ஆதியாகமம் 3:23

3:23 அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணைப் பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்டார்.
Related Topicsஅனுமதி இல்லை!-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

'இங்கு ஜனங்கள் நுழைய தடை' என்பது போன்ற அறிவிப்பு பலகைகளை நாம் கண்டிருப்போம். ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுக்கும் ஏதேன் தோட்டத்திற்குள் அனுமதி...
Read Moreஅவன் , எடுக்கப்பட்ட , மண்ணைப் , பண்படுத்த , தேவனாகிய , கர்த்தர் , அவனை , ஏதேன் , தோட்டத்திலிருந்து , அனுப்பிவிட்டார் , ஆதியாகமம் 3:23 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 23 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 23 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 23 IN TAMIL , Genesis 3 23 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,