ஆதியாகமம் 3:24

3:24 அவர் மனுஷனைத் துரத்திவிட்டு, ஜீவவிருட்சத்துக்குப் போம் வழியைக் காவல்செய்ய ஏதேன் தோட்டத்துக்குக் கிழக்கே கேரூபீன்களையும், வீசிக்கொண்டிருக்கிற சுடரொளிப் பட்டயத்தையும் வைத்தார்.
Related Topicsதொலைந்ததா சொர்க்கம்? மீட்டுக் கொண்டீர்களா?-Rev. Dr. J .N. மனோகரன்

சென்னையில், பல வீடுகளை நாசம் செய்த வெள்ளத்தையும் அதன் அனுபவத்தையும் ஒரு பெண்மணி தொலைக்காட்சியில் பகிர்ந்து கொண்டார்.  "நான் என் வீட்டை எப்படி...
Read Moreஅவர் , மனுஷனைத் , துரத்திவிட்டு , ஜீவவிருட்சத்துக்குப் , போம் , வழியைக் , காவல்செய்ய , ஏதேன் , தோட்டத்துக்குக் , கிழக்கே , கேரூபீன்களையும் , வீசிக்கொண்டிருக்கிற , சுடரொளிப் , பட்டயத்தையும் , வைத்தார் , ஆதியாகமம் 3:24 , ஆதியாகமம் , ஆதியாகமம் IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 24 IN TAMIL , ஆதியாகமம் 3 24 IN TAMIL BIBLE , ஆதியாகமம் 3 IN ENGLISH , TAMIL BIBLE Genesis 3 , TAMIL BIBLE Genesis , Genesis IN TAMIL BIBLE , Genesis IN TAMIL , Genesis 3 TAMIL BIBLE , Genesis 3 IN TAMIL , Genesis 3 24 IN TAMIL , Genesis 3 24 IN TAMIL BIBLE . Genesis 3 IN ENGLISH ,