நற்செய்தி அறிவிக்க ஒரு மூலோபாயம்

பவுல் உலகின் அறிவுசார் தலைநகரமும் கிரேக்கத்தின் அரசியல் தலைநகருமான அத்தேனே நகருக்குச் சென்றார்.  நகரத்தை நல்வழிப்படுத்துவதற்காக நான்கு விதமான மக்களுக்கு நற்செய்தியை அறிவிக்கிறார் (அப்போஸ்தலர் 17:16-34).

 மதம் - பாரம்பரியம்:
 பவுல் ஒரு யூதராக, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைப் போலவே ஓய்வுநாளில் ஜெப ஆலயங்களுக்குச் செல்லும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தினார்.  புகழ்பெற்ற யூத போதகரான கமாலியேலின் மாணவராக, அவர் எப்போதும் வரவேற்கப்பட்டார் மற்றும் பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து பகிர்ந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டார் (அப்போஸ்தலர் 22:23). எனவே, பவுல் அத்தேனில் உள்ள ஜெப ஆலயத்திற்குச் சென்று, யூத மத மக்கள் விரும்பும் மேசியா கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று பிரசங்கித்தார்.

  மதம் - சத்தியத்தைத் தேடுபவர்கள்:
 பொதுவாக ஜெப ஆலயத்தில் யூதரல்லாத சிலர், புறஜாதிப் பின்னணியைச் சேர்ந்தவர்கள் இருந்தனர்.  அவர்கள் கடவுளுக்கு அஞ்சுபவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டனர், அவர்கள் யூத மதத்தின் ஏகத்துவ நம்பிக்கை மற்றும் தார்மீக விழுமியங்களை நேசித்தார்கள் மற்றும் ஓய்வுநாள் கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டனர்.  பவுல் யூத மக்களிடம் பேசியபோது அவர்களையும் குறிப்பிட்டுப் பேசினார்.  பொதுவாக, புறஜாதியினர் உட்பட அனைவரும் நற்செய்தியைக் கேட்டு  மகிழ்ச்சியடைந்தனர்.

 சந்தைவெளி:
 ஓய்வுநாளைத் தவிர, பவுலுக்கு மற்ற ஆறு நாட்கள் இருந்தன.  உலகம் சுற்றுபவர்கள், தத்துவவாதி மற்றும் கூடாரம் செய்பவராக;  அவர் நகரம் முழுவதும் நடந்து, மக்களைச் சந்தித்து, அவர்களுடன் நற்செய்தி உரையாடல்களை மேற்கொண்டார்.  அவரது மொழி, அனுபவம், அறிவு, திறன்கள் மற்றும் திறமைகள் காரணமாக அவர் பலருடன் இணக்கம் கொண்டார்.‌ தனிப்பட்ட சுவிசேஷத்தில் ஈடுபட அது அவருக்கு உதவியது.  அவரது பேச்சுக்கள், அரட்டைகள் மற்றும் பகிர்வுகள் நகரம் முழுவதும் பரவி அத்தேனே நகரின் அறிவுஜீவிகள் மற்றும் அரசியல் தலைவர்களை சென்றடைந்தது.

 அறிவுஜீவிகள்:
 அத்தேனேப் பட்டணத்தில் மார்ஸ் மேடையில் நின்று யெகோவாவின் படைப்பைக் குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறார், அது அரசு மற்றும் அறிவுஜீவிகளின் இடமாக இருந்தது.  தத்துவ ஞானிகளான ஸ்தோயிக்கர்களும் எப்பிக்கூரர்களும்  ஆதிக்கம் செலுத்தினர்.  வதந்திகளாக சுவிசேஷத்தைப் பற்றி கேள்விப்பட்டபோது, ​​அவர்கள் பவுலை அழைத்து, அவருக்கு வாயாடி என்ற பட்டத்தை அளித்து, நற்செய்தியை வழங்கச் சொன்னார்கள்.  பவுல் தான் வாயாடி என்று அழைக்கப்படுவதைப் பொருட்படுத்தவில்லை, மேலும் தெளிவான வார்த்தைகளில் நற்செய்தியைப் பகிர்ந்து கொள்ளச் சென்றார்.

 சவால்:
 யூதர்கள் போன்ற பாரம்பரிய மதவாதிகள், தேவ பயமுள்ளவர்கள், ஆன்மீகவாதிகள், சந்தையில் உள்ளவர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் உட்பட தத்துவவாதிகள் அல்லது அறிவுஜீவிகள் போன்றவர்களைச் சென்றடைவதற்கான உத்தியை பவுல் நமக்குத் தருகிறார்.

 என் பகுதிக்கான உத்தி என்ன?

 Author: Rev. Dr. J .N. மனோகரன்Topics: Daily Devotions bible study Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

tamil bible, tamil Bible search,tamil bible online , tamil bible download, tamil bible study, tamil bible free download