கம் தேவை:
பல நேரங்களில், தகவல்தொடர்புகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு மக்களுக்கு ஒரு புரிதல் அல்லது தெளிவான விளக்கங்கள் தேவைப்படுகின்றன.  இந்த நபருக்கு வேதாகமத்தின் சூழல் மற்றும் முன்னோர்களின் கடவுள் யெகோவா, படைப்பாளர், இறையாண்மை மற்றும் இருக்கிறவராகவே இருக்கும் கடவுள் பற்றிய விளக்கம் தேவைப்பட்டது.  ராஜ ஸ்திரீக்கு மந்திரியாக பணியாற்றிய எத்தியோப்பியன்  ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தைப் படித்தான்.  உண்மையில், ஏசாயா யாரைப் பற்றி எழுதுகிறார், தன்னைப் பற்றியா அல்லது வேறு யாரைப் பற்றி எழுதுகிறார் என்பது அவனுக்குப் புரியவில்லை, குழப்பமாக இருந்தது. பின்பு  ஏசாயா மேசியாவாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறிப்பிடுகிறார் என்பதை பிலிப்பு விளக்க முடிந்தது (அப்போஸ்தலர் 8: 26-35).

வேதாகமத்தின் சத்தியத்தை நான் புரிந்துகொண்டு மற்றவர்களுக்கு புரிய உதவுகிறேனா?

Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

 Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download